Odpowiedzialny biznes

Konkurencja nie chce rozmawiać

3 lipca 2009

Konkurencja nie chce rozmawiać

Przypominam sobie debatę zorganizowaną przez UKE 15 czerwca, poświęconą Karcie Równoważności, czyli alternatywie dla podziału TP, który jest forsowany przez regulatora i operatorów skupionych w KIGEiT. Organizacji gdzie pierwsze skrzypce gra Netia. Nasza propozycja została skrytykowana, a debata zakończyła się obietnicą wspólnej pracy przedstawicieli TP i operatorów alternatywnych pod egidą UKE nad nową wersją KR, która ma lepiej spełniać ich oczekiwania. Deklarację słyszeli wszyscy obecni. W czwartek doszło do spotkania tzw. grupy roboczej w KIGEiT. Jednak zamiast rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach stało się ono areną PR-owych występów. Posypały się zarzuty, które okazały się pretekstem, aby ku uciesze kilku przybyłych dziennikarzy, rozmowy zerwać i powiedzieć, że nie będą już kontynuowane. Z winy TP rzecz jasna. Dziś niemal we wszystkich gazetach można było o tym przeczytać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że konkurencji chodzi tylko o utrzymywanie permanentnego stanu wojny. – Kiedy dziennikarzy nie ma pracujemy z operatorami i osiągamy kompromisy – powiedziała mi dziś koleżanka, która uczestniczyła we wcześniejszych rozmowach. Skąd zatem takie nagłe działania? Dlaczego konkurencja nie chce rozmawiać i nie zależy jej na spokoju oraz stabilizacji na rynku? Czy to tylko gra obliczona np. na zmuszenie TP do wydania nawet miliarda złotych na podział i osłabienia konkurenta? Mam nadzieję, że tak nie jest, rozmowy definytywnie się nie zakończyły, a regulator pomoże doprowadzić do wznowienia dialogu. Przecież tylko rozmawiając można znaleźć satysfakcjonujące wszystkich rozwiązania. Klienci z wojny operatorów i podziału TP, za który de facto zapłacą nie będą mieli żadnego pożytku. Zarobią tylko prawnicy, a nie o to chodzi.

Udostępnij: Konkurencja nie chce rozmawiać

Informacje prasowe

Podsumowanie konsultacji Karty Równoważności

15 czerwca 2009

Podsumowanie konsultacji Karty Równoważności

Prace nad Kartą Równoważności będą kontynuowane pod patronatem UKE. 15 czerwca,  podczas spotkania podsumowującego konsultacje rynkowe projektu Karty, operatorzy oraz regulator zgłosili uwagi, które zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach. TP zaproponowała powołanie wspólnych zespołów roboczych, które do 10 sierpnia dopracują rozwiązania zawarte w Karcie.  Nową wersję dokumentu TP przygotuje do 1 września.

„Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby rozwiązania zawarte w Karcie nie budziły wątpliwości regulatora czy partnerów rynkowych i aby dokument ten był solidną i akceptowalną podstawą współpracy międzyoperatorskiej. Nie lekceważymy opinii krytycznych, pod warunkiem, że są merytoryczne” – powiedział Maciej Rogalski, dyrektor Pionu Współpracy Regulacyjnej Grupy TP.

Karta zawiera propozycje rozwiązań mających na celu zwiększenie przejrzystości w relacjach z operatorami alternatywnymi i wyeliminowanie wszelkich potencjalnych przesłanek dyskryminacji pozacenowej. Karta proponuje m.in. dostępne dla rynku zasady weryfikacji jakości usług hurtowych i detalicznych TP, bariery (tzw. chińskie mury) w przepływie informacji między częścią detaliczną i hurtową TP, system monitoringu i nadzoru zapewniający równe traktowanie klientów innych operatorów (wskaźniki KPI), wdrożenie szkoleń i systemów wynagradzania dla pracowników, które uniemożliwią zachowania dyskryminacyjne, a także zmiany w procedurach obsługi klientów. Karta będzie stanowić podstawę do dalszej pracy zespołów roboczych TP i operatorów alternatywnych. Zostaną zdefiniowane tematy będące przedmiotem prac zespołów. UKE będzie uczestnikiem tych prac.

Wydanie ogromnych środków na podział TP w sytuacji, gdy skutki decyzji regulacyjnych oraz kryzysu gospodarczego wymuszają wręcz na operatorach ograniczenia wydatków i inwestycji, nie jest dobrym sposobem na pobudzenie koniunktury na rynku. Karta rozwiąże zdiagnozowane przez regulatora problemy znacznie taniej i szybciej.

„Możemy zagwarantować, że w rozmowach o ostatecznym kształcie Karty równoważności i o jej wcielaniu w życie regulator i inni operatorzy mają w TP konsekwentnego i wiarygodnego partnera” – zapewnił Maciej Rogalski.

Udostępnij: Podsumowanie konsultacji Karty Równoważności

Odpowiedzialny biznes

Karta Równoważności – podział TP 15:2!

21 maja 2009

Karta Równoważności – podział TP 15:2!

Wielokrotnie pisałem na blogu o Karcie Równoważności, która moim zdaniem jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla rynku niż forsowany przez UKE podział TP. Wczoraj na stronie regulatora, w ramach ogłoszonych konsultacji, pojawiło się 17 opinii na jej temat wysłanych do urzędu. Używając języka sportowego Karta wygrała z podziałem 15:2. Swoje stanowiska przedstawiły m.in. organizacje skupiające operatorów, firmy doradcze i telekomunikacyjne. Cieszę się, że większość rynku powiedziało – warto rozmawiać o propozycji TP. To znaczy, że nie uważają naszej propozycji za czysto PR-owy zabieg, jak sugerowała w niedawnym wywiadzie prezes UKE, ale jest realną alternatywą dla kosztownej separacji, która dodatkowo na kilka lat zatrzyma inwestycje. Cieszę się też, że 15 czerwca dojdzie do rzeczowej dyskusji o Karcie, do której zaprosił regulator. Zawsze warto rozmawiać i wspólnie wypracowywać najbardziej korzystne rozwiązania dla całego rynku.

Udostępnij: Karta Równoważności – podział TP 15:2!

Odpowiedzialny biznes

PR i wszystko jasne!

21 kwietnia 2009

PR i wszystko jasne!

Przypominam sobie debatę zorganizowaną przez UKE 15 czerwca, poświęconą Karcie Równoważności, czyli alternatywie dla podziału TP, który jest forsowany przez regulatora i operatorów skupionych w KIGEiT. Organizacji gdzie pierwsze skrzypce gra Netia. Nasza propozycja została skrytykowana, a debata zakończyła się obietnicą wspólnej pracy przedstawicieli TP i operatorów alternatywnych pod egidą UKE nad nową wersją KR, która ma lepiej spełniać ich oczekiwania. Deklarację słyszeli wszyscy obecni. W czwartek doszło do spotkania tzw. grupy roboczej w KIGEiT. Jednak zamiast rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach stało się ono areną PR-owych występów. Posypały się zarzuty, które okazały się pretekstem, aby ku uciesze kilku przybyłych dziennikarzy, rozmowy zerwać i powiedzieć, że nie będą już kontynuowane. Z winy TP rzecz jasna. Dziś niemal we wszystkich gazetach można było o tym przeczytać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że konkurencji chodzi tylko o utrzymywanie permanentnego stanu wojny. – Kiedy dziennikarzy nie ma pracujemy z operatorami i osiągamy kompromisy – powiedziała mi dziś koleżanka, która uczestniczyła we wcześniejszych rozmowach. Skąd zatem takie nagłe działania? Dlaczego konkurencja nie chce rozmawiać i nie zależy jej na spokoju oraz stabilizacji na rynku? Czy to tylko gra obliczona np. na zmuszenie TP do wydania nawet miliarda złotych na podział i osłabienia konkurenta? Mam nadzieję, że tak nie jest, rozmowy definytywnie się nie zakończyły, a regulator pomoże doprowadzić do wznowienia dialogu. Przecież tylko rozmawiając można znaleźć satysfakcjonujące wszystkich rozwiązania. Klienci z wojny operatorów i podziału TP, za który de facto zapłacą nie będą mieli żadnego pożytku. Zarobią tylko prawnicy, a nie o to chodzi.

Mediateka

Udostępnij: PR i wszystko jasne!

Informacje prasowe

TP przekazała do UKE Kartę Równoważności

30 marca 2009

TP przekazała do UKE Kartę Równoważności

30 marca 2009 Telekomunikacja Polska przekazała do UKE Kartę Równoważności. Zawarty w niej program, który jest już realizowany przez TP, ma na celu zwiększenie przejrzystości w relacjach z operatorami alternatywnymi i wyeliminowanie wszelkich potencjalnych przesłanek dyskryminacji. Wdrożenie Karty sprawi, że znikną powody mogące uzasadniać wprowadzenia kosztownej i wątpliwej prawnie funkcjonalnej separacji TP.

Wypracowane przez TP rozwiązanie jest dobrowolną inicjatywą, stworzoną w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby stawiane przez rynek wobec operatora o znaczącej pozycji. Założenia Karty zostały przedstawione regulatorowi podczas serii spotkań. W ostatecznej wersji dokumentu przekazanego UKE uwzględnione zostały zagadnienia i pytania zgłoszone przez przedstawicieli Urzędu.

„Wprowadzenie kompleksowego rozwiązania w postaci Karty Równoważności ma na celu zapewnienie stabilizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce. To podstawa harmonijnej współpracy między operatorami i rozwoju usług. Przełoży się to na wzrost zaufania do inwestycji infrastrukturalnych, m.in. na budowanie sieci nowej generacji” – powiedział prezes TP Maciej Witucki.

Karta Równoważności stanowi punkt wyjścia do poprawy współpracy międzyoperatorskiej. Zakłada ona:

  • Wdrożenie Reguł Postępowania gwarantujących takie same traktowanie innych operatorów jak części detalicznej TP,
  • Przejrzystość działań TP w obszarze obsługi klientów hurtowych, dzięki systemowi monitoringu wskaźników KPI,
  • Wdrożenie w organizacji „kultury nie-dyskryminacji”, poprzez kompleksowe szkolenia pracowników z zakresu niedyskryminacyjnego traktowania operatorów oraz modyfikacje systemu motywacyjnego,
  • Usprawnienie procesu obsługi Operatorów Alternatywnych i jakości usług hurtowych (uproszczenie, przejrzystość, skrócenie procesu),
  • Rozwój i wdrażanie usług regulowanych, z udziałem wszystkich interesariuszy (Regulatora, Operatorów Alternatywnych i TP),
  • Możliwości porozumienia i poszukiwania efektywnych rozwiązań operacyjnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami rynku – Forum Telekomunikacyjne.

Karta to propozycja ewolucyjnego i harmonijnego procesu zmian, którego poszczególne etapy konsultowano z Regulatorem. Zmiany te uwzględniają faktyczne możliwości TP jak również kondycję całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce, co leży u podstaw ich pomyślnego wdrożenia.

Rozwiązania zaproponowane w Karcie mogą być szybko wdrożone (niektóre już funkcjonują, jak monitoring i publikacja wskaźników KPI). Ich implementacja potrwa dużo krócej niż 5 lat – a na tyle szacuje się czas wdrażania separacji funkcjonalnej. Są one również nieporównywalnie tańsze. Koszty, szacowane w przypadku podziału na 754 mln zł, można zmniejszyć nawet o 60 – 80 proc.

Karta pozwoli uniknąć destabilizacji całego rynku telekomunikacyjnego wynikającego z ewentualnego podziału największego operatora.

Karta Równoważności Karta jest efektem pracy zespołu przedstawicieli różnych struktur TP, posiadających praktyczne doświadczenie i wiedzę operacyjną, pracujących na co dzień z odbiorcami usług hurtowych i detalicznych, uzupełniony wiedzą ekspercką współpracujących firm zewnętrznych PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz Accenture.

 

Udostępnij: TP przekazała do UKE Kartę Równoważności

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej