Informacje prasowe

Orange Insights: Outsourcing informatyczny okiem małych i średnich firm

2 marca 2015

Orange Insights: Outsourcing informatyczny okiem małych i średnich firm

74 procent przedstawicieli małych i średnich firm uważa, że outsourcing jest ważny w informatyzacji przedsiębiorstwa. Korzysta z niego ponad połowa badanych (55 proc.), a 47 proc. twierdzi, że jego rola w ostatnich latach wzrosła – oto najważniejsze wnioski raportu dotyczącego outsourcingu IT przygotowanego w ramach cyklu Orange Insights.

W drugim raporcie z cyklu Orange Insights, zrealizowanym przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska, zbadano postawy wobec outsourcingu informatycznego wśród małych i średnich firm (zatrudniających mniej niż 250 pracowników) działających w Polsce.

Najważniejsze wnioski

Jak pokazują wyniki raportu, trzy czwarte małych i średnich firm zgodnie twierdzi, że outsourcing IT jest ważny w informatyzacji przedsiębiorstwa. Według respondentów, outsourcing informatyczny najważniejszy jest dla firm działających w sektorze handlu (75 proc.), usług (74 proc.) i produkcji (72 proc.).

Zdaniem niemal połowy badanych firm (49 proc.) outsourcing IT wzmacnia efektywność biznesu. Niewiele mniej – 47 proc. zauważa, że jego rola w ciągu ostatnich lat wzrosła. W przypadku tych dwóch twierdzeń warto przyjrzeć się podejściu sektorowemu. Ponad połowa firm z branży usług (54 proc.), twierdzi, że outsourcing informatyczny poprawia efektywność biznesu. Podobnie twierdzi  48 proc. przedstawicieli sektora handlu. Jedynie w sektorze produkcji odsetek wskazań jest niższy i wynosi 39 proc. Podobnie rozkładają się proporcje w przypadku twierdzenia o rosnącej roli outsourcingu IT. Zgadza się z nim 57 proc. firm z branży handlowej, 46 proc. usługowej oraz 36 proc. produkcyjnej.

Formy outsourcingu IT

Małe i średnie firmy korzystające z outsourcingu w większości (55 proc.), preferują usługi wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Ponadto 41 proc. badanych woli współpracować z niezależnymi konsultantami, bądź informatykami. Tylko co dziesiąty respondent korzysta z outsourcingu wewnętrznego. Najczęściej w modelu outsourcingowym kupowane są usługi telekomunikacyjne – korzysta z nich 98 proc. badanych. Następne, wśród  najchętniej outsourcowanych są usługi informatyczne (39 proc.) oraz czasowe zatrudnianie pracowników (14 proc.).

Co ciekawe, zdecydowana większość firm (79 proc.) poza IT, w ogóle nie korzysta z outsourcingu. Pozwala to sądzić, że jest to najbardziej istotna i potencjalnie najważniejsza gałąź usług w informatyzacji biznesu. Tylko 7 proc. firm korzysta z outsourcingu w finansach, a także w obszarze jakości obsługi klienta.

Usługi w outsourcingu IT

49 proc. małych i średnich firm korzysta z outsourcingu usług informatycznych, przede wszystkim do wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych, a 36 proc. wykorzystuje go do serwisu sprzętu oraz rozwoju systemów informatycznych. W sektorze usług, przedsiębiorcy najchętniej za pomocą działań outsourcingowych rozwijają systemy informatyczne (45 proc.), w produkcji i handlu rozwiązania te służą do wdrażania oraz utrzymywania systemów informatycznych (odpowiednio 75 proc. i 49 proc.). Wszystkie firmy są najmniej skłonne do korzystania z outsourcingu informatycznego w przypadku takich usług jak back-up danych, chmura obliczeniowa oraz helpdesk (po 1 proc. wskazań). Jak pokazują wyniki badania, te trzy obszary mają jednak największy potencjał wzrostu zainteresowania outsourcingiem w najbliższych latach.

Respondenci pytani o usługi w outsourcingu IT, z których planują korzystać w przyszłości najczęściej wskazywali rozwijanie systemów informatycznych oraz serwis sprzętu (po 15 proc.). Z kolei 9 proc. firm wskazało na doradztwo w zakresie wykorzystania IT w biznesie oraz na usługi online. Skupiając się na sektorach, dla co piątej firmy usługowej priorytetem na przyszłość jest przede wszystkim serwis sprzętu. Przedsiębiorstwa z sektora handlu planują w pierwszej kolejności korzystać z usług online (18 proc.), a z sektora produkcji głównie z  rozwoju systemów informatycznych (18 proc.).

Outsourcing IT coraz mocniej zyskuje na znaczeniu dla małych i średnich firm. Ich przedstawiciele doskonale zdają sobie sprawę, że dzięki niemu mogą skutecznie i efektywnie budować przewagę konkurencyjną. Dostrzegają też, że znacznie bardziej opłacalne jest nawiązanie współpracy z jednym  wyspecjalizowanym i doświadczonym dostawcą zewnętrznym, niż rozwijanie własnego działu IT, czy wykorzystanie pracowników najemnych. Dotyczy to zwłaszcza firm z sektora usług i handlu, które muszą stale uatrakcyjniać swoją ofertę, by skutecznie trafiać z nią bezpośrednio do klientów. Potrzebują one najnowszych rozwiązań oraz narzędzi, czyli elastycznych, stale rozwijanych systemów informatycznych oraz sprawnego serwisowania sprzętu. Te obszary będą jeszcze przez długi czas znajdować się na czele przyszłych inwestycji małych i średnich firm – powiedział Artur Stankiewicz, Dyrektor Segmentu Klientów SME i SOHO Orange Polska. Wyzwaniem jest dla nas przekonanie firm do stosowania outsourcingu bardziej innowacyjnych usług IT, takich jak back-up danych, usługi w chmurze, czy helpdesk. Już teraz mamy w tych dziedzinach świetne rozwiązania i pomimo, iż nie leżą one jeszcze w centrum zainteresowania małych i średnich przedsiębiorstw, to spodziewamy się dynamicznego wzrostu ich roli w najbliższych latach. 

Outsourcing IT – za i przeciw 

Małe i średnie przedsiębiorstwa w większości korzystają z outsourcingu IT ze względu na wysoką jakość usług, łatwy dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz możliwość optymalizacji kosztów.

Do największych zalet outsourcingu IT respondenci zaliczają:

  • Dostęp do wysokiej klasy specjalistów  –  54 proc.
  • Wysoka jakość usług IT – 52 proc.
  • Szybkie wdrażanie rozwiązań IT – 47 proc.
  • Optymalizację kosztów – 27 proc.

W przypadku wad outsourcingu IT firmy nie były już tak jednomyślne i najczęściej wskazywały na:

  • Niekontrolowane koszty – 13 proc.
  • Wysokie koszty rozwiązania – 7 proc.
  • Ograniczenia w elastyczności zarządzania IT oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji – po 6 proc.

Z kolei przedstawiciele poszczególnych sektorów, w różnym stopniu zwracają uwagę na  wskazywane zalety rozwiązania outsourcingowego. Dla większości firm z  sektora handlu największą wartością jest dostęp do wysokiej klasy specjalistów (63 proc.), podobnie dla połowy firm z sektora usług. Z kolei firmy produkcyjne cenią sobie wysoką jakość usług IT (56 proc.). Największą wadą dla przedsiębiorstw handlowych i usługowych jest pojawianie się niekontrolowanych kosztów. Zauważa je odpowiednio 21 i 20 proc. badanych. Firmy produkcyjne wskazują także na wysokie koszty samego rozwiązania (19 proc.).

Wymieniane w badanu wady outsourcingu IT, w mojej opinii wynikają przede wszystkim z obaw i ze złych doświadczeń z nie zawsze kompetentnymi partnerami. Duzi dostawcy usług IT dają gwarancję wysokiej jakości i sprawnego rozwiązywania problemów. Dostępność wysokiej klasy specjalistów, zapewniających wsparcie praktycznie 24 godziny na dobę, merytoryczna, ekspercka wiedza, wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi i technologii to stałe elementy solidnej oferty. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że większość firm właśnie za to ceni sobie usługi outsourcingu IT – zauważa Artur Stankiewicz. Orange Polska przygotowuje usługi szyte na miarę, doskonale dopasowane do potrzeb klienta. Pozwala to kontrolować koszty i przede wszystkim dostosować wydatki do określonego budżetu. Ponadto konwergencja naszej oferty pozwalająca łączyć usługi stacjonarne z mobilnymi, umożliwia otrzymywanie dodatkowych, stałych rabatów przekładających się na realne oszczędności. Z kolei umiejętność zrozumienia biznesu Klienta oraz dbałość o bezpieczeństwo IT są gwarantowane przez nasze doświadczenie – dodał Artur Stankiewicz.

Finansowanie

Praktycznie wszystkie badane firmy (99 proc.), finansują informatyzacje z własnych środków. Niemal co czwarte przedsiębiorstwo wskazuje, że na outsourcing informatyczny przeznacza więcej niż 10 proc. wydatków przeznaczonych na IT. Prawie co piąta (18 proc.) przeznacza na ten cel 20 proc. budżetu IT. Z kolei 30 proc. budżetu IT jest przeznaczone na outsourcing informatyczny u 15 proc. małych i średnich firm.

Na temat badania

Orange Insights, to cykl raportów przygotowanych na podstawie badań jakościowych oraz ilościowych przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Tematem raportów dotyczących małych i średnich firm, zatrudniających mniej niż 250 pracowników było postrzeganie informatyzacji przez ich przedstawicieli (osoby decyzyjne w zakresie inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i technologie teleinformatyczne – prezesi, właściciele). W ramach badania zrealizowanego metodą jakościowych wywiadów eksperckich  przeprowadzono 11 wywiadów pogłębionych w 11 firmach. Badanie ilościowe zrealizowane zostało metodą CATI / CAWI – składało się na nie łącznie 500  ankiet. Wywiady były przeprowadzone z osobami decyzyjnymi w małych i średnich firmach w zakresie inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i technologie teleinformatyczne (prezesi, właściciele).

* * *

Główne wnioski z raportu i najważniejsze wyniki badania można pobrać także w postaci infografiki będącej załącznikiem do komunikatu prasowego na stronie www.biuroprasowe.orange.pl

Informacje o wcześniejszych raportach z cyklu Orange Insights można znaleźć pod adresem:

http://biuroprasowe.orange.pl/biuroprasowe/pr/2667/orange-insights-informatyzacja-malych-i-srednich-firm-kluczem-do-przewagi-konkurencyjnej/

oraz

http://biuroprasowe.orange.pl/biuroprasowe/pr/2677/orange-insights-integracja-glownym-kierunkiem-informatyzacji-duzych-przedsiebiorstw/ 

Wyniki kolejnych raportów będą udostępniane kolejno w pierwszej połowie 2015 roku.

 

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska
email: biuro.prasowe@orange.com

Udostępnij: Orange Insights: Outsourcing informatyczny okiem małych i średnich firm

Informacje prasowe

Orange Insights: Informatyzacja małych i średnich firm kluczem do przewagi konkurencyjnej

18 grudnia 2014

Orange Insights: Informatyzacja małych i średnich firm kluczem do przewagi konkurencyjnej

79 procent przedstawicieli małych i średnich firm uważa, że informatyzacja pozwala im na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jednym z ważniejszych modeli informatyzacji przedsiębiorstw jest outsourcing rozwiązań IT. To tylko niektóre, ważniejsze wnioski pierwszego raportu z cyklu Orange Insights, prezentującego wyniki badań prowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska.

Orange Insights, to cykl raportów przygotowanych na podstawie badań jakościowych oraz ilościowych realizowanych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Tematem raportów dotyczących małych i średnich firm, zatrudniających mniej niż 250 pracowników było postrzeganie informatyzacji przez ich przedstawicieli podejmujących decyzje o zakupach sprzętu, oprogramowania i technologii teleinformatycznych. Badania zostały zrealizowane w połowie 2014 roku. W zakresie jakościowym obejmowały 11 pogłębionych wywiadów eksperckich oraz łącznie 500  ankiet w zakresie badania ilościowego metodą CATI / CAWI.  Wyniki kolejnych raportów będą udostępniane przez Orange w pierwszej połowie 2015 roku.

Najważniejsze wnioski

Pierwszy z cyklu raportów Orange Insights został poświęcony określeniu stanu informatyzacji w działających w Polsce małych i średnich firmach. Jak pokazują wyniki, zdecydowana większość badanych firm, jako główne obszary zdobywania przewagi konkurencyjnej wymienia dostępność źródeł finansowania, efektywność produkcyjną i dobry model biznesowy. Aż 79 proc respondentów twierdzi, że informatyzacja biznesu również jest jednym z najważniejszych elementów budowania przewagi. Informatyzacja jest wg nich szczególnie istotna w trzech kluczowych sektorach:

• usługach – 83 proc. wskazań,
• handlu – 78 proc. wskazań,
• produkcji – 70 proc. wskazań.

Co ciekawe, przedstawiciele małych i średnich firm uważają, że najlepiej zinformatyzowane obszary w ich biznesach, to: sprzedaż (87% odpowiedzi), operacje (86%) oraz z produkcja (85%). Nieznaczne gorzej wygląda tutaj logistyka (79%) i marketing (78%).
„Z wyników naszego badania wyraźnie widać, że małe i średnie firmy wykorzystują informatykę w budowaniu przewagi konkurencyjnej i zauważają jej ogromny potencjał. Dlatego rozwój IT jest coraz częściej wpisywany w ich strategie, aczkolwiek dla większości firm nadal nie stanowi priorytetu z uwagi na koszty związanych z tym inwestycji. Mając to na uwadze, Orange oferuje rozwiązania dostarczające potrzebnych funkcjonalności, bez konieczności angażowania znacznych środków, ponieważ można je rozliczać w modelu abonamentowym czy ratalnym” – zauważa Artur Stankiewicz, Dyrektor Segmentu Klientów SME i SOHO Orange Polska.

Trendy w informatyzacji

Małe i średnie przedsiębiorstwa w większości przeszły już transformację od podstawowego oprogramowania, do rozbudowanych systemów informatycznych, wspierających najważniejsze obszary ich funkcjonowania, takie jak finanse, produkcja, logistyka, czy sprzedaż. Respondenci badania Orange Insights, zostali w związku z tym poproszeni o wskazanie trzech głównych trendów rozwoju informatyzacji, na najbliższe pięć lat. Dwa z trzech najważniejszych trendów wskazanych w badaniu dotyczą integracji. Pierwszy, w zakresie integracji wewnętrznej, w której rozwiązania IT znacznie zwiększają sprawność i efektywność działania firm. Drugi, dotyczy integracji z systemami Klientów, która umożliwia szybką reakcję na ich potrzeby i zamówienia m.in. dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych.

Odsetek wskazań na najważniejsze trendy informatyzacji MŚP w ciągu 5 lat:

• Wsparcie wewnętrznej integracji funkcjonowania firmy – 27 proc. wskazań,
• Integracja z systemami klientów – 17 proc. wskazań,
• Rozbudowa systemów wspierających sprzedaż produktów – 13 proc. wskazań.

O przewidywane trendy w informatyzacji zapytano także w odniesieniu do najważniejszych sektorów działalności badanych firm, tj. usług, handlu oraz produkcji. Uzyskane wyniki wskazują, że firmy z sektora usług stawiają przede wszystkim na udoskonalanie kontaktu z klientami. Kluczowe znaczenie ma dla nich możliwość analizowania i szybkiego odpowiadania na potrzeby klientów. Dla wszystkich firm, niezależnie od profilu ich działalności bardzo istotny okazuje się rozwój systemów integrujących ze sobą obszary sprzedaży, produkcji i logistyki. Przykładem takiej integracji mogą być zaawansowane serwisy zakupowe, które umożliwiają dokładne zapoznanie się z produktem, gwarantują aktualne informację o jego dostępności a także zapewniają łatwe złożenie zamówienia i możliwość bezpośredniej dostawy w ciągu 24 godzin.

Odsetek wskazań na najważniejsze trendy informatyzacji dla poszczególnych sektorów działalności firm:

• W sektorze usług – integracja własnych systemów IT z systemami klientów – 22 proc. wskazań oraz rozwój systemów integrujących sprzedaż, produkcję i logistykę – 21 proc. wskazań,
• W sektorze produkcji – rozwój systemów integrujących pracę sprzedaży, produkcji i logistyki – 46 proc. wskazań oraz tworzenie nowych kanałów kontaktu online z klientami – 13 proc. wskazań,
• W sektorze handlu – rozwój systemów integrujących pracę sprzedaży, produkcji i logistyki – 25 proc. wskazań oraz rozbudowa systemów wspierających sprzedaż produktów – 18 proc. wskazań.

Finansowanie informatyzacji

Planowanie wydatków  w małych i średnich firmach ma charakter krótkoterminowy, co wynika z bieżących potrzeb i dotyczy stałego rozwoju infrastruktury. Blisko 99 proc. ogółu firm finansuje informatyzację z własnych środków. Robi tak 100 proc. przedsiębiorstw usługowych i handlowych, zaś w przypadku firm produkcyjnych odsetek ten wynosi 97 proc. Jedynie 7 procent przedsiębiorców wykorzystuje do informatyzacji fundusze unijne, a zaledwie 2 proc.  respondentów korzysta z leasingu.

Wartość wydatków na IT w małych i średnich firmach w 2013 roku:

• mniej niż 50 000 zł, to kwota jaką na IT przeznaczyło 60 proc. badanych firm,
• od 50 000 zł do 99 000 zł, to wartość budżetu 9 proc. badanych firm,
• od 100 000 zł do 499 000 zł, a IT przeznaczył tylko 1% respondentów.

Jak twierdzą przedstawiciele firm biorących udział w badaniu, środki na wydatki IT są często lokowane na końcu listy ich priorytetów, a przeznaczane kwoty nie są znaczące w ich budżetach.

Aby przeciwdziałać tak niekorzystnej sytuacji, firmy z segmentu MŚP coraz chętniej sięgają po outsourcing IT, który przez ¾ respondentów jest określany jako ważny element informatyzacji przedsiębiorstw. Z tym stwierdzeniem zgadzają się w podobnym stopniu firmy z sektora handlu – 75 proc., usług – 74 proc. i produkcji – 72 proc.

Wnioski, które płyną z badania, pokazują, że mimo poszukiwania oszczędności, informatyzacja mocno wpisuje się w rozwój przedsiębiorstw MŚP. IT obejmuje coraz więcej obszarów biznesowych, a największą wagę przywiązuje się do zwiększania sprawności i efektywności operacyjnej oraz orientacji na klienta i wsparcie sprzedaży. Informatyzacja segmentu średnich firm odbywa się według trzech modeli – samodzielnie, we współpracy z zewnętrznym dostawcą oraz przy całkowitym wykorzystaniu outsourcingu. Na podstawie analizy badania jakościowego i ilościowego można też stwierdzić, że co druga średniej wielkości firma w mniejszym lub większym stopniu wspiera się na know-how merytoryczno-technicznym partnerów technologicznych, widząc w takiej współpracy potencjał.

Główne wnioski z raportu i najważniejsze wyniki badania można pobrać także w postaci infografiki będącej załącznikiem do komunikatu prasowego na stronie www.biuroprasowe.orange.pl

Wojciech Jabczyński, Rzecznik Orange Polska
e-mail: biuro.prasowe@orange.com

Udostępnij: Orange Insights: Informatyzacja małych i średnich firm kluczem do przewagi konkurencyjnej

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej