Odpowiedzialny biznes

SMS bez VAT

2 marca 2010

SMS bez VAT

W 2009 roku klienci Orange przesłali 5 656 537 milionów SMSów charytatywnych na łączną kwotę ponad 13,28 mln złotych. Niestety prawie 2,4 mln zł z tej kwoty zabrał fiskus. Od wielu lat organizacje pozarządowe starają się, aby SMSy charytatywne były zwolnione z VATu. Czy mamy wreszcie przełom?

 

Rozmawiam z Ewą Krupą, dyrektorem Fundacji Orange, która należy do koalicji „SMS bez VAT”.
W piątek 19.02 odbyło się spotkanie koalicji „SMS bez VAT” z premierem Tuskiem w sprawie zwolnienia SMSów charytatywnych z VATu. To ukoronowanie kilkuletnich starań. Jak do tego doszło?
Ważnym krokiem okazało się powołanie w 2008 roku koalicji „SMS bez VAT”. Organizacje zaczęły mówić jednym głosem – prowadząc rozmowy z przedstawicielami rządu, parlamentarzystami, naświetlając kwestię w mediach i opinii publicznej. Przełomem był chyba jednak list, skierowany przez koalicję do premiera Donalda Tuska w grudniu 2009 roku. To po nim udało się zbudować przychylną płaszczyznę do rozmów.
Media już odtrąbiły sukces, tymczasem zapisy, jakie zaproponowano Ministerstwa Finansów są dość kontrowersyjne – zarówno z punktu widzenia organizacji społecznych, jak i operatorów telekomunikacyjnych?
Z dużym entuzjazmem przyjęliśmy wszyscy informację, że problem wkrótce zostanie rozwiązany. Odnoszę jednak wrażenie, że od szczęśliwego finału dzieli nas jeszcze niekoniecznie bardzo krótka i łatwa droga. Zaproponowane przez ministerstwo rozwiązanie, polegające na zwolnieniu z VAT SMSów, jako specyficznej usługi telekomunikacyjnej, jest sprzeczne z przepisami prawa europejskiego. Ponadto zastosowane w nim kryteria uzyskania zwolnienia są trudne, czy wręcz niemożliwe do osiągnięcia w większości  zbiórek prowadzonych za pomocą charytatywnego SMS-a. Nieuzasadnione i dyskryminujące jest ograniczenie możliwości przekazywania darowizn droga SMSową wyłącznie do organizacji posiadających status pożytku publicznego. Znacząco zmniejszyło by to liczbę fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do takiego zwolnienia. Takie ograniczenie jest niepotrzebne, projekt przewiduje bowiem obowiazek uzyskania zezwolenia na zbiórkę publiczną od MSWiA. Zapewni to całkowitą kontrolę procesu zbiórki.
Ale również dla nas – operatorów telekomunikacyjnych zaproponowane rozwiązania wiążą się z pewnymi komplikacjami?
Duże znaczenie ma uzależnienie możliwości uzyskania zwolnienia podatkowego od znaczących nakładów i darowizny operatora telekomunikacyjnego. Projektowane rozporządzenie wymaga kosztownych zmian w systemach bilingowych i regulaminach usług, ale też nakłada niemożliwie do spełnienia warunki. Niektóre z góry wykluczają możliwość skorzystania ze zwolnienia VAT, inne są zupełnie nieracjonalne i prowadzą do sytuacji, w której operator obciążony jest dużym ryzykiem obowiązku zapłaty całości podatku VAT, nie pobranego od abonentów.

A jak się sprawa ma z liniami charytatywnymi? Co roku takie linie udostępniane są przez TP na potrzeby różnych akcji, a całkowity dochód jest przekazywany organizacjom społecznym. VAT oczywiście odprowadzamy. Nie ma o nich mowy w projekcie rozporządzenia?
Rzeczywiście – nie ma. Zwróciliśmy uwagę na fakt, że brak w projekcie rozporządzenia jasnego wskazania, że dotyczy ono również połączeń głosowych opartych o numerację 0-70X. To jedynie inne narzędzie, obok charytatywnego SMSa, pozyskiwania środków na cele pożytku publicznego i wydaje się, że również powinno być uwzględnione w projekcie i docelowo zwolnione z podatku VAT.

Kiedy Twoim zdaniem będziemy mogli wysyłać SMSy bez VATu?
Jesteśmy już bardzo blisko, udało się zbudować powszechną świadomość problemu, przekonać rządzących do konieczności zmian, zaangażować osobiście premiera. Wierzę, że dzięki wspólnej determinacji uda się sprawę pozytywnie zakończyć, tak by rozwijać filantropię indywidualną. Tym bardziej, że po stronie organizacji pozarządowych i koalicji „SMS bez VAT” została wypracowana koncepcja, jak problem rozwiązać. Wystarczy zastosować zmianę w sposobie ustalania podstawy opodatkowania dla SMSów wysyłanych na cele społeczne. Nasze rozwiązanie nie jest sprzeczne z prawem europejskim, nie ogranicza liczby organizacji uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia. Nie pozbawia też operatorów godziwego wynagrodzenia za świadczoną usługę. Wypracowana przez nas propozycja zmian została w ubiegły piątek (26.02) przesłana do premiera i Ministerstwa Finansów. Trzymajmy kciuki, by udało się przekonać do tego zainteresowanych, w szczególności rządzących…

Czekamy więc na poprawiony projekt rozporządzenia. I na zaproszenie nas, operatorów do kolejnych konsultacji.

Udostępnij: SMS bez VAT

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej