Zielony Operator

Lekkie i odporne na wiatr

2 grudnia 2022

Lekkie i odporne na wiatr

Zaczęliśmy wykorzystywać lekkie i trwałe słupy kompozytowe do budowy naziemnych linii światłowodowych. To efekt współpracy z partnerami dostarczającymi sprzęt i rozwiązania w zakresie infrastruktury sieciowej. Słupy są idealnie dopasowane do naszych potrzeb technicznych i przygotowane na zmiany klimatyczne.   

Dotychczas korzystaliśmy tylko ze słupów żelbetonowych i drewnianych, które służą nam do prowadzenia naziemnych linii światłowodowych. Często musieliśmy je stawiać w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie można wjechać ciężkim sprzętem. Pól roku temu wspólnie z partnerami znaleźliśmy rozwiązanie i zaczęliśmy stosować dwa typy słupów kompozytowych, z których każdy waży nie więcej niż 30-50 kg i mają nośność 2,2 kN i 4 kN. Słupy muszą być uniwersalne, ponieważ Orange dostarcza zarówno usługi wykorzystując kable miedziane jak i światłowodowe. Dlatego mieliśmy udział w opracowaniu właściwej konstrukcji.

Estetyczne i bardziej eko

Główne korzyści takiego rozwiązania to waga i co za tym idzie łatwość w instalacji. Technicy z sieci mówią, że to bardzo uławia pracę. To z kolei oznacza ogromną oszczędność czasu i kosztów. Kompozytowe słupy są też bardziej estetyczne – szare i w powłoce imitującej strukturę drewna. Ich trwałość to ponad 50 lat.

Teraz dochodzimy do kwestii środowiskowych. Według producentów, słupy kompozytowe są najmniej emisyjne w fazie produkcji i w całości podlegają recyklingowi. W przypadku ich poprzedników utylizacja zużytego słupa czyli impregnowane drewno musiało być odpowiednio utylizowane. Tutaj mamy produkt zdecydowanie łatwiejszy w recyklingu i nadający się do przetworzenia. A jeśli słup nie jest zniszczony, jest możliwość ponownego jego użycia, czyli wykopanie i ustawienie w nowe miejsce.

Co ciekawe spotkaliśmy się już z sytuacjami, że właściciele nieruchomości wyrażają zgodę na ustawienie słupa dopiero, gdy informujemy ich, że będzie to słup kompozytowy.

Słup można zamontować bez użycia ciężkiego sprzętu
Różnicę w estetyce widać gołym okiem

Niestraszny silny wiatr

I jeszcze jedna ważna cecha – większa odporność na zmiany klimatyczne. Kto szuka prognozowanych scenariuszy zmian klimatycznych dla naszego kraju ten znajdzie je tutaj . Pokazują, jak będzie się zmieniał klimat, jakie ryzyka fizyczne mogą wystąpić na naszym terenie i jakich częstotliwości nagłych zmian pogodowych, w tym silniejszych niż zwykle podmuchów wiatru należy się spodziewać. Większa odporność słupa kompozytowego na dużą dynamikę zmian obciążenia, jest atutem, który wpisuje się w prognozowane zmiany klimatu.

To dlatego firmy muszą już dziś myśleć o mitygowaniu zmian klimatycznych i adaptacji swojej działalności do zmian klimatu.

Przypomnę, że klęski żywiołowe, a także inne zdarzenia losowe związane ze zmianami klimatu, mogą doprowadzić do znacznego obniżenia wartości aktywów firmy w wyniku ich zniszczenia lub uszkodzenia. Skutkiem będą  przerwy w świadczeniu usług i wysokie koszty napraw. Częstotliwość i intensywność zjawisk meteorologicznych związanych z obecną zmianą klimatu (powodzie, burze, fale upałów, wiatry) stale rośnie.

W ubiegłym roku zidentyfikowaliśmy zagrożenia związane ze zmianami klimatu, które mogą znacząco wpłynąć na Orange. Ryzyka wyceniliśmy pod względem wartości i prawdopodobieństwa. Największy poziom prawdopodobieństwa i wpływ na firmę mają:

  • uszkodzenia infrastruktury lub nieprawidłowe działanie,
  • dostarczanie, zużycie i koszty energii,
  • zakłócenia łańcuchów dostaw,
  • skutki społeczne, demograficzne, gospodarcze i regulacyjne.

Bardziej zainteresowanych tym wątkiem zapraszam tu.

Udostępnij: Lekkie i odporne na wiatr

Zielony Operator

Biznes na rzecz edukacji klimatycznej

8 lipca 2022

Biznes na rzecz edukacji klimatycznej

Firmy działające w Polsce, w tym Orange Polska, apelują o lepszą edukację klimatyczną. W trosce o przyszłość – naszą i kolejnych pokoleń przedstawiciele firm podpisali się pod listem otwartym, ogłoszonym podczas premiery raportu „EDUKACJA KLIMATYCZNA W POLSCE 2022 – rekomendacje Okrągłego Stołu”.

Druga edycja raportu  – publikacja z inicjatywy UN Global Compact Network Poland – jest już  nie tylko diagnozą stanu edukacji klimatycznej w Polsce i wskazaniem koniecznych kierunków zmian, ale prezentuje konkretne rozwiązania, rekomendacje i propozycje działań. Publikacja jest wynikiem prac „Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej” działającego w latach 2021-2022 i podsumowuje propozycje kilkunastu inicjatyw eksperckich, skoncentrowanych na zmianach klimatu i przyszłości nas wszystkich.

Edukacja w szkołach to podstawa

Nauczanie oparte na aktualnej, powszechnej i rzetelnej wiedzy naukowej buduje świadome i odpowiedzialne postawy społeczne. Od najmłodszych lat podejmujemy decyzje samodzielnie, albo uczestniczymy w ich podejmowaniu. Od poziomu naszej świadomości w sprawach klimatycznych zależy zatem to, jak będzie wyglądał świat jutro czy pojutrze.  Aby nasze decyzje były racjonalne, niezbędne są wiedza i wrażliwość na zagrożenia płynące ze zmiany klimatu – a temu służy edukacja. Bez niej działania podejmowane na rzecz ochrony klimatu mogą być uznane jako niezrozumiałe lub niepotrzebne.

Edukacja klimatyczna jest jedną z kompetencji przyszłości, stanowiąc już dziś ważny element kompetencji społecznych. Według ekspertów powinna być więc włączona do podstawy programowej w szkołach, rozszerzając zakres istniejących ścieżek przedmiotowych i pomagając rozwinąć kompetencje z zakresu krytycznego myślenia, prawidłowej weryfikacji danych naukowych i ich interpretacji. Za włączeniem kwestii ochrony klimatu do programów szkolnych opowiada się  również młodzież w Polsce, co pokazało niedawne badanie świadomości młodzieży i młodych dorosłych.

Badanie świadomości młodzieży i młodych dorosłych w Polsce

Co młodzież mówi o zmianach klimatu 

Biznes wspiera i edukuje  

Biznes powinien wspierać edukację klimatyczną. Zarówno angażując się w projekty społeczne i pro środowiskowe, jak też w codziennym działaniu. Firmy potrzebują osób z niezbędną wiedzą, aby  wdrażać zrównoważone produkty i usługi i zachęcać swoich klientów do bardziej zrównoważonych wyborów. Już dziś poszukiwani są wysoko wykwalifikowani specjaliści, dla których pojęcia śladu klimatycznego, efektywności energetycznej czy adaptacji do zmiany klimatu są częścią codziennej pracy. Dla biznesu rzetelna edukacja klimatyczna to też podstawa zielonych innowacji, a także pro-środowiskowych rozwiązań zapewniających oszczędności w gospodarce surowcowej i materiałowej oraz przyczyniających się do zmniejszenia energochłonności przemysłu.

W naszej firmie również dbamy o edukację klimatyczną, przystępną i dostępną dla wszystkich naszych pracowników. Udostępniliśmy im specjalnie przygotowane e-szkolenie #OrangeGoesGreen – zrealizowało je już 5 tysięcy osób, a do końca roku spodziewamy się, że będzie ich ponad dwa razy więcej, czyli niemal cały zespół Orange Polska. Po otwartej, powszechnej rekrutacji część z nas mogła wziąć udział w rocznych studiach podyplomowych Green ACCademy (za CC w nazwie kryje się Climate Change, ale też Collegium Civitas), których nasza firma została partnerem. Program edukacyjny, obejmujący zagadnienia zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych, został opracowany przez ekspertów Ośrodka Badań nad Przyszłością z Collegium Civitas.

Raport „Edukacja klimatyczna w Polsce 2022 – rekomendacje Okrągłego Stołu” znajdziecie TU – zachęcam do zapoznania się z całością publikacji.

Udostępnij: Biznes na rzecz edukacji klimatycznej

Informacje prasowe

Orange Polska z certyfikatem Systemu Zarządzania Środowiskowego

17 stycznia 2022

Orange Polska z certyfikatem Systemu Zarządzania Środowiskowego

Orange Polska jako pierwszy operator w Polsce otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015) w zakresie usług stacjonarnych i mobilnych. Certyfikat   potwierdza, że dla operatora ochrona środowiska jest ważna oraz że zmniejsza on swój wpływ na środowisko. To dowód na to, że Orange Polska konsekwentnie realizuje strategię i inicjatywy #OrangeGoesGreen.

Otrzymany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015) to potwierdzenie, że operator spełnia wymogi normy ISO w trakcie dostarczania usług telekomunikacyjnych (w tym internetu). Nie tylko w zakresie usług mobilnych, co potwierdziła certyfikacja sprzed 3 lat, lecz także – usług stacjonarnych. Certyfikat został przyznany przez British Standards Institution. BSI to instytucja ściśle związana ze standardami oraz ich stosowaniem. Audyt został przeprowadzony w 2021 roku.

Norma ISO 14001:2015 mówi o postrzeganiu ochrony środowiska, jako źródeł szans i korzyści dla firmy, a nie kłopotliwym obowiązku. Znajduje się w wielu wymaganiach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jest ona jednym z podstawowych i upowszechnionych certyfikatów, które dotyczą tego tematu. Dla Orange Polska ochrona środowiska jest ważna w szczególności pod kątem emisji gazów cieplarnianych, związanych ze zużyciem energii, jak i ilości wytwarzanych odpadów.

Firma przyjęła w 2021 roku cele klimatyczne. Do 2025 roku zmniejszy swoje emisje CO2 aż o 65% oraz zdecydowanie zwiększy wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – do co najmniej 60%. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto (Net Zero Carbon) najpóźniej do 2040 roku.

Więcej o celach i działaniach środowisko-klimatycznych na www.razemdlaplanety.pl

Mediateka

Udostępnij: Orange Polska z certyfikatem Systemu Zarządzania Środowiskowego

Mediateka

Orange Polska z certyfikatem Systemu Zarządzania Środowiskowego

17 stycznia 2022


Zielony Operator

Zielonego nowego roku!

14 stycznia 2022

Zielonego nowego roku!

Ubiegły rok był ważnym ze względu na wdrożenie w firmie podejścia #OrangeGoesGreen. W tym będziemy dalej podążać w kierunku zielonej transformacji. Troska o klimat i środowisko są dla nas jednym z priorytetów.  Jak go realizowaliśmy w 2021 roku? Oto moje krótkie podsumowanie.

Redukowaliśmy własny ślad węglowy

Od lat monitorujemy nasz ślad węglowy, starając się go redukować. Wiosną zeszłego roku podjęliśmy konkretne zobowiązania klimatyczne. Potem ogłosiliśmy nową strategię .Grow stawiającą na równi z celami biznesowymi filar odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Z opublikowanego niedawno raportu „Lepiej późno niż później” – zrealizowanego przez Fundację Climate Strategies Poland we współpracy m.in. z CDP, czyli organizacją prowadzącą globalny system ujawniania informacji środowiskowych – wynika, że dobrze radzimy sobie radzimy i pozytywnie wyróżniamy się w Polsce. Nasza strategia klimatyczna okazała się też trzecią najlepszą w Polsce, w niezależnym badaniu GoResponsible oraz Centrum UNEP-GRID Warsaw w partnerstwie Programu Środowiskowego ONZ.

Uruchomiliśmy farmy wiatrowe

W maju 2021 roku ruszyły dwie farmy wiatrowe przygotowane specjalnie dla Orange i zaspokające 9% naszego zapotrzebowania na energię. W grudniu ub.r. podpisaliśmy umowę na kolejną, dzięki której będziemy już na półmetku realizacji naszych celów klimatycznych do 2025 roku.

Kolejny rok pracy nad optymalizowaniem zużycia energii zaowocował też nagrodą za jedną z sześciu najlepszych inicjatyw dekarbonizacyjnych w Polsce, którą otrzymaliśmy na Europejskim Forum Gospodarczym w Katowicach.

Neutralność klimatyczna Orange Flex

W połowie roku ogłosiliśmy, że Orange Flex w 2021 jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną neutralną klimatycznie. Po pół roku postanowiliśmy zapytać użytkowników Orange Flex o ocenę naszych działań. Wnioski utwierdziły nas w przekonaniu, że to co robimy jest doceniane przez Flexowiczów. Badania pokazały też, że społeczność Orange Flex (prawie 80 %)  jest zaangażowana w tematy związane z ekologią i ochroną środowiska

Wiosną zeszłego roku Orange Flex wraz z Fundacją Las Na Zawsze, posadził  10 000 m2 bioróżnorodnego lasu w Męcikale w zamian za przekazane przez użytkowników GB w pierwszej edycji.  Potem uruchomiliśmy stałą akcję i obecnie użytkownicy Orange Flex mogą już przez cały rok przekazywać swoje niewykorzystane GB zamieniając je w dowolnym momencie na m2 bioróżnorodnego lasu.

Oszczędzaliśmy papier, posadziliśmy las

Kontynuowaliśmy walkę o redukcję zużycia papieru jako wyraz postępującej cyfryzacji i upraszczania procesów. A także dlatego, że wolimy sadzić lasy niż na nich drukować. Dzięki m.in. e-fakturze, e-umowie, e-podpisowi unikamy druku dziesiątek milionów stron rocznie i oszczędzamy 30 tys. drzew każdego roku.

Zachęcaliśmy też klientów do przechodzenia na e-fakturę i wybór eko- akcesoriów czy przekazywania niewykorzystanych gigabajtów, dzięki którym posadziliśmy kolejny bioróżnorodny i wieczysty las w Szostakach razem z Fundacją Las Na Zawsze.

Zawracaliśmy do obiegu

Przez cały rok pracowaliśmy nad ekonomią cyrkularną. To aktywność, dzięki której zawracamy do obiegu cenne surowce i wydłużamy życie urządzeniom.  Odkup smartfonów i zbiórka zużytych telefonów do recyklingu – to dzięki nim nasze urządzenia dostawały szansę na drugie życie. Przypominam, że z niepotrzebnym telefonem okrągły rok możecie przyjść do salonu Orange, a my się nim zajmiemy. Ubiegły rok zaowocował też w poszerzaniem oferty odnowionych telefonów. To urządzenia ze zwrotów, ale także wróciły do klientów dzięki profesjonalnej odnowie.

W Grupie Orange jesteśmy liderem w odnawianiu sprzętu (modemy i dekodery telewizyjne), a także ponownego wykorzystywania urządzeń sieciowych na własne potrzeby. W 2021 roku kolejne ponad pół miliona takich urządzeń zawróciliśmy do obiegu, co oznacza, że ok. 60% naszych klientów podpisując umowę dostało właśnie takie urządzenie. Za tę inicjatywę dostaliśmy wyróżnienie w konkursie GOZpodarz 2021.

Oferta fotowoltaiki dla naszych klientów

Przechodząc na czystą, zieloną energię, chcemy też dać taką możliwość naszym klientom. W połowie zeszłego roku Orange Energia uruchomiła ofertę fotowoltaiki. Klienci korzystając z paneli słonecznych, zmniejszają zużycie energii konwencjonalnej, pochodzącej w Polsce przede wszystkim z węgla. To świetny przykład połączenia biznesu i odpowiedzialności. Warto wspomnieć, że Orange Energia jest też największym niezależnym sprzedawcą energii w Polsce. Na cały wolumen energii, którą sprzedaje klientom, dokupuje gwarancje pochodzenia ze źródeł odnawialnych, dzięki temu sprzedaje wyłącznie zieloną energię.

Rozwijaliśmy usługi Smart City

W ubiegłym roku rozwijaliśmy również ofertę Smart City, czyli usług B2B opartych o internet rzeczy, skierowanych do miast i firm. Pozwalają one świadczyć usługi efektywniej, lepiej wykorzystując zasoby i obniżając emisje. W portfelu usług mamy m.in. inteligentne, zdalne liczniki mediów, systemy zarządzania oświetleniem miejskim, czy platformy rowerów miejskich – wszystko na platformie Orange Live Objects. Jesienią Orange Polska i miasto Bolesławiec, jako partnerzy zostali laureatami głównej nagrody w konkursie Smart City Poland Award w kategorii The Most Smart City. Drugą nagrodę – za Platformę Zarządzania Miastem, otrzymaliśmy w kategorii e-usługi.

Certyfikat ISO

Działamy według najlepszych międzynarodowych standardów, co potwierdzają przyznane certyfikaty. Ukoronowaniem naszych starań w zeszłym roku jest świeżo otrzymany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015. To potwierdzenie, że spełniamy wymogi normy ISO w trakcie kompleksowego dostarczania usług telekomunikacyjnych, w tym Internetu oraz zmniejszamy nasz wpływ na środowisko, w szczególności pod kątem emisji gazów cieplarnianych, jak i zużycia zasobów oraz generowania odpadów. I to nie tylko w zakresie usług mobilnych, co potwierdziła już certyfikacja sprzed 3 lat, lecz także – usług stacjonarnych.

Monitorowaliśmy wskaźniki

Nasi inwestorzy i interesariusze oczekują od nas działań i ich komunikacji. Robimy to odpowiedzialnie i transparentnie. Pracujemy też nad spełnieniem najlepszych praktyk dotyczących raportowania o klimacie i środowisku. Dlatego wypracowaliśmy poziom tzw. ryzyk klimatycznych dla Orange Polska, a także wdrażamy europejskie regulacje dotyczących raportowania o przychodach, kosztach i inwestycjach zrównoważonych środowiskowo.

Udostępnij: Zielonego nowego roku!

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej