Odpowiedzialne inwestowanie

Dziś będzie o pieniądzach, a raczej o ich odpowiedzialnym inwestowaniu. Co to znaczy? Na wielu giełdach istnieją tzw. fundusze SRI, które zawierają akcje spółek uwzględniających w swoich działaniach aspekty środowiskowe, społeczne czy ładu korporacyjnego – ESG ( Environmental, Social, Governance). Tak funkcjonuje także Respect Index na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wczoraj ogłoszono skład 4 edycji …

Odpowiedzialne inwestowanie Read More »