Informacje prasowe

MamPrawoDo – wszystko o prawach osób z niepełnosprawnościami, w jednym miejscu

14 grudnia 2017

MamPrawoDo – wszystko o prawach osób z niepełnosprawnościami, w jednym miejscu

MamPrawoDo to platforma internetowa, na której osoby z niepełnosprawnościami znajdą kompleksowe informacje na temat przysługujących im praw i udogodnień. Jako pierwsze zostały tu opublikowane informacje dotyczące dostępu do usług telekomunikacyjnych. Platforma powstała dzięki współpracy Fundacji Widzialni i Orange Polska.

MamPrawoDo ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami lub narażonym na wykluczenie cyfrowe i społeczne z innych względów, uzyskać kompleksowe i przystępne w formie informacje na temat przysługujących im praw. Ponadto, celem projektu jest motywowanie przedsiębiorców do otwarcia się na osoby z niepełnosprawnościami i uwzględnienie ich potrzeb, a także promowanie dobrych praktyk w zakresie dostępności. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

– W codziennej pracy bardzo często otrzymujemy sygnały bezpośrednio od użytkowników internetu, którzy napotykają na trudności w dostępie do różnego rodzaju usług. Nie tylko e-administracji ale również usług biznesowych – mówi Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

MamPrawoDo wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Jako pierwsze na stronie internetowej mamprawodo.pl zostały umieszczone prawa dotyczące dostępu do usług telekomunikacyjnych, jakie przysługują użytkownikom z niepełnosprawnościami.1

– Z Fundacją Widzialni współpracujemy od kilku lat, starając się, aby nasza strona internetowa i nasze usługi były coraz bardziej przyjazne dla klientów z niepełnosprawnościami – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR w Orange Polska. – Widzimy też, jak wiele mamy do zrobienia – nie tylko jeśli chodzi o wdrażanie udogodnień, ale też w kwestii dotarcia z informacjami o nich do osób, którym mogą być one potrzebne. Mamy nadzieję, że platforma MaPrawoDo pomoże wszystkim, którzy takich informacji poszukują – dodaje.

Ostatni spis powszechny pokazał, że w Polsce żyje około 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Widzialni w partnerstwie z Orange Polska zainicjowała projekt platformy „MamPrawoDo”, przygotowując pierwszy moduł dotyczący praw osób z niepełnosprawnościami na rynku telekomunikacyjnym. Zachęcamy do włączenia się w projekt i rozszerzania go o kolejne informacje dotyczące innych dziedzin życia, obszarów społecznych i gospodarczych.

1(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych).

Udostępnij: MamPrawoDo – wszystko o prawach osób z niepełnosprawnościami, w jednym miejscu

Odpowiedzialny biznes

Smartfony są dla wszystkich

20 czerwca 2016

Smartfony są dla wszystkich

Dziś mamy możliwość korzystania z wielu urządzeń multimedialnych, które są nam pomocne w pracy i w życiu prywatnym. Dobrym przykładem są tu smartfony, oferujące cały wachlarz funkcjonalności w jednym miejscu, a do tego są zawsze pod ręką. Korzystanie ze smartfonów to dla nas codzienność, używa ich już 60% Polaków.

Czy jednak zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób telefony komórkowe obsługują osoby ze szczególnymi potrzebami – na przykład osoby z niepełnosprawnościami?
Obsługując naszego smartfona opieramy się zasadniczo na dwóch zmysłach – wzroku i słuchu. Teraz wyobraźmy sobie, że z jakiegoś powodu nie jest to możliwe. Czy w takim wypadku telefon staje się bezużyteczny? Otóż nie, producenci telefonów, dostrzegając potrzeby osób z niepełnosprawnościami, wyposażyli te urządzenia w dodatkowe funkcjonalności, które wspierają ich obsługę.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom wszystkich naszych klientów, również tych z niepełnosprawnościami, we współpracy z Fundacją Widzialni przygotowaliśmy instrukcje obsługi smartfonu dla osób o specjalnych potrzebach.

Wspólnie nagraliśmy 3 filmy instruktażowe – dla smartfonów z systemem Windows Phone, iOS oraz Android, które krok po kroku prezentują funkcjonalności dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest to zupełnie inny sposób obsługi smartfonu. Osoby o specjalnych potrzebach korzystają z gestów, aplikacji i funkcji, które wbudowane są w system ich telefonu. Zanim obsługa stanie się intuicyjna, trzeba przebrnąć przez pierwszy etap, jakim jest nauka obsługi smartfonu, co początkowo może wydawać się trudne i zniechęcające.

Tu z pomocą przychodzą przygotowane przez nas filmy instruktażowe – w pełni dostępne, opatrzone napisami, z tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz lektorem w tle. Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego materiału.
Mamy nadzieję, że okaże się pomocny, wskazując nowe możliwości smartfonów i ułatwiając dostosowanie ich do naszych indywidualnych potrzeb. Warto wspomnieć, że filmy, choć powstały z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, mogą być przydatne dla nas wszystkich, w sytuacji, gdy musimy dostosować się do warunków otoczenia, przytrafi nam się sytuacja losowa, bądź z jakiegoś powodu czasowo nasze zmysły zawodzą.
2f0592817b78e0e2805b7f5b2c55bf527b5

Udostępnij: Smartfony są dla wszystkich

Odpowiedzialny biznes

Podręczniki dostępności

17 maja 2016

Podręczniki dostępności

Co znaczy dostępność? Jak sprawdzić, czy nasza strona jest czytelna dla osób niewidomych? Co zrobić, aby przygotowywane relacje filmowe trafiły do wszystkich widzów?  Na te i wiele podobnych pytań znajdziecie odpowiedź w nowych publikacjach Fundacji Widzialni pt.„Dostępne multimedia” oraz „Badanie dostępności stron www w oparciu o WCAG”.

W podręczniku „Dostępne multimedia” znajdziemy kompleksowe informacje na temat dostosowania materiałów audiowizualnych dla osób o specjalnych potrzebach. Ale nie tylko. Poznamy też lepiej konkretnych użytkowników dostępnych multimediów i narzędzia, z jakich korzystają – dzięki takiemu indywidualnemu spojrzeniu, lepiej zrozumiemy potrzeby osób z niepełnosprawnością .
Wartością publikacji jest możliwość skorzystania z praktycznych porad ekspertów, badaczy oraz twórców tłumaczeń, napisów i audiodeskrypcji.

Drugi podręcznik pt. „Badanie dostępności stron www w oparciu o WCAG” to prezentacja całego procesu badawczego. I nie chodzi tu tylko o techniczne podejście, ale szersze spojrzenie na specyfikę pracy z niepełnosprawnymi użytkownikami. Znajdziemy tu również prezentację „Mapy dostępności”, która została opracowana w ramach Grupy ds. dostępności zasobów internetowych.

Patronat nad publikacjami objęło: Ministerstwo Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ponadto publikacja „Dostępne multimedia” otrzymała patronat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

My również braliśmy udział w powstaniu obu podręczników, dzieląc się naszym dotychczasowym doświadczeniem i dobrymi praktykami, jednocześnie ucząc się wielu nowych rzeczy i tego, jak lepiej rozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy nie tylko do lektury, ale przede wszystkim do korzystania w praktyce.

1f556386c98966bfb2414a296f35619f360

Udostępnij: Podręczniki dostępności

Odpowiedzialny biznes

Przepis na dostępność!

9 marca 2015

Przepis na dostępność!

O tym, jak tworzyć dostępne dla wszystkich serwisy www i gdzie szukać pomocy w tej kwestii rozmawiam z Arturem Marcinkowskim – Przewodniczącym Rady Fundacji Widzialni.

32e2304f66f46893b2202970823d1c8bed2Co to znaczy, że strona jest dostępna?
Taka strona spełnia kryteria dostępności zawarte w standardzie WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Oznacza to, że mogą z niej korzystać osoby niewidome, niedowidzące, Głuche i seniorzy. Możliwe jest obsłużenie portalu przez użytkowników korzystających z programów czytających i programów powiększających. Posiada dodatkowe ułatwienia jak możliwość zmiany wielkości czcionki oraz zmiany kontrastu.
Dla użytkowników niewidomych korzystających z programów czytających ważne jest, aby serwis zawierał poprawnie opisane pola formularzy,  opisane elementy graficzne takie, jak zdjęcia i wykresy, opisane elementy nawigacyjne i wyszukiwarki. Osoby niedowidzące korzystające z programów powiększających cenią sobie wysoki kontrast strony, czytelną czcionkę, logicznie rozmieszczone elementy nawigacyjne. Dla osób Głuchych od urodzenia ważnym elementem jest czytelność przekazu, jasność treści. Dla seniorów ważne jest, aby elementy nawigacyjne były czytelne i intuicyjne.

Czy trudno jest stworzyć portal spełniający te wymagania?
Przygotowanie serwisu zgodnego z kryteriami dostępności nie jest trudne i nie zwiększa kosztów jego opracowania. Na każdym etapie przygotowywania strony www należy pamiętać o elementarnych zasadach. Począwszy od przygotowania makiety serwisu, którą należy przetestować z osobami niedowidzącymi i dodatkowo przy pomocy odpowiednich narzędzi sprawdzić kontrast. Twórca serwisu na dalszych etapach tworzenia powinien pamiętać o poprawnym kodzie HTML, CSS. Kluczową rzeczą dla stworzenia serwisu dostępnego dla wszystkich jest rzetelność i staranność programisty oraz testy z użytkownikami.

Z naszych doświadczeń z pracy z Wami wynika, że pierwszym krokiem jest edukacja osób tworzących strony. Gdzie szukać specjalistycznej wiedzy?
Strony tworzą ludzie dla ludzi, więc budowanie świadomości i wiedzy na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest podstawą tych działań. Ale potrzebne są też konkretne i proste narzędzia wspierające ten proces. Dlatego powstała Polska Akademia Dostępności. Portal adresowany jest do wszystkich poszukujących serwisów dostępnych dla jak największej liczby użytkowników. Na portalu zamieszczono gotowe do pobrania wzorce graficzne stron wraz z systemem zarządzania treścią. Wszystkie materiały możliwe do pobrania są udostępnione na otwartej licencji. Oznacza to, że mogą być dowolnie pobierane, modyfikowane z zaznaczeniem autora dzieła. Pobrane pakiety stron są gotowe do instalacji na serwerach w dowolnych organizacjach, instytucjach lub firmach. Dla użytkowników chcących wzbogacić swoją wiedzę na temat tworzenia dostępnych serwisów i dokumentów uruchomiono platformę e-learningową, na której znajdują się kursy dla początkujących i zaawansowanych studentów.

Czy każdy może skorzystać z zasobów Polskiej Akademii Dostępności?
Oczywiście – każdy, kto chce stworzyć dostępną stronę. Ale przede wszystkim serwisy publiczne, które z definicji powinny być dostępne dla wszystkich obywateli. Szacujemy, że jest ich w Polsce ok 400 tys. Tym czasem z naszych badań – Raport Otwarcia 2013 – wynika, że jedynie 1,7% stron www spełniało w 2013 roku minimalne wymagania dostępności. Podmioty publiczne mają jeszcze 3 miesiące na dostosowanie swoich serwisów dla osób o specjalnych potrzebach. Zobowiązuje ich do tego Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r.
Badania pokazały też, że jest duże zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu tworzenia serwisów www dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, narzędzia oraz gotowe rozwiązania. Niewielkie podmioty (małe miejscowości, wsie, niewielkie instytucje) z ograniczonymi zasobami finansowymi, borykając się z bieżącymi problemami budżetowymi odkładają kwestię dostosowania swoich serwisów nadając im bardzo niski priorytet. Akademia Dostępności dostarcza im gotowe rozwiązania, możliwe do wdrożenia praktycznie od zaraz. Z punktu widzenia wdrażania rozporządzenia, PAD jest kluczowym i jednocześnie pionierskim projektem w Polsce a być może w Europie. Właśnie w Polsce, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, możliwe jest dostarczenie darmowych rozwiązań dla zainteresowanych podmiotów na najwyższym poziomie.

Dostępność strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami to kolejna kwestia, nad którą pracujemy w ramach programu „Orange bez barier”. Od 2013 roku współpracujemy z Fundacją Widzialni, która uczy nas nie tylko jak projektować serwis dostępny dla użytkowników z niepełnosprawnościami, ale pokazuje, jak lepiej rozumieć potrzeby tej grupy naszych klientów.

Udostępnij: Przepis na dostępność!

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej