Odpowiedzialny biznes

Obywatelskie społeczeństwo informacyjne

14 maja 2015

Obywatelskie społeczeństwo informacyjne

bf6e773f3f669aaba42cef7f43d5cc18e83Społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny, partycypacja obywatelska to bliskie mi wartości i nie wyobrażam sobie ich realizacji we współczesnym świecie bez internetu i nowych technologii.

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego.

Podstawową cechą takiego społeczeństwa jest szybki rozwój technologii teleinformatycznych – umożliwiających współtworzenie, pozyskiwanie, przesyłanie i analizę informacji, które stały się dla nas niezwykle cennym dobrem. A telefonia komórkowa czy internet umożliwiają komunikację i dostęp do informacji na niespotykaną dotychczas skalę.

Czy konkretne efekty technologii telekomunikacyjnych można oszacować i opisać liczbami?

Zrobili to ekonomiści Banku Światowego, którzy pokazali, że im więcej w danym kraju linii internetu szerokopasmowego, tym szybciej może rozwijać się jego gospodarka. Wzrost penetracji szerokopasmowego internetu o 10 punktów procentowych powoduje przyspieszenie potencjalnego tempa wzrostu gospodarczego o 0,3-1,5 pkt. proc*. Przeniesienie tych wartości na warunki polskie oznacza, że zwiększenie liczby łączy szerokopasmowego internetu przypadających na 100 mieszkańców z 2,1 proc. w końcu 2004 roku do 15,7 proc. w końcu 2014 roku przełożyło się na skumulowane zwiększenie poziomu potencjalnego PKB o 13,6 proc. Duża część nowych linii to łącza Orange Polska (36,7% średniego udziału w rynku dostępu do szerokopasmowego internetu). Oznacza to, że dzięki internetowi od Orange Polska potencjalny PKB Polski wzrósł w tym czasie o 4,5%.

Ale budowa społeczeństwa informacyjnego to nie tylko inwestycje w infrastrukturę, ale też inwestycje w wiedzę – pokazywanie, jak mądrze i efektywnie korzystać z nowych technologii. Dlatego ważne są dla nas projekty edukacyjne tj. Orange dla Bibliotek, Pracownie Orange czy Akademia Orange, w których zwracamy uwagę na edukacyjne, integracyjne czy kulturowe wykorzystanie ICT.

Jak pokazują badania, jakie przeprowadziliśmy po 2 latach działania Pracowni Orange, dzięki nim zwiększył się nie tylko poziom kompetencji cyfrowych liderów społecznych i uczestników prowadzonych przez nich zajęć. W miejscowościach z aktywnie działającymi Pracowniami zaobserwować też możemy wzrost kapitału społecznego, na który składają się m.in. większe zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz lokalnej społeczności, współpraca z samorządem czy aktywność wyborcza.

A teraz trochę rysu historycznego. Dzień ten wcześniej znany był jako Światowy Dzień Telekomunikacji upamiętniający powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 17 maja 1865 roku. W 2006 podczas konferencji w Antalya postanowiono połączyć oba wydarzenia w Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

f42b86b66f108561122424bb3a9ab3b4a82
* Kelly, T., C. Rossotto ( red.) 2012, Broadband Strategies Handbook, Bank Światowy.

Udostępnij: Obywatelskie społeczeństwo informacyjne

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej