Zarządzanie rożnorodnością

Orange Polska kończy projekt POPC w Powiecie Słupskim - grafika ilustracyjna

Różnorodność w biznesie

Orange Polska jest największą firmą telekomunikacyjną w kraju i jednym z większych pracodawców. Zatrudniamy ponad 12 tys. osób w całej Polsce. Jako pracownicy jesteśmy różnorodni. Najmłodszy ma 19 lat, a najstarszy 69. Większość pracowników to mężczyźni 61%. Kobiety stanowią 38% ogółu pracowników, a na stanowiskach menedżerskich jest ich 33%. Są wśród nas także pracownicy z …

Różnorodność w biznesie Read More »

7 lat z Kartą Różnorodności!

Karta Różnorodności obecna jest już w naszym kraju od 7 lat! Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. To międzynarodowa inicjatywa …

7 lat z Kartą Różnorodności! Read More »

logo Karty Różnorodności

5 lat z Kartą Różnorodności

Monika Kulik Orange Polska od 5 lat jest nie tylko sygnatariuszem, ale też opiekunem Karty Różnorodności w Polsce. Treść polskiej wersji Karty była tworzona w ramach grup roboczych z udziałem przedstawicieli firm, administracji oraz organizacji pozarządowych. Ważnym elementem tych prac były konsultacje z przedstawicielami organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych, np. osób z niepełnosprawnościami, osób …

5 lat z Kartą Różnorodności Read More »

Scroll to Top