Przedsiębiorcy, którzy zmieniają świat – konkurs

Dziś kilka słów o ekonomii społecznej. To bardzo szerokie pojęcie. Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach społecznych, w której zyski są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę i nie służą tylko maksymalizacji zysku lub zwiększeniu dochodu udziałowców czy właścicieli. Może to być firma, spółdzielnia społeczna, fundacja czy inna instytucja. Idea ekonomii społecznej, …

Przedsiębiorcy, którzy zmieniają świat – konkurs Read More »