Informacje prasowe

Komentarz TP dotyczący rozpoczęcia przez DPTG postępowania egzekucyjnego przed sądem w Stanach Zjednoczonych

13 grudnia 2011

Komentarz TP dotyczący rozpoczęcia przez DPTG postępowania egzekucyjnego przed sądem w Stanach Zjednoczonych

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko TP w kolejnym kraju przez spółkę DPTG jest jedynie elementem strategii działań PR  prowadzonych przez stronę duńską, a mających na celu wywarcie presji na TP oraz sądy badające sprawę.

Podkreślamy, że w żaden sposób nie wpływają one na bieżącą działalność, ani na sytuację finansową spółki.  Wobec nieskuteczności działań prawnych podejmowanych przez DPTG, TP spodziewa się kolejnych tego typu działań  o charakterze medialnym  ze strony DPTG.

Spór między TP a DPTG jest wciąż rozpatrywany przez sądy – 7 grudnia TP złożyła odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Wiedniu. W efekcie toczącego się postępowania w Austrii, żaden wniosek DPTG złożony poza granicami Polski nie został rozpatrzony na korzyść DPTG.

Ponadto, korzystna dla DPTG decyzja Trybunału Arbitrażowego z 24 sierpnia 2010 roku wciąż nie posiada mocy prawnej na terenie Polski.

Udostępnij: Komentarz TP dotyczący rozpoczęcia przez DPTG postępowania egzekucyjnego przed sądem w Stanach Zjednoczonych

Informacje prasowe

Komentarz TP dotyczący rozpoczęcia przez DPTG postępowania egzekucyjnego przed sądem w Niemczech

20 stycznia 2011

Komentarz TP dotyczący rozpoczęcia przez DPTG postępowania egzekucyjnego przed sądem w Niemczech

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko TP w Niemczech przez spółkę DPTG jest kolejnym etapem strategii działań prowadzonych przez stronę duńską, a mających na celu wywarcie presji na TP oraz sądy w Polsce i w Austrii.

Trudno bowiem inaczej nazwać działania, których głównym celem jest szum medialny godzący w wizerunek TP. Pragniemy zaznaczyć, że TP nie posiada aktywów ani w Niemczech, ani w Wielkiej Brytanii, a spółka TP Finance BV zarejestrowana w Holandii nie posiada znaczącego majątku trwałego.

Działania podejmowane przez DPTG poza granicami Polski stoją w sprzeczności z deklaracjami przedstawicieli strony duńskiej o jedynie formalnym aspekcie nadania klauzuli wykonalności dla decyzji arbitrów przez sąd w Polsce. W tym kontekście niezrozumiałe są działania prawne, których efektem może być jedynie zajęcie aktywów stanowiących niewielki ułamek wartości roszczeń wysuwanych wobec TP

TP spodziewa się kolejnych tego typu działań ze strony DPTG. Podkreślamy, że w żaden sposób nie wpływają one na bieżącą działalność, ani na sytuację finansową spółki.

Pragniemy przypomnieć, że spór między spółkami częścią którego jest decyzja sądu polubownego z Wiednia wydana 3 września 2010 roku, wciąż oczekuje na rozpatrzenie przez sąd powszechny w Polsce. Rozpatrzy on wniosek strony duńskiej o nadanie klauzuli wykonalności dla decyzji na rozprawie zaplanowanej na 9 marca 2011 roku. TP złożyła także pozew o anulowanie decyzji arbitrów, który zostanie rozpatrzony przez sąd powszechny w Austrii.

Przed wyczerpaniem wszystkich możliwych środków odwoławczych TP uważa za niezasadne regulowanie jakichkolwiek płatności względem DPTG.

Udostępnij: Komentarz TP dotyczący rozpoczęcia przez DPTG postępowania egzekucyjnego przed sądem w Niemczech

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej