sąd arbitrażowy

Stanowisko TP w sprawie złożenia przez DPTG dokumentacji do Trybunału Arbitrażowego dotyczącej drugiej fazy sporu (2004-09)

Spodziewaliśmy się, że firma DPTG wystąpi z roszczeniami dotyczącymi drugiej fazy arbitrażu i od dawna prowadzimy przygotowania prawne w tej sprawie. Kwota w przybliżeniu 1,2 mld złotych za lata 2004-09 nie znajduje poparcia w żadnych faktach. Co więcej, stoi ona w sprzeczności nawet z wcześniejszymi deklaracjami strony duńskiej, która 6 września 2010 roku poinformowała, że …

Stanowisko TP w sprawie złożenia przez DPTG dokumentacji do Trybunału Arbitrażowego dotyczącej drugiej fazy sporu (2004-09) Read More »

TP złożyła pozew o uchylenie decyzji sądu arbitrażowego dotyczącego sporu z DPTG

Telekomunikacja Polska skorzystała z przysługującego jej prawa do odwołania się od decyzji arbitrów i rozpoczęła w Austrii proces domagając się uchylenia wyroku sądu arbitrażowego. W pozwie TP podnosi naruszenie licznych procedur, w tym już przy komponowaniu składu sądu arbitrażowego, a następnie przekroczenie jego kompetencji. W trakcie 9-letniego postępowania doszło też do pogwałcenia austriackiego porządku prawnego, …

TP złożyła pozew o uchylenie decyzji sądu arbitrażowego dotyczącego sporu z DPTG Read More »

Scroll to Top