Informacje prasowe

Ruszył Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny dla osób zaangażowanych w edukację

4 października 2023

Ruszył Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny dla osób zaangażowanych w edukację

Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny to przestrzeń darmowego dostępu i wymiany najnowszej wiedzy, inspiracji, wyników badań związanych z edukacją. To przestrzeń dla nauczycieli, nauczycielek, studentów i studentek kierunków społecznych i wszystkich tych, którzy chcą rozwijać się w duchu empatycznej edukacji. Inicjatorem projektu jest prof. Roman Leppert, pedagog, twórca Akademickiego Zacisza, partnerem – Fundacja Orange. Pierwsze materiały  i spotkania online już są dostępne.

Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny (WUP) to inicjatywa edukacyjna, która służy podnoszeniu wiedzy z zakresu pedagogiki oraz najnowszych praktyk edukacyjnych. W ramach projektu będą dostępne darmowe materiały, inspiracje, przegląd najnowszych badań. Wszystkie treści pogrupowane będą w trzy główne działy: myśl pedagogiczna, badania edukacyjne, praktyki edukacyjne. Towarzyszą im polecane lektury oraz twórczość pedagożek i pedagogów. Zasób materiałów będzie systematycznie rozbudowywany o nowe treści. Wszystko dostępne jest za darmo na portalu www.wup.edu.pl

Kluczowym elementem WUP są środowe spotkania Akademickiego Zacisza online (dostępne na Facebooku i YouTubie), podczas których prof. Roman Leppert prowadzi rozmowy z cenionymi pedagogami, pedagożkami, autorami i autorkami książek, osobami pracującymi w obszarze edukacji. To także czas wymiany doświadczeń, inspiracji i refleksji w społeczności zainteresowanej współtworzeniem pedagogicznej i edukacyjnej rzeczywistości w Polsce, którą do tej pory zgromadziło Zacisze.

Inicjatorem i twórcą Wirtualnego Uniwersytetu Pedagogicznego jest prof. dr hab. Roman Leppert – pedagog na co dzień związany z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki, redaktor naczelny „Przeglądu Pedagogicznego”, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny został pomyślany jako wirtualna przestrzeń, w której możliwe będzie (współ)tworzenie wiedzy pedagogicznej w sposób adekwatny do potrzeb społeczeństwa sieci, czyli takiego, w którym coraz większa część naszego funkcjonowania ma miejsce w rzeczywistości cyfrowej. Charakterystyczna dla tego sposobu funkcjonowania jest partycypacja, uruchamiany projekt ma ją umożliwić w sposób większy od tego, który dotychczas zapewniało Akademickie Zacisze – mówi twórca projektu, prof. Roman Leppert

Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny będzie dla użytkowników i użytkowniczek przestrzenią do nieformalnego samokształcenia – bez ocen, indeksów, zaliczeń i kolokwiów. Daje dowolność wyboru tematów i materiałów według własnych preferencji i potrzeb, w dowolnym czasie.

Partnerem projektu jest Fundacja Orange, która od początku swojego istnienia działa w obszarze edukacji, a w prowadzonych inicjatywach współpracuje z tysiącami nauczycielek i nauczycieli w Polsce.

„Mocno wierzę, że celem edukacji jest kształtowanie życzliwej postawy wobec ludzi i świata. Świata, w którym uczymy się wspólnie oraz wzajemnie od siebie. Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny, to kwintesencja takiego sposobu działania.  Powstaje z myślą o przyszłości pedagogiki i edukacji, jedocześnie sięgając do ich ważnych korzeni. Serdecznie zapraszam do udziału w tej inicjatywie” – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Działania Wirtualnego Uniwersytetu Pedagogicznego wspierać będzie rada ekspercka, w skład której wchodzą osoby o uznanym autorytecie w dziedzinie edukacji i pedagogiki. Na specjalnym spotkaniu Akademickiego Zacisza zaprezentowały założenia projektu https://www.facebook.com/events/850919810005537/?ref=newsfeed

  • Dr Lidia Bielinis – adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
  • Monika Eilmes – liderka obszaru projektów unijnych reprezentująca Fundację Orange,
  • Dr hab. Michał Klichowski – profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Dr Marek Michalak – prowadzący Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, rzecznik praw dziecka w latach 2008-2018,
  • Dr hab. Piotr Zamojski – profesor na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

Udostępnij: Ruszył Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny dla osób zaangażowanych w edukację

Mediateka

Nauczyciel Jutr@ – ostatni moment do zgłaszania się do konkursu

17 sierpnia 2023


Informacje prasowe

Nauczyciel Jutr@ – rusza trzecia edycja konkursu dla nauczycielek i nauczycieli

17 maja 2023

Nauczyciel Jutr@ – rusza trzecia edycja konkursu dla nauczycielek i nauczycieli

Wystartował nabór zgłoszeń do konkursu Nauczyciel Jutr@. Fundacja Orange i Głos Nauczycielski uhonorują nauczycielkę lub nauczyciela, który w pracy z młodymi ludźmi uwzględnia ich potrzeby, stara się słuchać i podążać za tym, co dla nich ważne. Rozwija też swoje kompetencje cyfrowe po to, aby lepiej rozumieć ich świat. Konkurs towarzyszy prestiżowej inicjatywie Nauczyciel Roku. Wnioski wysyłać można do 10 września 2023 r.

Do Konkursu Nauczyciel Jutr@ zgłosić mogą się czynne zawodowo nauczycielki i nauczyciele ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli oraz placówek oświatowych. Tak jak w konkursie Nauczyciel Roku, kandydatów mogą zgłaszać także inni nauczyciele i nauczycielki, dyrekcja szkół lub placówek oświatowych, rodzice czy sami uczniowie i uczennice. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępny jest na https://glos.pl/nauczycieljutra

– Nauczyciel Jutr@ to osoba empatyczna, otwarta na dialog, która stawia potrzeby swoich uczniów i uczennic w centrum uwagi. Podąża za ich zainteresowaniami, a współpracę z nimi opiera na partnerskiej relacji. Nierzadko uczy się od młodych ludzi. Nie musi być obeznana z nowinkami technologicznymi, ale ma odwagę poznawać cyfrowy świat, by być bliżej uczniów i lepiej rozumieć ich rzeczywistość – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Wśród nadesłanych do 10 września zgłoszeń, jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego,  wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN będzie szukać nauczycielek i nauczycieli, którzy

  • stawiają dobrostan i szacunek dla uczniów i uczennic na pierwszym miejscu;
  • wyróżniają się otwartą postawą na prowadzenie angażujących zajęć opartych na dialogu,
  • pracują w zgodzie z najnowszą wiedzą pedagogiczną oraz psychologią rozwojową;
  • dążą do podnoszenia swoich kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych;
  • korzystają przy tym technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić ciekawsze i inspirujące lekcje dla młodych ludzi.

Finalnie zostanie wybranych 5 nominowanych, a spośród nich laureatka lub laureat. Nagrodą główną jest wizyta studyjna w szkołach poza granicami Polski. Finał konkursu Nauczyciel Jutr@ i Nauczyciel Roku zaplanowany jest na 10 października 2023 roku w Warszawie.

Cieszę się, że możemy kontynuować konkurs Nauczyciel Jutr@, bo to ważne, żeby nauczycielki i nauczyciele otwierali się na to, co nowe, a jednocześnie nie tracili z oczu tego, co najważniejsze – czyli relacji z młodymi – dodaje Jakub Rzekanowski, redaktor naczelny Głosu Nauczycielskiego.

 

 


Fundacja Orange jest organizacją pożytku publicznego. Już od 17 lat dba o rozwój dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Z fundacją rozwijają kompetencje niezbędne do świadomego życia pośród technologii – uczą się zasad bezpiecznego internetu, higieny cyfrowej, a także podstaw programowania, robotyki i druku 3D. Fundacja Orange wspiera także nauczycielki i nauczycieli (jest m.in. liderem projektu szkoleniowego Lekcja: Enter, realizowanego ze środków europejskich) i opracowuje materiały poradnikowe dla rodziców. Jej inicjatywy są oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertkami i ekspertami. W 2022 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Janusza Korczaka dla instytucji wcielających w życie korczakowskie idee oraz tytuł Dobroczyńcy Roku 2022 w kategorii „Kultura i edukacja”.

 

Kontakt dla mediów

Magda Mierzwińska, Fundacja Orange

e-mail: magda.mierzwinska@orange.com

tel. +48 512 356 297

Udostępnij: Nauczyciel Jutr@ – rusza trzecia edycja konkursu dla nauczycielek i nauczycieli

Odpowiedzialny biznes

Motywują nas ludzie

15 lutego 2023

Motywują nas ludzie

Społeczność, zaangażowanie, działanie – trzy elementy, które umacniają więzi lokalne i mają szansę zwiększać poziom zaufania społecznego. Jak zadbać o to, żeby lokalne działania społeczne były trwałe, skuteczne i przynosiły korzyści mieszkańcom? Pod skrzydłami Fundacji Orange powstał darmowy przewodnik, który w tym pomoże.

O tym, jak prowadzić skuteczne działania społeczne, jak zjednywać lokalną społeczność wokół wspólnego celu rozmawiali eksperci i ekspertki na Zjeździe Liderek i Liderów Pracowni Orange, 3 lutego w Warszawie.

Tego dnia miała również miejsce premiera przewodnika „Motywują nas ludzie” autorstwa Jacka Królikowskiego – prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Publikacja powstała przy współpracy wielu ekspertów i ekspertek w tej dziedzinie, w tym lokalnych liderek i liderów z Pracowni, które zakładamy i pomagamy prowadzić w małych miastach i wsiach, by wspierać ich mieszkańców w rozwoju kompetencji.

Lubimy działać na rzecz innych

Według danych Centrum Badania Opinii Społecznej o skali działań społecznikowskich w 2021 roku, spora część Polaków to społecznicy. Angażują się w prace organizacji obywatelskich: pomagają dzieciom, osobom w trudniejszej sytuacji, działają w komitetach rodzicielskich, związkach, klubach sportowych. Działają także na rzecz społeczności lokalnych i osób potrzebujących. Eksperci są zdania, że aktywność obywatelska jest szansą na odbudowę zaufania społecznego. Jak zatem ją rozwijać? W oparciu o:  #społeczność #zaufanie #działanie?

źródła: Komunikat CBOS i Komunikat CBOS.

Z ludźmi, dla ludzi

W rozwijaniu aktywności lokalnych pomoże Wam przewodnik „Motywują nas ludzie”. Powstał z myślą o tych, którzy szukają sposobów na to, jak skutecznie i długoterminowo angażować ludzi do działań społecznych. W jaki sposób rozwijać lokalną społeczność? Jakie inicjatywy wybrać, czym się inspirować? Jak wesprzeć lokalne grupy społeczników w ich ważnych działaniach? Jak zmieniać swoje lokalne otoczenie, wieś, miasteczko czy dzielnicę na lepsze?

Inspiracje i porady znajdziecie właśnie w tej publikacji. Dzielą się nimi działaczki i działacze lokalni, badacze, badaczki i trenerzy i trenerki. Znając swoją społeczność, na rzecz której działacie, możecie wybierać spośród porad te, które uważacie za moż­liwe do realizacji.

Społecznicy i społeczniczki uczą się demokracji w praktyce, a także oddziałują na postawy mieszkańców poprzez dawanie przykładu oraz anga­żowanie ich do współdecydowania o celach i współpracy w ich osiąganiu.

Dobrze jest, działając, nie tracić z pola widzenia tego, co ważne.

Dobrze byłoby, gdyby marzeniem każdego z Was była sytuacja, w której przedstawiciele społeczności lokalnej uczą się samodzielnego działania. W efekcie powstają kolejne grupy, które dla Was stają się partnerami w dalszej aktywności. – pisze Jacek Królikowski, autor.

DZIAŁAMY dla dobra wspólnego

Według przewodnika kluczowy jest wybór przedsięwzięć, które wzmacniają wspólnotę, a tym samym tworzą relacje pomiędzy różnymi grupami mieszkańców. Mogą budować poczucie tożsamości lokalnej, dumy z miejsca, w którym się żyje oraz jego historii. Co ważne, inicjatywy te zwiększają chęć do angażowania się w sprawy społeczności wykraczające poza bezpo­średni interes jednostek czy rodzin.

O dobro wspólne trzeba dbać, bo bez niego ludzie mieszkający w tej samej miejscowo­ści, dzielnicy, gminie nie tworzą wspólnoty.

W przewodniku znajdziecie wiele praktycznych porad dotyczących m.in. tego, jak współpracować w grupie, jak planować spotkania, jak ustrzec się przed dezinformacją, czy też jakie narzędzia cyfrowe mogą nam pomóc w planowaniu działań i angażowania ludzi do działania poprzez social media.

Mamy nadzieję, że przedstawione w nim wskazówki liderek i liderów lokalnych grup, w tym Pracowni Orange, będą dla Was inspiracją i motywacją do podejmowania inicjatyw i projektów lokalnych. Zachęcamy Was też do tego, by od czasu do czasu spróbować czegoś, co wy­daje Wam się niemożliwe, co przychodzi z trudem, co czasem wydaje się ciężkie. Zapraszajcie ludzi wokół siebie do wspólnych aktywności, ponieważ dzięki Wam powstają kolejne grupy, które stają się dla siebie wzajemnie partnerami – w relacjach i działaniach dla dobra wspólnego.

https://fundacja.orange.pl/aktualnosci/artykul/przewodnik-dla-grup-dzialajacych-lokalnie

Przewodnik możecie pobrać za darmo tutaj.

Dołącz do programu Pracownie Orange

Przy okazji przypominamy, że do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do nowej edycji programu Pracownie Orange. Do udziału zapraszamy wsie i małe miejscowości do 40 tys. mieszkańców (z gmin, w których nie ma jeszcze Pracowni). W ramach programu pomagamy zakładać multimedialne świetlice, wyposażamy je w darmowy internet, meble i sprzęty (m.in. komputery, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3d i lofiroboty) oraz wspieramy w ich prowadzeniu świetlic tak, aby jak najlepiej służyły mieszkańcom. Udział w programie jest bezpłatny. Więcej informacji o tym, jak przygotować zgłoszenie, znajdziecie tutaj.

Udostępnij: Motywują nas ludzie

Odpowiedzialny biznes

Nie tylko zeszyt i długopis

8 lutego 2023

Nie tylko zeszyt i długopis

Rola nauczycieli jest nie do przecenienia. To za ich przykładem i dzięki ich kreatywności uczniowie mogą lubić szkołę i chętnie poszerzać wiedzę o świecie. Aktywizujące metody nauczania oraz umiejętne wykorzystanie cyfrowych możliwości mogą być w tym ogromnym wsparciem. Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia w projekcie Lekcja:Enter, które rozwijają cyfrowe kompetencje nauczycielek i nauczycieli.

Projekt „Lekcja:Enter” pokazuje nauczycielom i nauczycielkom, jak mogą w ciekawy sposób prowadzić zajęcia, nie opierając ich tylko na książkach, zeszytach i długopisach, ale urozmaicając je o to, co młodych ludzi dziś naprawdę interesuje – nowe technologie.

Do tej pory w szkoleniach w ramach projektu wzięło udział ponad 61 tysięcy nauczycielek i nauczycieli z niemal 7 tysięcy szkół w całej Polsce. To jedna z największych inicjatyw cyfrowej edukacji w Polsce. Szkolenia skierowane są do nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, informatyki oraz artystycznych. W ich trakcie pedagodzy zobaczą, że podstawę programową można przekazać uczniom w kreatywny sposób dzięki wykorzystaniu technologii.

Atrakcyjne lekcje – ważne dla obu stron

Nie tylko dzieci nie chcą już korzystać z samych książek i zeszytów do nauki. Chcą, aby szkoła podążała z duchem czasu, włączała do lekcji nowoczesne metody nauczania, w tym ciekawe aplikacje, wirtualne wycieczki, quizy i inne cyfrowe narzędzia edukacyjne. Nauczyciele również chcą korzystać z tego potencjału. Sprawdzian ze słówek nie musi odbywać się na kartce – tylko w aplikacji Kahoot. Dzięki aplikacji możemy podzielić klasę na zespoły, a grupy mogą zdobywać punkty. Dzieci uczą się, bawiąc, a zajęcia stają się dla nich bardziej atrakcyjne.

Dzięki udziałowi w szkoleniach w projekcie Lekcja:Enter nauczycielki i nauczyciele mają szansę poczuć się pewniej w cyfrowym świecie i lepiej zrozumieć rzeczywistość swoich uczniów i uczennic. Podczas lekcji zdalnych, wielu zrobiło już duży krok w rozwoju cyfrowych umiejętności. Warto to kontynuować i prowadzić zajęcia dostosowane do potrzeb młodych ludzi.

Nieodłącznym elementem szkolenia było zwracanie uwagi na metody aktywizujące w pracy z uczniami, bo technologia to tylko narzędzie do realizacji edukacyjnych celów. Zdobyte na szkoleniu umiejętności pozwoliły mi na zaangażowanie dzieci i wyzwolenie ich ogromnej kreatywności. Uczniowie robią np. animacje, filmy i wzbogacają je o różne efekty, przeprowadzają wywiady, tworzą gry i udostępniają je innym – mówi Agnieszka, nauczycielka z Zespołu Szkół w Czernikowie.

Jak może wyglądać lekcja z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas szkoleń?

Szeroki zakres szkoleń

Szkolenia – poza dostarczeniem nowej wiedzy – pozwalają na uporządkowanie tego, czego uczestnicy i uczestniczki nauczyły się do tej pory. To też dobre miejsce na wymianę doświadczeń. I inspiracja do tego, by zmienić sposób, w jaki dotychczas prowadzili lekcje, na bardziej angażujący młodzież i odpowiadający jej potrzebom. Ponadto zarówno w trakcie, jak i po odbyciu szkolenia, uczestnicy mają dostęp do platformy szkoleniowej, na której znajdują się tysiące materiałów i scenariuszy zajęć. Opinie o nich są dla nas bardzo pozytywne.

Jak wziąć udział?

To ostatni rok realizacji projektu Lekcja:Enter. Warto zgłaszać się jak najszybciej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Są one przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia). W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele z danej szkoły. Więcej informacji znajduje się na stronie.

Projekt Lekcja:Enter realizuje Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Udostępnij: Nie tylko zeszyt i długopis

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej