Odpowiedzialny biznes

Uczyć inaczej i być blisko ucznia. Zawód: Nauczyciel Jutr@

28 czerwca 2023

Uczyć inaczej i być blisko ucznia. Zawód: Nauczyciel Jutr@

„Najważniejsze w tej pracy jest dla mnie zachować Człowieka w Człowieku i uczyć sztuki „Bycia Człowiekiem”- dla innych i dla siebie”. Tak o zawodzie nauczyciela_ki mówi Aldona Rumińska-Szalska – laureatka konkursu Nauczyciel Jutr@ 2022. Rok szkolny dobiegł końca, ale na zgłoszenia do nowej edycji od nauczycielek i nauczycieli, którzy mają odwagę uczyć inaczej, czekamy do 10 września.

Konkurs Nauczyciel Jutr@ współtworzy nasza Fundacja Orange wraz z Głosem Nauczycielskim. W tej inicjatywie szukamy nauczycielek i nauczycieli, którzy mają odwagę uczyć inaczej, przy czym są empatyczni_e i otwarci_te na dialog z młodymi ludźmi. Konkurs towarzyszy wyborom Nauczyciela Roku. Ale co to znaczy uczyć inaczej? Czytajcie dalej, wszystko wyjaśnię 🙂

Nie tylko zawód

Zawód nauczyciela_ki to łączenie wielu ról w jednej osobie. To ogromna odpowiedzialność, ale także duże wyzwanie – zwłaszcza, że żyjemy w wymagających czasach. Jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju technologii i ogólnego pędu ludzkości. Uczestniczymy w rzeczywistości, która nieustannie się zmienia. W takiej atmosferze trudniej jest z pełną uważnością zadbać o relacje z innymi.

Nauczyciele i nauczycielki mają obecnie bardzo trudne zadanie. W relacjach z uczniami i uczennicami muszą „rywalizować” ze smartfonem, a przekazywana przez nich wiedza „konkuruje” z wiadomościami i newsami z internetu. Nauczycielski autorytet może być wystawiony na próbę przez cyfrowe informatory, które przecież „wiedzą wszystko” i mogą znacznie szybciej odpowiadać nawet na najtrudniejsze i najmniej wygodne pytania. Ta pozornie idealna sytuacja w rzeczywistości może stanowić pułapkę.

Nauczanie a nowe technologie i inne wyzwania

Czy w takim razie technologie pomagają czy szkodzą w nauczaniu? Umiejętnie wykorzystane, mogą być ogromnym wsparciem. Jednak ich zastosowanie nie powinno być celem samym w sobie – mają one służyć edukacji. Niewątpliwie jednak, żeby lepiej zrozumieć świat młodych ludzi, warto się interesować tym, co w świecie technologii.

Nauczyciel też człowiek – widzimy go i odbieramy ze wszystkimi jego emocjami, powołaniem i wsparciem. Kluczowa jest zatem dobra relacja na linii nauczyciel-uczeń oraz odpowiednie podejście, którego nie da się zastąpić urządzeniami czy sztuczną inteligencją.

Kim jest Nauczyciel Jutr@?

Odpowiednia relacja ma ogromny wpływ na proces nauczania. Z tego powodu, w naszym konkursie poszukujemy osób, które na pierwszym miejscu stawiają potrzeby swoich uczniów i uczennic, które podążają za ich zainteresowaniami i budują porozumienie i współpracę oparte na wzajemnym szacunku. Nierzadko nauczyciel czy nauczycielka sami uczą się od swoich uczniów – taka otwartość to szansa na dialog, wzajemne zrozumienie i rozwijanie swoich kompetencji.   Co to znaczy uczyć inaczej? Nauczyciel Jutr@ nie musi być obeznany z nowinkami technologicznymi. Istotne, żeby miał odwagę poznawać cyfrowy świat, by być bliżej uczniów i lepiej rozumieć ich rzeczywistość. Pomocne będzie tu dążenie do podnoszenia swoich kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, a także korzystanie z technologii lub e-zasobów edukacyjnych, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie ciekawszych i inspirujących lekcji oraz zaangażowanie młodych w ich przebieg. Więcej o konkursie na stronie. Szczegóły i formularz dostępne są również tutaj.

Zeszłoroczna laureatka – z pasją i dla ucznia

W zeszłym roku, podczas drugiej edycji, jury konkursu wybrało 10 osób nominowanych i spośród nich laureatkę – Aldonę Rumińską- Szalską ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie im. L. Wawrzyńskiej.

Pani Aldona na co dzień pracuje jako pedagożka wspomagająca z uczniami i uczennicami z niepełnosprawnościami. Najważniejsze w jej pracy jest to, aby uczniowie i uczennice mieli przestrzeń na sprawczość, rozwój umiejętności, talentów, aby byli „wielkimi w swoich oczach” i nie porównywali się nadmiernie z innymi. Uważa też, że w pracy z dziećmi o różnych potrzebach (emocjonalnych, fizycznych, umysłowych) ważne są niejednorodne metody terapeutyczne – dlatego ciągle się rozwija i próbuje tego, co nowe. Podkreśla, że dąży do zachowania równowagi między metodami tradycyjnymi, a tymi, które uwzględniają technologie.

***

Pani Aldona to przykład nauczycielki, która ma pasję, chce działać, robić coś inaczej, szukać ciekawych rozwiązań. Dodatkowo, interesuje się tematami, które są ważne dla uczniów i rozumie, że ich świat to także świat cyfrowy. Czym Pani Aldona ujęła Jury konkursu i czym na co dzień ujmuje swoich uczniów i uczennice?

Ewa Przybylińska: Jak wygląda Pani praca? Z jakimi wyzwaniami spotyka się Pani na co dzień?

Aldona Rumińska-Szalska: Praca nauczycielki ma tę specyfikę, że aby ją wykonać, należy się przygotować właśnie po właściwej pracy w szkole. Osobliwość pracy pedagoga wspomagającego wymaga zindywidualizowania pracy ukierunkowanej na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby mogli zrozumieć, przyswoić zaplanowany materiał, utrwalić najważniejsze treści, ale i zaistnieć, poczuć się ważnymi i zauważonymi podczas lekcji. To wymaga dobrej znajomości mocnych punktów, które mogą i powinny być eksponowane w toku lekcji. Ponadto, nauczyciel wspomagający musi czuć „połączenie” z całym zespołem klasy, ponieważ jest on także dla innych uczniów, a oni są dla niego.

Pracując na wyższym etapie edukacji często opracowywałam tematyczne gry dydaktyczne, prowadziłam ćwiczenia integracyjne (śródlekcyjne), dobierałam odpowiednią muzykę do lekcji jako wzmocnienie przekazu treści edukacyjnych. To z kolei wymagało współpracy z nauczycielami przedmiotu. Ważnym elementem w mojej pracy z całością zespołu są działania projektowe. Od lat realizuję autorskie aktywności o charakterze prosenioralnym w duchu integracji pokoleń (również w parafii), ekologiczne, historyczne, teatralne, przedsiębiorcze, rozwijające postawy twórcze: artystyczne, w tym teatralno-filmowe.

Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? Co jest dla Pani najważniejsze w pracy z dziećmi/młodzieżą?

Twórczy charakter tej pracy, odkrywanie jej niezliczonych sensów, kreatywność, kontakt z niepowtarzalnością ludzkich osobowości, pokorne kształtowanie siebie w tym nieustającym procesie edukacji, zaspakajanie potrzeb jeszcze tych za czasów szkolnych – taka odroczona kompensacja ! To jedna z przyczyn bycia w tym zawodzie, pomimo wielu trudów i przeciwności. Najważniejsze w tej pracy jest dla mnie zachować Człowieka w Człowieku i uczyć sztuki „Bycia Człowiekiem” – dla innych  i dla siebie, nie tylko jak droga ku temu jest prosta, lecz właśnie kręta i wyboista. Niezwykle ważne jest ukazanie i udowodnienie uczniowi jego potencjału w świetle oczywistych trudności i niedoskonałości, które są częścią każdego z nas, a także uczciwej, rzetelnej pracy, której efekty są bardziej lub mniej widoczne. Zachęcam i wspomagam uczniów w udziale w różnych konkursach na różnym etapie ich organizacji, aby mogli stawać się lepsi od siebie samych i z dumą wpatrywać się w swoje dzieła, również te pozostające poza podium.

Dlaczego wzięła Pani udział w konkursie Nauczyciel Jutr@ ?

Konkurs Nauczyciel Jutr@ był kolejnym wyzwaniem, sprawdzianem zwłaszcza swojego przełamania się i intensywnego wzbogacania wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. We wszystkich działaniach towarzyszyła mi złota zasada: zachowanie równowagi pomiędzy metodami współczesnymi ukierunkowanymi na „dziś” i „jutro” oraz tymi, na których budował się obecny fundament nowoczesnej pracy. Konkurs był dobrym motywatorem do dalszego pogłębiania wiedzy w świecie błyskawicznego rozwoju możliwości nowoczesnych technologii komputerowych.

Czy i w jaki sposób używa Pani w swojej pracy technologii cyfrowych lub zasobów edukacyjnych z internetu? W jaki sposób wpływa to na lekcje i prowadzone zajęcia?

Technologia cyfrowa stanowi uzupełnienie aktywnych metod pracy z uczniami. Dlatego też umiejętne i rozsądne ich wiadomości, ze zwróceniem uwagi na zagrożenia i niebezpieczeństwa świata online oraz pokazywanie zasobności i pożytku przestrzeni internetowej przy wykorzystaniu również kreatywności uczniów – są tu niezbędne.

Lekcje wzbogacone w gry i ćwiczenia cyfrowe z wykorzystaniem nowoczesnych programów i aplikacji komputerowych, uatrakcyjniają proces edukacji. Chcąc zrównoważyć czas poświęcany rozrywkom przy komputerze a aktywnościami o charakterze prozdrowotnym, brałam udział z uczniami w konkursach i projektach promujących ekologię i zdrowy styl życia z wykorzystaniem zasobów technologii. Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, mieli również okazję praktycznego poznawania ciekawych aplikacji komputerowych, podejmowali się tworzenia quizów wiedzy, puzzli, graficznych zagadek, rebusów, komiksów. Stawali się nauczycielami swoich kolegów (również z Ukrainy, dla których interaktywny przekaz informacji był komunikatywny, motywujący i interesujący), rodziców, dziadków, ale także i nauczycieli.

Czy i w jakiś sposób korzysta Pani z wiedzy i doświadczeń swoich uczniów także w zakresie technologii?

Nie jest odkryciem stwierdzenie, że to uczeń wyznacza najtrafniejszy poznawczy szlak w edukacji. Najmniej zmotywowany do nauki młody człowiek, najwyraźniej ukazuje nieprzetarte ścieżki w dydaktyce. Obserwując i wsłuchując się w swoich uczniów m.in. podczas przygotowywania nagrań filmowych, odeszłam od zaplanowanego scenariusza, pozostawiając uczniom obszar do realizacji ich spontaniczności. Uczniowie zasypywali pomysłami realizowanymi w trakcie naszej pracy, poszerzali spektrum scenicznych działań, podpowiadali, w jaki sposób można dokonać ciekawych animacji filmowych! Przede mną było niebagatelne wyzwanie – zrealizować teoretycznie prezentowane pomysły uczniów i ich nie zawieść.

Czy rozmawia Pani ze swoimi uczniami na temat ich aktywności i wyzwań w sieci? Ja to wygląda w praktyce?

Rozmowa edukująco-profilaktyczna jest nieunikniona i konieczna. Grzechem i zaniechaniem byłoby jej nie praktykować. Wspólnie z koleżanką organizujemy przedsięwzięcia, akcje profilaktyczne (nie tylko z okazji DBI – Dnia Bezpiecznego Internetu). Współpracujemy z fundacjami i organizacjami przeciwdziałającymi przemocy internetowej. Same również opracowujemy autorskie scenariusze lekcji, które są nagradzane w konkursach ogólnopolskich (np. Fundacja PFR). W oparciu o nie prowadzimy lekcje dla uczniów, których z kolei refleksje i efekty pracy są cenną wskazówką i kolejnym zapłonem twórczym.

Co Pani chciałaby powiedzieć (może doradzić) uczestnikom i uczestniczkom tegorocznej edycji konkursu Nauczyciel Jutr@? 🙂

Już w tym momencie gratuluję i chylę czoło przed wszystkimi Uczestnikami konkursu Nauczyciel Jutr@. To już zwycięstwo, gdyż każdy wie, ile trudu, wysiłku podejmuje w swojej codziennej, a zarazem niecodziennej pracy. To wielki sukces, podejmując decyzję o wzięciu udziału w konkursie. Nikt nie przewidzi werdyktu, ale pierwszym członkiem jury jesteśmy my sami. Warto opisać wycinek swojej zawodowej rzeczywistości. Tej jednej kropli w ogromie oceanu ciężkiej i niebagatelnej pracy.

Udostępnij: Uczyć inaczej i być blisko ucznia. Zawód: Nauczyciel Jutr@

Informacje prasowe

Pedagożka wspomagająca zwyciężczynią konkursu Nauczyciel Jutr@

11 października 2022

Pedagożka wspomagająca zwyciężczynią konkursu Nauczyciel Jutr@

Fundacja Orange i Głos Nauczycielski wyłonili laureatkę konkursu Nauczyciel Jutr@. To Aldona Rumińska-Szalska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. L. Wawrzyńskiej w Krakowie. Inicjatywa wyróżnia nauczycieli, którzy rozwijają swoje kompetencje, aby lepiej rozumieć potrzeby uczniów wychowywanych w cyfrowym świecie. Podążają za nimi, a zajęcia opierają na dobrej relacji.

 

Konkurs Nauczyciel Jutr@, zainicjowany przez Fundację Orange, po raz drugi towarzyszy prestiżowym wyborom Nauczyciela Roku. Spośród zgłoszeń, które spełniły wymogi formalne, jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego wybrało dziesięć osób, a zwyciężczynią została Aldona Rumińska-Szalska, pedagożka wspomagająca ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. L. Wawrzyńskiej w Krakowie. Nagrodą w konkursie jest wizyta studyjna w szkołach w Finlandii, której system edukacji uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie.

Podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono także Nauczyciela Roku. Została nim Iwona Pietrzak-Płachta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie.

Uczeń, który czuje swoją sprawczość – edukacja włączająca w praktyce

Pani Aldona pracuje jako pedagożka wspomagająca z uczniami z niepełnosprawnościami. W pracy koncentruje się więc na szczególnych potrzebach swoich podopiecznych. Jak pisała w swoim zgłoszeniu
do konkursu, najważniejsze jest dla niej, aby uczeń mógł udowodnić sobie swoją sprawczość, użyteczność, umiejętność, talent, aby był wielkim w swoich oczach i porównywał się przede wszystkim z sobą samym. Uważa też, że w pracy z uczniami o różnych potrzebach (emocjonalnych, fizycznych, umysłowych) ważne
są niejednorodne metody terapeutyczne – dlatego ciągle się rozwija i próbuje tego co nowe. Podkreśla jednak, że dąży do zachowania równowagi między metodami tradycyjnymi a tymi, które uwzględniają nowe technologie.

Jako humanista z krwi, kości i duszy, prowadziłam ze sobą walkę, aby zacząć wplatać nowe technologie
w proces edukacyjny. Momentem zwrotnym było dla mnie nauczanie zdalne. Wtedy postanowiłam wyjść poza wygodną strefę komfortu.
Do zmiany zmotywowali mnie także moi uczniowie, zauważyłam bowiem,
że intensywnie korzystają z urządzeń ekranowych, ale spędzają czas głównie na grach. Chciałam by poznali tę bardziej praktyczną i kreatywną stronę technologii. Udało się – teraz tworzą quizy, puzzle, graficzne zagadki, rebusy, czy komiksy. Uczą też tego kolegów czy rodziców. Widzę też
ogromny wzrost zainteresowania uczniów na lekcji – mówi Aldona Rumińska-Szalska.

Wśród nominowanych w konkursie Nauczyciel Jutr@ edukatorek i edukatorów znaleźli się także:

 • Marta Brzeżawska ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach;
 • Agnieszka Burak z Zespołu Szkół w Czernikowie;
 • Alicja Jędrzejak ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie;
 • Agnieszka Kownatka-Ruszkowska ze Szkoły Podstawowej nr 306 im. ks. J. Twardowskiego
  w Warszawie;
 • Bogusława Mikołajczyk z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
  w Tarnowskich Górach;
 • Tomasz Ordza ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce;
 • Krystyna Sadek z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych;
 • Sebastian Walczak ze Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu;
 • Ewelina Wójcik z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

Kompetencje cyfrowe – to więcej niż znajomość programów i aplikacji

Cieszymy się, że do konkursu Nauczyciel Jutr@ zgłosiło się tak wiele świetnych nauczycielek i nauczycieli. Widzimy, że dla nich, podobnie jak dla nas, kompetencje cyfrowe nie są oderwane od kluczowych umiejętności społecznych. W konkursie chcieliśmy też docenić postawy nauczycielek i nauczycieli – podążanie za uczniem, otwieranie się na to, co nowe, przełamywanie swoich przyzwyczajeń i przede wszystkim dbanie o dobrą relację z dziećmi i młodzieżą – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange, która wspiera szkoły w prowadzeniu edukacji cyfrowej, informacyjnej i medialnej – szkoli nauczycieli, przygotowuje materiały i scenariusze zajęć.

 

Kontakt dla mediów

Magda Mierzwińska, Fundacja Orange

e-mail: magda.mierzwinska@orange.com

tel. +48 512 356 297

———————————————————-

O Fundacji Orange

Fundacja Orange jest organizacją pożytku publicznego. Już od 17 lat dba o rozwój dzieci i młodzieży
w cyfrowym świecie. Z fundacją uczą się zasad bezpiecznego internetu, podstaw programowania, robotyki
i druku 3D. To kompetencje, które zapewnią im lepszy start w przyszłość. Fundacja Orange szkoli także nauczycieli (jest m.in. liderem projektu Lekcja:Enter, realizowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) i opracowuje materiały poradnikowe dla rodziców. Inicjatywy Fundacji Orange są oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami.

Mediateka

Udostępnij: Pedagożka wspomagająca zwyciężczynią konkursu Nauczyciel Jutr@

Odpowiedzialny biznes

Konkurs dla nauczycieli

31 sierpnia 2022

Konkurs dla nauczycieli

Znacie dobrych nauczycieli? Takich, którzy w swojej pracy uwzględniają, że młodzi ludzie uczą się dziś inaczej? Którzy mimo wielu trudów w tym zawodzie ciągle się rozwijają? Do 9 września zgłoście ich do konkursu Fundacji Orange „Nauczyciel Jutr@ 2022”. Rok temu laureatką została Joanna Mikusek-Przystajko. Czym ujęła Jury i czym na co dzień ujmuje swoich uczniów?

Nauczyciel – ważna praca

Na chwilę przed startem nowego roku szkolnego w oświacie znów gorąco. Trwają debaty o wynagrodzeniach, statusie i innych wyzwaniach w zawodzie nauczycieli. Ich rola jest jedną z kluczowych, które wpływają na młodych ludzi i na to, jaka będzie ich przyszłość.

Młodzież żyje dziś w świecie aplikacji, social mediów, gier i kontaktów online. Informacje ma na wyciągnięcie ręki i szybkie przeskrolowanie. Nauczyciel nie jest już tylko źródłem wiedzy. Staje się przewodnikiem w gąszczu informacji, źródłem wsparcia w ich weryfikacji, partnerem we wspólnym odkrywaniu świata – także przy pomocy tych cyfrowych narzędzi. Młodzi potrzebują dziś atmosfery współpracy, a nie hierarchii. Tym bardziej, że od strony obsługi cyfrowych nowinek często po prostu więcej potrafią. Gdyby połączyć tę umiejętność z tym, co wie i potrafi pedagog, szkoła mogłaby być po prostu fajniejsza i bardziej inspirująca.

Osobę, która mimo wielu wyzwań w tym zawodzie, tak właśnie rozumie swoją rolę i współpracę z młodzieżą, chcemy uhonorować tytułem Nauczyciel Jutr@ 2022. Laureat lub laureatka nie musi być geekiem technologii, ale mieć odwagę uczyć inaczej, rozwijać się i w edukacji uwzględniać aktualne potrzeby młodych ludzi, a także uczyć się od nich i zapraszać do współtworzenia zajęć. Tak, aby były bardziej angażujące, ciekawsze, dawały dzieciom poczucie sprawstwa i wzbudzały w nich zainteresowanie światem.

Nauczyciel Jutr@ już dziś

Joanna Mikusek-Przystajko, nauczycielka etyki i pedagożka w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie Zdroju, jest laureatką pierwszej edycji konkursu Nauczyciel Jutr@, który Fundacja Orange zainicjowała w 2021 roku razem z Głosem Nauczycielskim. Jest jedną z tych nauczycielek, które starają się prowadzić zajęcia z myślą o tym, czego potrzebuje dzisiejsza młodzież i że otoczona jest cyfrowymi nowinkami, dającymi świetne możliwości, ale i niosącymi wiele ryzyk.

Na lekcjach etyki Asia wykorzystuje roboty i inne cyfrowe pomoce. Odwagi w tym kierunku dodał jej okres edukacji zdalnej, kiedy poczuła, że musi rozwijać swoje kompetencje, żeby „nie stracić” swoich uczniów i mimo kontaktów przez internet nadal budować z nimi wartościowe relacje. Jest też otwarta na to, żeby uczyć się nowych rzeczy – także od nich (!), co ujęło nas najbardziej.

Technologia stała się mostem, który połączył mnie z młodymi ludźmi” – mówi. – „A ja lubię być z dziećmi i młodzieżą na co dzień, po prostu z nimi być. Uskrzydla mnie ich rozwój, zmiany jakie w nich zachodzą, nasze rozmowy i to, że dopuszczają mnie do swojego życia”.Takie podejście przyniosło jej tytuł Nauczycielki Jutr@ 2021.

Nagroda dla nauczyciela

Tytuł Nauczycielki Jutr@ 2021 utwierdził mnie w przekonaniu, że to, co robię, ma sens, ale też wyznaczył dalszą drogę, którą chcę podążać. Nie dość, że poczułam się ogromnie wyróżniona, to także doceniona” – mówi Joanna Mikusek-Przystajko, a jest bardzo skromną i skupioną na pracy osobą.
Asia wkrótce wyjedzie na wizytę studyjną do Finlandii – kraju, który słynie z jednego z najlepszych systemów edukacji na świecie. Taka jest nagroda w konkursie. „Chciałabym zrozumieć, a jeszcze bardziej doświadczyć, na czym polega fenomen tamtejszej edukacji. Nastawiam się na sporą dawkę inspiracji, które będę próbowała wykorzystać w swojej pracy” – mówi.

Zgłoszenia do konkursu

Szukamy nauczycielek i nauczycieli, którzy – tak jak Asia – mają odwagę uczyć inaczej. Trwa druga edycja konkursu Nauczyciel Jutr@, do której mogą się zgłaszać nauczyciele i nauczycielki, mogą też zgłosić ich dyrektorzy, uczniowie lub rodzice uczniów. Chcesz kogoś wyróżnić? Masz jeszcze czas do 9 września. Szczegóły i formularz dostępne są na stronie konkursu https://nauczycieljutra.pl

Jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, wieloletniego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, zgłosi 10 osób nominowanych i spośród nich wybierze laureata lub laureatkę.

Fundacja Orange prowadzi konkurs razem z Głosem Nauczycielskim. Inicjatywa towarzyszy wieloletniej już tradycji przyznawania przez Głos prestiżowego tytułu Nauczyciel Roku. W Fundacji Orange na co dzień współpracujemy z tysiącami nauczycielek i nauczycieli w Polsce. Widzimy, jak ważny i trudny bywa ich zawód. Szczególnie w czasie edukacji zdalnej mieli pod górkę. Konkurs Nauczyciel Jutr@ pokazuje sylwetki tych, którzy nieustannie się rozwijają, nie tkwią w utartych schematach, ale są na bieżąco z tym, czym żyje młodzież. Starają się być blisko młodych, rozumieć ich świat, a edukację kształtować tak, aby odpowiadała ich potrzebom i sposobom uczenia się. To osoby, które mogą być inspiracją dla innych ku temu, aby edukacja była bardziej przyjazna i dostosowana do swoich czasów.

Udostępnij: Konkurs dla nauczycieli

Muzyka

Wygraj bilety na Orange Warsaw Festival

23 maja 2022

Wygraj bilety na Orange Warsaw Festival

Ten wpis cieszy mnie jak żaden inny ostatnio. Po dwóch chudych latach, życie wraca do normy i lato w tym roku wreszcie będzie takie, jak pamiętamy sprzed pandemii. Jak już piszę o lecie, to w mojej głowie jego nieodłącznym elementem są festiwale muzyczne.

Z oczywistych powodów w ostatnie wakacje imprezy muzyczne albo się nie odbywały albo przebiegały w okrojonej formie. I kiedy już myślałam (jak zespół Świetliki głosem Bogusława Lindy), że „już nigdy nie będzie takiego lata” rząd ogłosił koniec pandemii, a Alter Art line-up Orange Warsaw Festival i Open’er Powered by Orange.

Nie będę Was oszukiwać, bo pewnie ze względu na zaawansowany wiek, nazwy większości tegorocznych headlinerów niewiele mi mówią (kojarzę Florence + The Machine, Rosalie i Julię Wieniawę, tę drugą akurat nie ze świata muzyki), ale Wy na pewno wiecie kim jest Tyler, The Creator i chcielibyście posłuchać go na żywo.

Jeśli tak, to możecie zgarnąć w naszym konkursie na Facebooku 10 podwójnych wejściówek na OWF.

Co zrobić? Wystarczy, że w komentarzu pod naszym postem konkursowym na Facebooku napiszecie kto jest dla Was najjaśniejszą gwiazdą tegorocznego festiwalu i dlaczego. Na odpowiedzi czekamy na naszym kanale na Facebooku do 27 maja. I mam nadzieję, że widzimy się 3 i 4 czerwca na Służewcu.

Dla tych, którzy nie będą chcieli lub mogli przyjechać do Warszawy Ekipa Orange będzie relacjonować OWF na storiesach na Instagramie Orange, gdzie już dziś Was serdecznie zapraszam. To do dzieła z konkursem i trzymam kciuki.

Udostępnij: Wygraj bilety na Orange Warsaw Festival

Informacje prasowe

Nauczyciel Jutr@ – rusza druga edycja konkursu towarzyszącego wyborom Nauczyciela Roku

18 maja 2022

Nauczyciel Jutr@ – rusza druga edycja konkursu towarzyszącego wyborom Nauczyciela Roku

Startuje Konkurs Nauczyciel Jutr@. Fundacja Orange i Głos Nauczycielski uhonorują nauczycielkę lub nauczyciela, który będąc świadomym wyzwań edukacji XXI wieku, rozwija swoje kompetencje, także te cyfrowe, jest otwarty na potrzeby uczniów i korzysta z ich wiedzy i doświadczenia. Konkurs towarzyszy inicjatywie Nauczyciel Roku organizowanej od 20 lat przez Głos Nauczycielski. Zgłoszenia do obu przedsięwzięć przyjmowane są do 9 września 2022.

Tytuł Nauczycielki Jutr@ w 2021 roku otrzymała Joanna Mikusek–Przystajko, nauczycielka etyki w Społecznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju. Pedagożka zyskała uznanie jury Konkursu, bo jako etyczka i humanistka postanowiła podążać za potrzebami swoich uczniów i zaczęła odważnie rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. Dzięki temu, realizowała ciekawsze zajęcia dla młodych – a  właściwie wspólnie z nimi, na przykład programując na lekcjach etyki roboty, które poruszały się od wybranej wartości do drugiej.

– Dla Nauczyciela Jutr@ kompetencje cyfrowe to nie tyle znajomość aplikacji i programów, ile przede wszystkim sposób na to, by być bliżej uczniów i lepiej rozumieć ich świat. To ktoś, kto  ma odwagę uczyć inaczej, a jego wychowankowie mają przestrzeń, by pytać: „dlaczego, po co i jak” – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

– Cieszę się, że możemy kontynuować wspólny Konkurs jakim jest Nauczyciel Jutr@. To ważne, żeby nauczycielki i nauczyciele otwierali się na to co nowe, a jednocześnie nie tracili z oczu tego co najważniejsze, czyli relacji z uczniami – dodaje Jakub Rzekanowski, redaktor naczelny Głosu Nauczycielskiego.

Do 9 września można zgłaszać kandydatów do nowej edycji. Nauczyciel Jutr@ to tytuł, którym zostanie uhonorowana osoba otwarta na nowoczesne podejście do edukacji, która stawia potrzeby swoich uczniów i uczennic w centrum uwagi, podąża za ich zainteresowaniami, a współpracę z nimi opiera na partnerskiej relacji. Nie musi być obeznana z nowinkami technologicznymi, ale ma odwagę stawiać pierwsze kroki w innym, mniej tradycyjnym podejściu do uczniów.

W swojej pracy wyróżnia się m.in.:

 • otwartą postawą na prowadzenie zajęć w wykorzystaniem nowoczesnych, angażujących metod, zgodnych z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym;
 • dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych;
 • i wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić ciekawsze lekcje dla uczniów i uczennic.

Do Konkursu zgłosić mogą się czynni zawodowo nauczyciele i nauczycielki ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, oraz placówek oświatowych. Tak jak w Konkursie Nauczyciel Roku kandydatów mogą zgłaszać także inni nauczyciele, dyrekcja szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów czy sami uczniowie. Formularz zgłoszeniowy i regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://glos.pl/nauczycieljutra   

Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk wybierze 10 nominowanych i spośród nich laureata lub laureatkę. Nagrodą główną jest wizyta studyjna w szkołach w Finlandii, której system edukacji uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie. Finał Konkursów Nauczyciel Jutr@ i Nauczyciel Roku zaplanowany jest na 11 października 2022 roku w Warszawie.

Fundacja Orange zajmuje się cyfrową edukacją dzieci i młodzieży, wspiera także nauczycieli i nauczycielki w zdobywaniu nowoczesnych kompetencji. Jest m.in. liderem projektu Lekcja:Enter, w ramach którego już ponad 48 tysięcy nauczycieli skorzystało z darmowych szkoleń, ucząc się prowadzić nowoczesne, angażujące lekcje przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi. W maju 2022 Fundacja otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Janusza Korczaka dla instytucji wcielających w życie korczakowskie idee.

Kontakt dla mediów
Magda Mierzwińska, Fundacja Orange
e-mail: magda.mierzwinska@orange.com
tel. +48 512 356 297

Udostępnij: Nauczyciel Jutr@ – rusza druga edycja konkursu towarzyszącego wyborom Nauczyciela Roku

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej