Obywatelskie społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny, partycypacja obywatelska to bliskie mi wartości i nie wyobrażam sobie ich realizacji we współczesnym świecie bez internetu i nowych technologii. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Podstawową cechą takiego społeczeństwa jest szybki rozwój technologii teleinformatycznych – umożliwiających współtworzenie, pozyskiwanie, przesyłanie i analizę informacji, które stały się …

Obywatelskie społeczeństwo informacyjne Read More »