Odpowiedzialny biznes

Podpisaliśmy umowę społeczną

9 grudnia 2013

Podpisaliśmy umowę społeczną

Sytuacja rynkowa zmusza nas do restrukturyzacji Orange Polska, ale robimy to bardzo odpowiedzialnie. Dowodem są umowy społeczne, jakie podpisujemy ze związkami zawodowymi. Dziś zawarliśmy kolejną, obowiązującą w latach 2014-2015. W ramach niej z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2 950 pracowników grupy, co jest zgodne z konsensusem rynkowym. Uzgodnienia nie dotyczą ponad 400 pracowników Wirtualnej Polski, którzy odejdą z grupy, kiedy sfinalizujemy sprzedaż tej spółki. Obecnie czekamy na zgodę UOKiK. Chcę podkreślić, że osoby odchodzące dobrowolnie i objęte Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy, otrzymają specjalne pakiety. Będą one zależały od stażu pracy w firmie i kształtowały się w przedziale od 4 do 15 miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych. Do tego w roku 2014 pakiet zostanie powiększony o 5 tys. zł dla pracowników ze stażem pracy 10-15 lat, 9 tys. zł ze stażem 15-20 lat oraz 26 tys. zł ze stażem powyżej 20 lat. Podpisana ze związkami umowa dotyczy też m.in. inwestycji w przyjazne środowisko pracy oraz podwyżki wynagrodzeń – po 2,5 proc. w 2014 i 2015 roku.

8db3949ebaa3401a2ba35b81ebd219f1d0a

Udostępnij: Podpisaliśmy umowę społeczną

Informacje prasowe

Zarząd TP podpisał nową Umowę Społeczną ze związkami zawodowymi na lata 2012-2013

25 października 2011

Zarząd TP podpisał nową Umowę Społeczną ze związkami zawodowymi na lata 2012-2013

Zarząd TP i związki zawodowe zawarły nową Umowę Społeczną na lata 2012-2013. Określa ona zasady realizacji postulatów pracowniczych oraz zakres programu odejść dobrowolnych.

Nowa umowa jest ofertą globalnego podejścia do zgłaszanych przez związki zawodowe i pracowników postulatów w następujących kwestiach:

• stworzenie możliwości regularnych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych.

• określenie miejsca i roli mobilności wewnętrznej, skutecznych programów alokacyjnych dla różnych grup zawodowych, rekrutacji i outsourcingu

• uruchomienie projektu „Przyjazne miejsce pracy”

• umożliwienie długoletnim pracownikom Firmy, którzy nie mogą dostosować swojego profilu zawodowego do zmieniających się potrzeb rynkowych – odejście z firmy za dodatkowym odszkodowaniem

W latach 2012-2013 z odejść dobrowolnych może skorzystać maksymalnie 2300 pracowników, przy czym w 2012 maksymalnie 1150 osób.

W tym roku dobiega końca Umowa Społeczna podpisana na lata 2009-2011. Dzięki niej było możliwe stworzenie dodatkowych osłon socjalnych dla odchodzących pracowników przy jednoczesnej gwarancji podwyżek wynagrodzeń i perspektyw rozwoju zawodowego dla pozostałych.

Od kilku lat rynek telekomunikacyjny podlega bardzo szybkim przemianom. TP, jako dominujący operator sieci stacjonarnej na rynku musi sprostać nowym wyzwaniom, w warunkach rosnącej presji otoczenia zewnętrznego. Postępujący spadek liczby abonentów telefonii stacjonarnej, decyzje Regulatora oraz skutki spowolnienia gospodarczego to tylko niektóre z czynników, które negatywnie wpływają na przychody firmy.

Udostępnij: Zarząd TP podpisał nową Umowę Społeczną ze związkami zawodowymi na lata 2012-2013

Informacje prasowe

Porozumienie w sprawie realizacji Umowy Społecznej w TP w 2010 roku

18 grudnia 2009

Porozumienie w sprawie realizacji Umowy Społecznej w TP w 2010 roku

Zarząd Telekomunikacji Polskiej podpisał z organizacjami związkowymi porozumienie, które określa zasady realizacji w następnym roku Umowy Społecznej, zawartej na lata 2009 – 2011. Zgodnie z porozumieniem, w 2010 roku firmę może opuścić maksymalnie 1980 pracowników – korzystając z programu odejść dobrowolnych.

– Dla zarządu TP dialog ze związkami zawodowymi ma kluczowe znaczenie i jest konsekwentnie prowadzony od wielu lat. Tylko w ten sposób, w drodze porozumienia, możemy dokonywać niezbędnych zmian w strukturze zatrudnienia firmy, a z drugiej strony, zapewnić pracownikom godziwe warunki odejścia – powiedział Jacek Kowalski, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Zasobów Ludzkich, który prowadził z ramienia zarządu firmy negocjacje ze związkami zawodowymi.

Porozumienie uwzględnia postulaty partnerów społecznych i wprowadza dogodniejsze warunki dla odchodzących pracowników, m.in. dodatkowe odszkodowanie w wysokości 7 tys. zł oraz zwiększone odszkodowanie dla pracowników, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje w 2010 roku nie więcej niż 10 lat (600 zł za każdy rok).

Dodatkowo zostało także zawarte z organizacjami związkowymi Uzgodnienie dające 18 miesięczne gwarancje zatrudnienia i wynagrodzenia zasadniczego pracownikom przechodzącym w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy do innej spółki w ramach Grupy TP.

Ponadto, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracownika, wszyscy pracownicy mają prawo do odprawy przewidzianej w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Dodatkowo, jeśli obojgu małżonkom – pracownikom  TP , wypowiadana byłaby umowa o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, firma gwarantuje propozycję pracy dla jednego z nich.

Porozumienie gwarantuje także prawo do odszkodowania (nie mniej niż 5 tys. zł) dla pracownika, z którym zostanie rozwiązana umowa o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie 12 miesięcy od uzyskania przez niego decyzji odmownej na odejście dobrowolne.

Ponadto, podobnie jak w ubiegłym roku, pracownicy z min. 20 letnim stażem otrzymają dodatkowe odszkodowanie w wysokości 16 tys. złotych. Porozumienie gwarantuje też wypłatę nagrody jubileuszowej, jeśli pracownik nabyłby do niej prawo do końca 2011 roku.

Udostępnij: Porozumienie w sprawie realizacji Umowy Społecznej w TP w 2010 roku

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej