Rada Programowa Fundacji Orange

Fundacja Orange powołała Radę Programową

Fundacja Orange powołała Radę Programową, w skład której wchodzą ekspertki i eksperci ds. edukacji, rozwoju kompetencji cyfrowych, działań lokalnych i wyrównywania szans społecznych. Rolą Rady jest doradztwo i wsparcie merytoryczne Fundacji, która konsultować będzie z nią strategiczne kierunki swoich działań.  W skład nowo powołanej Rady Programowej Fundacji Orange wchodzą osoby o uznanym autorytecie i osiągnięciach …

Fundacja Orange powołała Radę Programową Read More »

Scroll to Top