Informacje prasowe

Stanowisko TP w sprawie złożenia przez DPTG dokumentacji do Trybunału Arbitrażowego dotyczącej drugiej fazy sporu (2004-09)

14 stycznia 2011

Stanowisko TP w sprawie złożenia przez DPTG dokumentacji do Trybunału Arbitrażowego dotyczącej drugiej fazy sporu (2004-09)

Spodziewaliśmy się, że firma DPTG wystąpi z roszczeniami dotyczącymi drugiej fazy arbitrażu i od dawna prowadzimy przygotowania prawne w tej sprawie. Kwota w przybliżeniu 1,2 mld złotych za lata 2004-09 nie znajduje poparcia w żadnych faktach. Co więcej, stoi ona w sprzeczności nawet z wcześniejszymi deklaracjami strony duńskiej, która 6 września 2010 roku poinformowała, że w oparciu o decyzję wydaną przez arbitrów w pierwszej fazie, jej żądania dotyczące drugiej fazy wyniosą około 500 mln zł. Tymczasem jesteśmy świadkami powtórzenia sytuacji z pierwszej części arbitrażu – bezpodstawnej eskalacji żądań składanych w sądzie arbitrażowym.

Niezrozumiały jest dla nas także fakt złożenia dokumentów do arbitrażu w momencie, gdy pierwsza decyzja arbitrów czeka na rozpatrzenie przez dwa sądy. TP wykorzystała bowiem przysługujące jej środki odwoławcze i złożyła pozew o unieważnienie decyzji arbitrów do sądu w Austrii. Jednocześnie 9 marca odbędzie się rozprawa w sądzie polskim o nadanie wykonalności decyzji. arZdaniem ekspertów prawnych, już sam fakt toczenia się sprawy w sądzie austriackim może być wystarczający do wstrzymania działań sądu polskiego.

Warto też pamiętać o szerszym kontekście historii. W roku 1991 strona duńska otrzymała od naszego poprzednika prawnego – przedsiębiorstwa państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon, równowartość 13 mln euro na wybudowanie światłowodu. Brakujące 17 mln euro stanowiące równowartość inwestycji DPTG miało zostać spłacone przez TP SA w ratach. Tymczasem łączne roszczenia z tego tytułu – opierając się o wyliczenia DPTG złożone w dwóch fazach arbitrażu – sięgnęły 1,5 mld euro, a więc pięćdziesiąt razy więcej niż kwota zainwestowana.

Udostępnij: Stanowisko TP w sprawie złożenia przez DPTG dokumentacji do Trybunału Arbitrażowego dotyczącej drugiej fazy sporu (2004-09)

Informacje prasowe

TP złożyła pozew o uchylenie decyzji sądu arbitrażowego dotyczącego sporu z DPTG

2 grudnia 2010

TP złożyła pozew o uchylenie decyzji sądu arbitrażowego dotyczącego sporu z DPTG

Telekomunikacja Polska skorzystała z przysługującego jej prawa do odwołania się od decyzji arbitrów i rozpoczęła w Austrii proces domagając się uchylenia wyroku sądu arbitrażowego. W pozwie TP podnosi naruszenie licznych procedur, w tym już przy komponowaniu składu sądu arbitrażowego, a następnie przekroczenie jego kompetencji. W trakcie 9-letniego postępowania doszło też do pogwałcenia austriackiego porządku prawnego, w oparciu o który toczyło się postępowanie.

TP od początku podkreślała, że podejmie wszelkie przewidziane prawem środki odwoławcze od decyzji sądu polubownego w Austrii. Jednocześnie podkreślam, że nigdy nie było i nie jest naszą intencją działanie wbrew porządkowi prawnemu. Istnieje szereg środków prawnych umożliwiających dochodzenie swoich racji i zostaną one wykorzystane – powiedział Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Grupy TP.

Wniesienie pozwu przez TP kończy poza sądowy etap sporu z DPTG. Pozew został złożony w sądzie gospodarczym, od decyzji którego przysługuje odwołanie – całość procesu podobnie jak w Polsce jest wieloinstancyjna i może potrwać kilka lat.

Celem naszych działań jest jak najlepsze zabezpieczenie interesów spółki i jej akcjonariuszy, w związku z tym dokonywanie jakichkolwiek płatności na rzecz DPTG przed wyczerpaniem wszystkich możliwych środków prawnych jest nieuzasadnione i mogłoby być działaniem na niekorzyść spółki – dodał Wojciech Jabczyński.

Aby decyzja arbitrażu miała moc prawną, konieczne jest nadanie jej klauzuli wykonalności przez sąd powszechny w Polsce. Odbywa się to w postępowaniu, którego stroną jest TP. DPTG informowało, iż 15 listopada złożyło dokumenty w sądzie w Warszawie. Jednak TP do dzisiaj nie otrzymała z sądu żadnej korespondencji w tej sprawie, co wskazuje na duże prawdopodobieństwo wadliwości tego wniosku.

3 września 2010 ogłoszona została decyzja sądu polubownego w Wiedniu, którego zadaniem było wyjaśnić rozbieżności pomiędzy TP a duńską firmą DPTG (Danish Polish Telecommunications Group). Dotyczą one naliczania należności dla DPTG z tytułu budowy światłowodowego systemu telekomunikacyjnego łączącego północ z południem kraju (NSL – składa się z dwóch odcinków łączących się w Warszawie – północna nitka prowadziła do Koszalina, południowa nitka prowadziła ze stolicy do Cieszyna.

Zdaniem arbitrów, TP powinna zapłacić na rzecz DPTG w sumie kwotę 1,57 mld zł  za okres 1993-2004.

Udostępnij: TP złożyła pozew o uchylenie decyzji sądu arbitrażowego dotyczącego sporu z DPTG

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej