FOB

Okładka Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki"

Dobre praktyki odpowiedzialnego biznesu

Czy tischnerowskie „myślenie według wartości” można pogodzić z myśleniem managera i zarządzaniem? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi podczas spotkań ekspertów z różnych środowisk – biznesu, organizacji pozarządowych i nauki, a efektem tych rozmów jest publikacja „Zarządzanie z ludzką twarzą. Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji”, która powstała we współpracy z Laboratorium Więzi i …

Dobre praktyki odpowiedzialnego biznesu Read More »

7 lat z Kartą Różnorodności!

Karta Różnorodności obecna jest już w naszym kraju od 7 lat! Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. To międzynarodowa inicjatywa …

7 lat z Kartą Różnorodności! Read More »

Scroll to Top