Odpowiedzialny biznes

„Liderki Razem” przebijają szklany sufit

10 lutego 2022

„Liderki Razem” przebijają szklany sufit

Liderki Razem to program dla kobiet w Orange Polska, które chcą się rozwijać i sięgnąć po więcej. Celem jest przygotowanie nas do bycia nowoczesnymi liderkami. To kilkumiesięczna praca nad sobą, swoimi ograniczeniami i mocnymi stronami, dająca nowe umiejętności i wiele satysfakcji. Cieszę się, że mogę brać w nim udział.

Program trwa 11 miesięcy. Jest nas 37 kobiet z różnych części firmy, towarzyszy nam 9 coachów oraz 15 mentorek i mentorów.  Zaczęliśmy w październiku ubiegłego roku. Co miesiąc bierzemy udział w spotkaniach z ekspertami, dyskutując o zarządzaniu firmą, myśleniu strategicznym, a także szerszym kontekście przywództwa – społecznej odpowiedzialności, różnorodności czy transformacji. Poznajemy też zasady dyplomacji i sposoby budowania marki osobistej.

To wiedza teoretyczna od ekspertów prof. Krzysztofa Obłója czy prof. Grzegorza Mazurka z Akademii im Leona Koźmińskiego. To też doświadczenia innych liderek: Marii Pasło-Wiśniewskiej ekonomistce, bankowcowi, wykładowczyni na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Bożeny Leśniewskiej – Wiceprezesce Zarządu ds. Rynku Biznesowego Orange Polska czy Magdalenie Russyan – Członkimi Zarządu ds. Operacyjnych Światłowód Inwestycje.

Dla mnie to pasjonujące spotkania, pełne wiedzy biznesowej, ale z ludzką twarzą. Takim było np. spotkanie z Prezesem Orange – Julienem Ducarroz i możliwość porozmawiania o jego podejściu do zarządzania, docenieniu różnorodności, kwestiach równego traktowania kobiet i mężczyzn w sporcie, rozrywce czy biznesie oraz o aktywizmie korporacyjnym.

Warto chcieć więcej

Program realizowany  jest w formule Female CoDeV (FemaleCo-developmentGroups), w oparciu o metodologię coachingu grupowego i mentoringu. Na każdym spotkaniu analizujemy dany aspekt biznesowy w trzech wymiarach: makro, mikro i osobistym. Wiem, brzmi korporacyjnie, ale „w realu” jest  naprawdę ciekawie.

Weźmy chociażby zarządzanie strategiczne. W części makro, dzięki wykładowi eksperta, poznałyśmy rożne strategie zarządzania. Do tego doszły analizy publikacji i prac naukowych na dany temat. Potem przekładałyśmy wszystko na realia naszej firmy, a w części dotyczącej nas osobiście – zastanawiałyśmy się, gdzie jest nasze miejsce w strategii biznesowej firmy i odkrywałyśmy nasz indywidualny styl zarządzania.

Choć program obfituje w wydarzenia, wykłady i spotkania, opiera się przede wszystkim na pracy własnej. To konkretne zadania dla każdej z nas – planowanie własnej ścieżki rozwoju, zarządzanie emocjami czy identyfikacja własnego stylu przywództwa a także konkretne wyzwania biznesowe i społeczne do zrealizowania.

Dla mnie ogromną wartością programu jest wymiana doświadczeń i opinii pomiędzy uczestniczkami programu, szukanie wspólnych rozwiązań i przygotowywanie projektów, które łączą rożne funkcje i style działania. Wzajemnie się inspirujemy i motywujemy. Z mojej perspektywy to równie ważny aspekt programu jak pozyskana wiedza i umiejętności. Nieocenione są też indywidualne spotkania z wybranymi mentorami.

Program od początku do końca został stworzony i jest realizowany wewnętrznymi siłami zespołu Human Capital, w odpowiedzi na konkretne wzywania i potrzeby firmy i rynku. Każde wydarzenie czy zadanie jest oceniane przez uczestniczki i … doceniane. Podoba nam się to, że to program szyty na miarę, różnorodny co do formy i treści.

Dlaczego kobiety?

Program Liderki Razem wpisuje się w cel Orange Polska, aby coraz więcej kobiet obejmowało stanowiska menadżerskie i liderskie w firmie. Biorąc pod uwagę specyfikę naszej branży, osiągnięcie odpowiednio 40 i 35 proc. kobiet na tych stanowiskach, jest ambitnym planem. Dodam, że w nowej strategii .Grow 2021-2024 mocno podkreśliliśmy zalety różnorodności i potrzebę lepszego wykorzystania jej w zarządzaniu.

twarz kobieca złożona z pomarańczowych linii i podpis liderki razem

Udostępnij: „Liderki Razem” przebijają szklany sufit

Odpowiedzialny biznes

Nowe kursy dla seniorów

1 lutego 2022

Nowe kursy dla seniorów

Pamiętacie, jak babcia i dziadek pomagali Wam stawiać pierwsze kroki albo uczyli Was jazdy na rowerze? Teraz wy możecie im pomóc w poruszaniu się w  ….. cyfrowym świecie. W tym świecie to oni czują się niepewnie, boją się, że nie poradzą sobie z technicznymi trudnościami.

Wiele starszych osób chce się nauczyć pewności w poruszaniu się w sieci. Chcą być bardziej samodzielni niezależni, umieć zdobyć informacje, coś załatwić czy połączyć się z bliskimi tak, żeby się wiedzieć i słyszeć.

Możecie im w tym pomóc i zapisać na kurs „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfona i wykorzystywać jego funkcjonalności na co dzień”. Kurs składa się z 9 szkoleń z trenerem, który cierpliwie pokazuje krok po kroku jak korzystać ze smartfona i jego funkcji, odpowiada na pytania.

Dodatkowo na stronie www.orange.pl/dlaseniora przygotowaliśmy wiele edukacyjnych filmów, gdzie można zobaczyć jak włączyć i wyłączyć internet w telefonie, wysłać maila, korzystać z komunikatorów, itp.

W ubiegłym roku z naszych szkoleń on-line skorzystało prawie 800 seniorów.Spotykamy się w poniedziałki w godzinach 14.30.-15.30. Kurs dostępny platformie ABC senior, a naszym partnerem jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Zapraszamy do zapisów na stronie www.abcsenior.com. Szkolenia są bezpłatne.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek 7. lutego.

Program szkoleń:

Zajęcia 1

Data: 07.02. godz. 14:30 – 15:30

Smartfon – podstawowe ustawienia telefonu 

 • Ustawienie czcionki, kontrastu, połączenie z internetem
 • Założenie konta Google
 • Jak skorzystać z poczty e-mail
 • Jak ustawić zapisywanie kontaktów

 

Zajęcia 2 

Data: 14.02. godz. 14:30 – 15:30

Smartfon – aplikacje – zakupy, zdrowie, rozrywka, czas wolny  

 • Konfiguracja sklepu Google Play oraz pobieranie aplikacji
 • Jak bezpiecznie korzystać z aplikacji

 

Zajęcia 3

Data: 21.02. godz. 14:30 – 15:30

Smartfon – przydatne funkcjonalności

 • Inteligentne wprowadzanie tekstu głosem
 • Czytnik kodów kreskowych przy zakupach, płatnościach
 • Udostępnianie internetu

 

Zajęcia 4

Data: 28.02. godz. 14:30 – 15:30

Smartfon nawigacja

 • Jak skorzystać z nawigacji satelitarnej i usług związanych z lokalizacją telefonu
 • Wyszukiwanie trasy dojazdu, dodawanie punktów na trasie, widok ulicy, informacje o korkach, wysyłanie własnej lokalizacji
 • Jak dojadę

 

Zajęcia 5

Data: 07.03. godz. 14:30 – 15:30

Wyszukaj najlepszy sposób dojazdu w wybrane miejsce – lokalizacja – Google Maps

 • Jak wyszukiwać informacje
 • Strony www, Asystent Google,
 • Tłumacz Google

 

Zajęcia 6

Data: 14.03. godz. 14:30 – 15:30

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie

 • Zabezpiecz swój smartfon przed kradzieżą danych – Cybertarcza, Zabezpiecz Pesel
 • Jak bezpiecznie korzystać z internetu –  bezpieczne hasło

 

Zajęcia 7 

Data: 21.03.  godz. 14:30 – 15:30

Elektroniczne Płatności – bezpieczeństwo i wygoda płacenia przez internet

 

Zajęcia 8

Data: 28.03. godz. 14:30 – 15:30

Robienie i korekcja zdjęć i filmów z pomocą smartfonu

 

Zajęcia 9

Data: 04.04.  – godz. 14:30 – 15:30

Komunikacja z innymi

 • Jak korzystać z komunikatorów internetowych
 • Korzystnie z messenger, WhatsApp

 

senior laptop FO

Udostępnij: Nowe kursy dla seniorów

Odpowiedzialny biznes

Barometr CSR w 2021

28 grudnia 2021

Barometr CSR w 2021

W grudniu ukazał się kolejny Barometr CSR – badanie Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej. To dobra okazja, aby przyjrzeć się temu, jakie zmiany widzimy w postrzeganiu społecznej odpowiedzialności biznesu przez firmy i konsumentów.

Powody

Oczekiwania pracowników, dostawców, klientów czy społeczności lokalnych to zdaniem respondentów czynnik najbardziej wpływający na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Twierdzi tak 62% badanych. Duże znaczenie me też szerzenie wiedzy na ten temat przez same firmy (49%), media (38%) czy organizacje (31%). Jednocześnie brak wiedzy, oprócz budżetu,  jest też najważniejszym czynnikiem hamującym rozwój CSR (57%).

Zarządzanie

Nowe regulacje, dodatkowe wymagania dotyczące raportowania finansowego sprawiają, że coraz więcej firm poszukuje specjalistów ESG (od ang. E – environmental, S –  social, G –  governance). W 25 % badanych firm jest oddzielny dział zajmujący się tym obszarem, a w innych – CSR przypisany jest do działu HR, PR czy marketingu. W 56% badanych firm za działania CSR odpowiada Zarząd lub Dyrekcja. Zarząd jest też angażowany w działania i strategię – w 73% badanych firm. Może to świadczyć o tym, że kwestie te zyskują na znaczeniu.

Korzyści

Gdy pytamy o korzyści biznesu z CSR – firmy wymieniają przede wszystkim wyniki inne niż finansowe – 38%, a 12% dodaje także wymierne wyniki finansowe. Martwi jednak to, że 37% firm nie mierzy tych wyników albo ma trudności w ich oszacowaniu – 35%. Może to dlatego, że CSR to dla 33 % firm działania doraźne, a nie długofalowa strategia – tę ma 45% badanych firm.

Świadomość

Ciekawe jest porównanie jak świadomość CSR wśród konsumentów oceniają firmy, a co myślą na ten temat sami konsumenci.

42 % firm uważa, że konsumenci nie znają pojęcia CSR, ale dostrzegają działania odpowiedzialnego biznesu i mają większe zaufanie do firmy (34% – w 2019 r.). 34% zaś, że znają pojęcie CSR, ale ich kryterium wyboru produktu czy usługi jest podyktowane innymi przesłankami (25% w 2019 r).  Tylko 5% firm twierdzi, że wiedzą czym jest CSR i jest to dla nich istotny czynnik przy wyborze produktu czy usługi (13% w 2019 r.).

Badanie konsumenckie pokazuje zaś, że tylko 11% zna pojęcie CSR i wie co ono znaczy. Natomiast 22,7% słyszało to pojęcie, ale nie zna jego znaczenia.  Jednocześnie ponad 45% badanych twierdzi, że unika produktów firm, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.  Prawie 60% chce, aby firmy bardziej angażowały się w rozwiązywanie problemów społecznych, 62% – aby walczyły ze społeczną niesprawiedliwością.
Widzimy więc duże oczekiwania konsumentów, przy jednoczesnym braku wiedzy o społecznym zaangażowaniu firm, których produktu kupują.

Odpowiedzialność

Konsumencie widzą, że firmy mają duże możliwości i dużą władzę. Gdy pytamy, kto powinien więcej działać na rzecz ochrony klimatu, firmy wymieniane są w czołówce (ok. 70%). Jednocześnie 57,6% badanych odpowiada, że społeczeństwo i każdy z nas osobna ma taką odpowiedzialność.

Gdy pytamy firmy o walkę ze zmianami klimatycznymi na pierwszym miejscu wymieniają rządy – 86%. Dużą rolę przyznając też samorządom i społeczeństwu – po 74%. Na odpowiedzialność samego biznesu zawraca uwagę ok. 66%. Jednocześnie 77 % badanych firm przyznaje, że już prowadzi takie działania. 43% z nich firm liczy ślad węglowy, 59% ma wyznaczone cele dotyczące jego redukcji na poziomie globalnym a 30% również lokalnym.

Barometr pokazuje, że choć CSR nie jest jeszcze powszechnie znanym pojęciem, konsumenci oczekują konkretnych społecznych i ekologicznych działań ze strony firm. I coraz więcej firm zwraca uwagę na te oczekiwania i podejmuje konkretne zobowiązania.

okładka Raportu Barometr CSR

Badanie CSR w praktyce – barometr Francusko Polskiej Izby Gospodarcze zostało przeprowadzone wśród 93 firm. Uzupełniające badanie na temat konsumentów przeprowadzone było metodą CAWI na próbie 1066 dorosłych Polaków.

Partnerami merytorycznymi i medialnymi badania są: Orange Polska, PwC, Havas Media Group Polska, Fundacja Veolia, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, UN Global Compact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bureau Veritas, Diaphane Software, Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny, PRoto, Instytut Monitorowania Mediów, My Company, Teraz Środowisko oraz As Biznesu i CEO.com.pl.

Udostępnij: Barometr CSR w 2021

Odpowiedzialny biznes

Gwiazdka dla seniorów. Pomogli nasi wolontariusze

21 grudnia 2021

Gwiazdka dla seniorów. Pomogli nasi wolontariusze

To nieprawda, że Mikołaj przychodzi tylko do grzecznych dzieci. Przychodzi o wszystkich, którzy w niego wierzą. Także do tych trochę starszych. Czasami korzysta przy tym z różnych pomocników, na przykład wolontariuszy Orange.

W tym roku wiele czasu poświęciliśmy seniorom pomagając im w pierwszych krokach w cyfrowym świecie. Partnerem szkoleń online był Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Fundacja prowadzi też 3 domy dziennego pobytu w Pieninach – w Niedzicy, Kluszkowcach i Jaworkach. To miejsca, gdzie samotni seniorzy mogą spędzić wspólnie czas, poświecić się zainteresowaniom jak np. Pani Genowefa (rocznik 39), która śpiewa. Wystąpiła nawet w Programie Mam Talent. A także poznać nowe pasje jak m.in. Pan Franciszek, który tu zaczął pisać wiersze.

Nie zapomnieliśmy o seniorach także na Gwiazdkę, przygotowując dla nich upominki świąteczne:  słodycze, kosmetyki i produkty żywnościowe. W imieniu naszych wolontariuszy prezenty wręczył im… Mikołaj. Były kolędy, pierniczki i upominki od seniorów, czyli własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Najważniejszy był jednak uśmiech, życzliwość i życzenia zdrowia dla wszystkich.

Mikołaj u seniorów

Udostępnij: Gwiazdka dla seniorów. Pomogli nasi wolontariusze

Odpowiedzialny biznes

Pora na seniora

14 grudnia 2021

Pora na seniora

Zakończyliśmy kolejny cykl warsztatów on-line dla seniorów, organizowanych na platformie ABC Senior wspólnie z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej. Na webinariach pokazywaliśmy, jak internet pomaga w codziennym życiu oraz jak korzystać z niego bezpiecznie. O tym, jak włączyć internet w telefonie, wysłać maila, zainstalować aplikację czy porozmawiać z bliskimi na czacie komunikatora dowiedziało się ponad 750 seniorów. Kolejne warsztaty już w nowym roku.

Technologia na co dzień

Udało nam się spotkać z seniorami także w realu – na zaproszenie klubokawiarni „Pora na seniora” zorganizowaliśmy szkolenie stacjonarne. Nasi trenerzy pokazywali, jak skutecznie i bezpiecznie korzystać ze smartfonów. Na warsztatach seniorzy uczyli się między innymi, jak skonfigurować telefon, aby móc korzystać z różnych aplikacji pomagających w codziennych czynnościach, takich jak pisanie wiadomości i notatek głosem, bez potrzeby używania klawiatury. Przydatny okazał się także tłumacz, umożliwiający płynną rozmowę z drugą osobą w wybranym języku obcym.

Bezpieczeństwo

W szkolenie seniorów zaangażował się także nasz bloger Michał Rosiak, który pod hasłem „Bądź swoim własnym antywirusem” pokazywał seniorom, jak bezpiecznie poruszać się  w sieci i rozpoznać oszustów. Na zaproszenie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa Michał prowadził warsztaty on-line dla liderów organizacji seniorskich i samych seniorów z Krakowa i okolicznych miejscowości.

W sumie w 2021 roku z naszych kursów on-line i stacjonarnych skorzystało ponad 800 seniorów. Dużym powodzeniem cieszą się też firmy edukacyjne dostępne na stronie www.orange.pl/dlaseniora. Uczą one, jak włączyć internet w telefonie, założyć konto w mediach społecznościowych czy skorzystać z aplikacji Mój Orange i opłacić e-fakturę.

Miasteczko Myśli

Podczas ostatniego Miasteczka Myśli „Włączaj. Nie wykluczaj” o społeczno – cyfrowym wykluczeniu seniorów mówili między innymi Marzena Rudnicka, prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej oraz dr Konrad Maj, psycholog społeczny, wykładowca USWPS. Technologie potrzebne są tam, gdzie mogą coś ułatwić, uprościć i pomóc w codziennym funkcjonowaniu, dlatego włączenie do cyfrowego świata osób starszych jest tak ważne.
Edukacja, pokazanie korzyści i zwiększenie kompetencji cyfrowych starszych osób to najlepszy sposób, aby to zrobić.

seniorki uczą sie korzystać ze smartfona

Udostępnij: Pora na seniora

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej