Odpowiedzialny biznes

Możesz na nas liczyć

11 maja 2021

Możesz na nas liczyć

„Miniony rok był dla nas wszystkich zaskakującym sprawdzianem. Rzeczywistość z dnia na dzień ulegała ogromnym zmianom. Przekonaliśmy się, jak ważna jest bliskość drugiego człowieka. Gdy codzienność opiera się na byciu online, nasi pracownicy robią wszystko, aby ułatwić Wam codzienne życie. Technicy, konsultanci, sprzedawcy, w terenie, w salonach i z domów dbają o to, abyście bez problemów mogli pracować, uczyć się i być w kontakcie z najbliższymi.” – tak zaczyna się film podsumowujący nasze działania w pandemii.

Gdy słyszymy pytanie, co robił i robi Orange w czasie pandemii, jak pomaga w tym trudnym okresie, odpowiadamy – robimy to, co zwykle. Działamy tam, gdzie możemy pomóc najwięcej i najbardziej. To sieć większych i mniejszych działań w różnych obszarach naszego życia.

jesteśmy z Wami

Przede wszystkim staramy się, abyście bez problemu mogli korzystać z naszej sieci – bo tu przeniosło się wiele waszych aktywności, lekcje w szkole, praca, kontakty ze znajomymi. Nasze call centra działają cały czas a ich pracownicy łączą się ze swoich domów. Ekipy techniczne wyruszają w teren, a salony obsługi są otwarte w dogodnych dla Was godzinach. A wszystko to z dbałością o bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów.

Widzimy, że teraz potrzebujecie więcej dostępu do sieci – dla pracy, nauki i rozrywki, po prostu do życia. Dlatego w czasie pandemii przygotowaliśmy szereg promocji – dodatkowe gigabajty, doładowania, proste procedury.

wsparcie dla szpitali

Kolejny obszar naszych działań to pomoc dla służb medycznych i pomocowych. Pandemia zmieniła organizację i funkcjonowanie wielu placówek szpitalnych. Czasami trzeba było położyć szybko 30 nowych linii, zbudować sieć Wi-Fi, aby pacjenci mogli korzystać z internetu za darmo, podarować routery, telefony, karty SIM czy wzmocnić sygnał wokół szpitali, aby siec wytrzymała większe natężenie ruchu.

pomoc w nauce

W dobie pandemii zmienił się też system edukacji. Fundacja Orange od ponad 15 lat pomaga w integracji i edukacji cyfrowej w ramach swoich programów dla szkół, nauczyciel i dzieci. Teraz też stanęła na wysokości zadania, w praktyce realizując on-line szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla dzieci. Dodatkowo przekazaliśmy laptopy dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce i domów dziecka, aby najmłodsi mogli brać udział w lekcjach na odległość.

edukacja seniorów

Nie zapominamy też o seniorach. Uruchamialiśmy dla nich webinaria edukacyjne na temat korzystania z narzędzi cyfrowych, aby mogli być w kontakcie z bliskimi, umówić się z lekarzem czy bezpiecznie opłacić rachunki on-line. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 400 uczestników. Przygotowaliśmy też filmy Orange Expert senior, pokazujące jak opłacić fakturę za usługi czy doładować konto na kartę przez aplikację Mój Orange.

zaangażowanie wolontariuszy

Do pomocy ruszyli też nasi wolontariusze, którzy najlepiej widzą potrzeby lokalnych społeczności – placówek służby zdrowia, służb ratowniczych, domów pomocy społecznej, domów dziecka i szkół, organizacji społecznych i instytucji publicznych.

Zobaczcie, co jeszcze zadziało się przez miniony rok i jak angażowaliśmy się w pomaganie w czasie pandemii. Dla nas hasło „Jesteśmy bliżej tego co ważne” nie jest pustą obietnicą.

Udostępnij: Możesz na nas liczyć

Odpowiedzialny biznes

Innowacje pracownicze

4 maja 2021

Innowacje pracownicze

Jednym z ważnych elementów społecznej odpowiedzialności firm jest słuchanie głosu pracowników
i zaangażowanie ich w zmiany zachodzące w organizacji.

Z jednej strony możemy mówić o wszelkich formach badań satysfakcji pracowników, środowiska pracy czy kultury organizacyjnej. Analiza wyników takich badań pozwala zobaczyć, z czego pracownicy są zadowoleni, a co wymaga poprawy. Z drugiej strony – zaangażowanie pracowników może być bezpośrednią przyczyną zmian w firmie, kiedy zaprosimy ich do tworzenia innowacji.

Innowacje pracownicze to nic innego, jak pomysły nowatorskich rozwiązań produktowych czy usprawnień procesów zgłaszane przez osoby pracujące w organizacji. Takimi innowacjami można zarządzać, tworząc specjalne programy dla pracowników. Można zachęcać ich do zgłaszania innowacji, dawać odpowiednie narzędzia i wsparcie do ich tworzenia, nagradzać i wdrażać najlepsze pomysły. U nas w Orange również działają takie wewnętrzne inkubatory innowacji.

Kluby Słuchamy i Działamy

Kluby „Słuchamy i Działamy” to kompleksowa platforma do wdrażania usprawnień w firmie. Pracownikom dajemy know-how i narzędzia, przeprowadzamy przez cały proces od stworzenia pomysłu do jego wdrożenia. Każdy pracownik może w dedykowanej aplikacji in-house uruchomić usprawnienie, znaleźć chętnych do współpracy i cały pomysł skutecznie przeprowadzić od a do z.

Dodatkową zachętą jest ogólnofirmowy konkurs z nagrodami, jako sposób doceniania inicjatywy
i celebracji tych najlepszych. Uczestnicy Klubów mają też możliwość prezentowania swoich pomysłów zarządowi firmy.

W 2020 roku powstało 160 klubów „Słuchamy i Działamy”, które zaangażowały blisko 700 osób. Usprawnienia dotyczą różnych obszarów – procesów, technologii, robotyzacji, oszczędności, działań proklienckich, ale też środowiska pracy czy ekologii.

Tablica pomysłów

Inną firmową zachętą dla innowacji pracowniczych jest Tablica pomysłów. W naszym intranecie mamy specjalną wirtualną tablicę, na której można zgłaszać pomysły na innowacje w dwóch obszarach – doświadczeń klienta i doświadczeń pracownika. Pomysły które zbiorą 100 punktów lub więcej, są kierowane do oceny przez właścicieli biznesowych. Każdy nowozgłoszony pomysł ma status Active. Systematycznie je aktualizujemy, zmieniając na: Under review (w ocenie właściciela biznesowego), In progress (pomysł po pozytywnej ocenie właściciela biznesowego podjęty do wdrożenia), Delivered (wdrożony), Archived (nie będzie wdrażany, ponieważ otrzymał zbyt mało punktów i/lub właściciel biznesowy po analizie podjął taką decyzję). W ten sposób można śledzić drogę każdego pomysłu, ale tez sprawdzić, czy podobny do naszego pomysł nie był już kiedyś zgłoszony.

Co jakiś czas na Tablicy pomysłów ogłaszamy czasowe Wyzwania innowacji, służące zbieraniu pomysłów na określony temat. Można wygrać nagrody, fundowane przez autorów Wyzwań.
W wyzwaniach mogą brać udział wszystkie pomysły (nowe lub stare), które dotyczą zadanego tematu.  Z okazji Dnia Ziemi tematem kwietniowego wyzwania działania prośrodowiskowe.

W 2020 roku na Tablicy 176 pracowników zgłosiło 263 pomysły. Zebrały one ponad 7 tys. interakcji (5,4k głosów i 2,2k komentarzy) od 1,6 tys. pracowników Orange Polska. Dodatkowo, w trzech Wyzwaniach innowacji wzięło udział 1,3 tys. pracowników i zgłoszono 126 pomysłów, które skomentowano 565 razy.

mężczyna z tabletem

Udostępnij: Innowacje pracownicze

Odpowiedzialny biznes

Dobre praktyki Orange Polska

20 kwietnia 2021

Dobre praktyki Orange Polska

Właśnie ukazał się kolejny, 19. już Raport Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Można w nim znaleźć także dobre praktyki CSR z Orange Polska.

Co roku zgłaszamy do Raportu nasze projekty i programy. Do tej pory znalazło się w nim ponad 130 informacji o naszych działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności. W tegorocznej edycji dokładamy kolejnych 10.

Praktyki Orange Polska

Miniony rok upłynął nam pod hasłem COVID-19. Dlatego wiele z naszych aktywności dotyczyło przeciwdziałania skutkom pandemii. W raporcie możecie przeczytać o działaniach Orange pod hasłem #jesteśmyzwami, skierowanych do służby zdrowia, klientów oraz dzieci i nauczycieli, realizowanych przez naszych wolontariuszy. Opowiedzieliśmy też o tym, jakie działania podjęliśmy wobec naszych pracowników. Pokazaliśmy, co robimy, aby nowy model pracy zdalnej był bardziej przyjazny i abyśmy jako pracownicy mogli czuć się bezpiecznie.

Dodatkowo, aby lepiej rozumieć naszą rolę i odpowiedzialność w czasach pandemii zaprosiliśmy naszych interesariuszy do dialogu na ten temat. Materiał zebrany w ramach ankiet i spotkań służy nam do opracowywania nowej strategii społecznej odpowiedzialności Orange Polska.

Wśród naszych dobrych praktyk znajdziecie też inne tematy. Jednym z nich jest zarządzanie różnorodnością.

Tego obszaru dotyczy projekt Razem.Lokalnie. Poprzez społeczność lokalnych ambasadorów zachęcamy kobiety do ubiegania się o stanowiska kierownicze, zapraszamy do pracy w obszarach IT i działań na rzecz lokalnych społeczności. Inicjatywa ta daje szansę pracowniczkom i pracownikom z różnych lokalizacji na udział w spotkaniach inspiracyjnych oraz w działaniach rozwojowych tj. mentoring, coaching czy shadowing.

Drugą praktyką z tego obszaru jest projekt „WłączOne” motywujący kobiety do pracy w technologiach. Zależy nam na wzmacnianiu wizerunku kobiet profesjonalistek w technologiach. W praktyce liczymy na zwiększenie liczby zgłoszeń do pracy utalentowanych absolwentek z uczelni oraz kobiet posiadających już doświadczenie w tym obszarze.

Opisaliśmy też warsztaty on-line dla seniorów w zakresie nowych technologii. Ze stacjonarnych spotkań przenieśliśmy się do sieci. Pokazujemy starszym klientom, jak użyteczny może być smartfon i internet nie tylko w czasie pandemii.

Ważnym dla nas tematem jest także ekologia i działania na rzecz klimatu. W raporcie opisaliśmy naszą kampanię społeczną pod hasłem „Drugie życie telefonu” i portal edukacyjno – informacyjny „Razem dla planety”.

Opowiedzieliśmy też o tym, że powołaliśmy w firmie doradcę ds. polityki klimatycznej, aby w sposób kompleksowy zarządzać naszym wpływem na klimat.

O Raporcie

Tegoroczna edycja Raportu FOB zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk, które zostały zgłoszone przez 225 firm. Na tę liczbę składają się dwie grupy praktyk – nowe oraz długoletnie. W tym roku firmy zgłosiły do raportu 1013 nowych projektów. Długoletnie inicjatywy stanowią kontynuację praktyk z lat ubiegłych i jest ich w raporcie 945.

Dobre praktyki pokazane są w ujęciu 7 obszarów ISO 26 000: Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej (631 dobrych praktyk), Praktyki z zakresu pracy (525), Środowisko (382), Prawa człowieka (110), Zagadnienia konsumenckie (107), Uczciwe praktyki operacyjne (106), Ład organizacyjny (97). Praktyki znajdują też odniesienie do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zapraszamy do lektury tegorocznego Raportu Dobrych Praktyk FOB oraz zapoznania się z projektami z poprzednich lat w bazie dobrych praktyk CSR. Dla mnie to nieocenione źródło wiedzy na temat tego, co dzieje się w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. To także źródło inspiracji dla  nowych inicjatyw.

baner z haśłem pobierz Raport Dobrych Praktyk FOB 2020

Udostępnij: Dobre praktyki Orange Polska

Odpowiedzialny biznes

10 mitów na temat CSR

13 kwietnia 2021

10 mitów na temat CSR

Jedna z dyskusji w mediach społecznościowych skłoniła mnie do tego, aby podzielić się z Wami kilkoma refleksjami na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR- corporate social responsibility) i jak podchodzimy do tej idei w Orange.

Jakich jest 10 najbardziej popularnych mitów na temat tego, czym jest CSR i jaka jest jego rola w organizacji?
Oto mój wybór.

1. CSR to działania public relations

Od dawna spotykamy się ze stwierdzeniem, że CSR to w zasadzie PR i firmy prowadzą tego typu działania wyłącznie dla poprawy swojego wizerunku. CSR oczywiście służy do budowania pozytywnego wizerunku firmy – ale to nie cel główny. Dobry wizerunek to raczej „skutek uboczny” działań społecznie odpowiedzialnych. Dzięki temu, że odpowiadamy na potrzeby interesariuszy – pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społecznych, inwestorów i otoczenia lokalnego oraz środowiska, jesteśmy lepiej przez nich oceniani i odbierani, co przekłada się także na lepszy wizerunek czy dobre relacje.

2. CSR to zaangażowanie społeczne

Już samo określone „społeczna odpowiedzialność biznesu” prowokuje do tego, aby uwypuklić aspekt społeczny i skupić się na tym obszarze działań. Zaangażowanie społeczne – wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, własne projekty społeczne czy lokalne programy dobrego sąsiedztwa – to ważne aspekty CSR, ale nie jedyne.

3. CSR to różne projekty

CSR-u nie da się sprowadzić do jednego projektu czy zbioru programów – to powinna być strategia zarządzania dla całej firmy i wszystkich aspektów jej oddziaływania. Poza tym to pewien proces rozwoju a nie projekt czy akcja zamknięta w określonym czasie. Tego rodzaju działań nie można outsourcować na jakiś podmiot zewnętrzny, trzeba je prowadzić wewnątrz organizacji i angażować w nie jak najwięcej pracowników.

4. CSR to dodatkowe koszty

Ekonomiczność – to ważny aspekt odpowiedzialności społecznej firm. Na każdy proces czy projekt w obszarze CSR patrzymy więc również z punktu widzenia kosztów, inwestycji i zysków. Szukamy korzyści. Wymiana oświetlenia w naszych budynkach w dużej perspektywie przynosi oszczędności, a linia odnowy routerów może świadczyć usługi innym podmiotom i przynosić zysk firmie. Poza tym zysk można zwymiarować także poprzez większy poziom satysfakcji pracowników czy lojalności klientów.

5. CSR-em zajmuje się jakiś dział

Jak w każdym procesie, także w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności biznesu mamy osoby zarządzające i przypisaną im odpowiedzialność. Ale aktywności CSR nie zamykają się w obrębie jednego działu. Manager ds. CSR to raczej koordynator różnych działań i procesów w firmie. W Orange stworzyliśmy Komitet sterujący ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, który składa się z przedstawicieli różnych jednostek w firmie. Pozwala to nam włączyć się w różne aspekty funkcjonowania firmy i różne obszary. My jako zespół CSR jesteśmy tylko katalizatorem tych zamian. Strategię społecznej odpowiedzialności realizuje cała firma i każdy z nas.

6. CSR to wskaźniki i raportowanie

Mamy kilka projektów, napiszmy raport i to wystarczy, aby mówić o nas jako firmie odpowiedzialnej społecznie. Nie chcę Was martwić, ale to dopiero początek. Te projekty i programy trzeba ułożyć w pewien system, ująć w strategię. Dobrze pokazane jest to w raporcie zintegrowanym, gdzie odniesienie do CSR-u pojawia się w całym łańcuchu wartości – pokazujemy, z jakich zasobów niefinansowych korzystamy, jaki mamy model biznesowy, jakie są rezultaty i efekty naszych działań w obszarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

7. CSR jest niemierzalny

Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz bardziej wymierna i zwymiarowana. Mówimy o celach, wskaźnikach i miernikach. Mamy coraz więcej regulacji i wytycznych, jak mierzyć wpływ społeczny i środowiskowy firmy, jak opisywać system zarządzania. Możecie to zobaczyć w raportach niefinansowych firmy, gdzie musimy opisać jakie mamy polityki w danym obszarze, cele, mierniki ich realizacji i obszary ryzyka.

8. CSR jest jak wytrych

CSR od jakiegoś czasu jest modny. To duża pokusa, aby był traktowany jako „wytrych” – wszystko nam się kojarzy ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, wszystko może być nazwane CSR-em. Stare projekty opakujemy na nowo i damy im ekologiczną czy społeczną etykietę. To grozi social–czy greenwashingiem, działaniami pozorowanymi, które mają ukryć inne obszary, gdzie nic nie robimy.
CSR jest raczej kluczem, który otwiera nam drzwi do nowych obszarów działań.

9. CSR jest celem

CSR nie jest celem, jest drogą. Społeczna odpowiedzialność biznesu to niekończący się proces podnoszenia poprzeczki. Rosną i zmieniają się wymagania społeczne i środowiskowe, zmienia się sposób zarządzania firmą i rola przywództwa, zmieniają się modele działania, a rzeczywistość stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. To nieustanny dialog i szukanie jak najlepszej odpowiedzi na te wyzwania. Dlatego unikamy mówienia, że jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Wolimy określenie, że staramy się być taką firmą i stajemy się nią codziennie.

10. CSR umarł, niech żyje ….

I właściwie tu moglibyśmy podstawić kilka innych terminów – zrównoważony rozwój, wpływ społeczny, wskaźniki ESG, …. Ale tak naprawdę chodzi o to samo, żeby na nasz biznes patrzeć w szerszej perspektywie – z uwagi na obszar oddziaływania, nasz wpływ w krótszej i dłuższej perspektywie, nasze miejsce w społeczeństwie i w świecie. Inne są tylko konteksty i sposoby mówienia o roli biznesu.

….

Mam nadzieję, że udało nam się obalić kilka mitów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Wybraliśmy te, z którymi spotykamy się powszechnie w naszej pracy i w relacjach z innymi.

A może spotkaliście się jeszcze z innymi określeniami czym jest a czym nie jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Udostępnij: 10 mitów na temat CSR

Odpowiedzialny biznes

Niewidzialna praca

6 kwietnia 2021

Niewidzialna praca

Przeczytałam w kalendarzu, że dziś – 6. kwietnia –  jest dzień niewidzialnej pracy.

Niewidzialna praca

Niewidzialną pracą nazywamy wszelkie aktywności w ramach obowiązków rodzinnych, które wykonywane są wciąż przede wszystkim przez kobiety. Jak ważny to temat pokazuje raport organizacji społecznej Oxfam. Mówi on, że w zasadzie bez takiej formy pracy niemożliwe byłoby funkcjonowanie współczesnej gospodarki. Co by się stało, gdybyśmy musieli zapłacić za wszystkie aktywności opiekuńcze nad dziećmi i niesamodzielnymi czy starszymi krewnymi, przygotowywanie posiłków, sprzątanie i pranie. Gdyby taka praca była wynagradzana na poziomie pensji minimalnej, jej finansowa wartość trzykrotnie przewyższałaby wielkość światowej branży IT.

Praca w pandemii

Podczas pandemii zobaczyliśmy tą niewidzialną pracę bardzo wyraźnie i przekonaliśmy się, jak trudne jest jej pogodzenie z zarobkowymi formami pracy. Badanie Deloitte „Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie” pokazuje, że pandemia tylko nasiliła tradycyjne obciążenie kobiet pracą na dwóch etatach: służbowym i prywatnym. Aż 67 % respondentek zadeklarowało, że jednocześnie intensywnie zajmuje się osobami bliskimi, wykonując co najmniej 75 % związanych z tym obowiązków. Takie obciążenie powoduje zwiększony poziom stresu (73%), więcej obowiązków domowych (68%) związanych z opieką nad dzieckiem (54%) oraz pomocą w zdalnej nauce (53%).

Nic zatem dziwnego, że wielu pracodawców, w tym również my, podejmuje temat różnorodności w miejscu pracy, aby dobrze odpowiadać na różnorakie potrzeby różnych grup pracowników. Jedną z kategorii, która jest dla nas ważna i przez którą patrzymy na firmę jest płeć. 40% naszego zespołu stanowią kobiety, a wśród managerów jest ich prawie 35%. Czy to dużo czy mało w naszej branży –  to jedno pytań jakie sobie stawiamy, gdy mówimy o celach w zakresie polityki zarządzania różnorodnością w Orange Polska.

Razem.One

W odpowiedzi na potrzebę zapewnienia kobietom większego wsparcia w rozwoju, dostępu do stanowisk, ale też godzenia roli zawodowej i rodzinnej, stworzyliśmy program Razem.One.

Program obejmuje 4 obszary:

Moc – wzmocnienie kobiet poprzez zwiększenie ich odwagi do podejmowania nowych wyzwań, wzmocnienie pewności siebie oraz pomoc w powrocie na ścieżkę rozwoju i kariery po urodzeniu dziecka a także pomoc w godzeniu roli zawodowej i prywatnej;
Świadomość – budowanie i wzmacnianie szerokiej świadomości roli kobiet w biznesie dla zwiększenia efektywności i budowania kultury organizacyjnej;
Ambicja – rozwój kariery i możliwości awansu na wyższe stanowiska poprzez zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach menedżerskich, liczby kandydatek na etapie rekrutacji na stanowiska menedżerskie oraz redukcja rozbieżności płacowych na równorzędnych stanowiskach;
Obecność – zwiększenie obecności kobiet w rolach decyzyjnych i strukturach technicznych.

Menedżer od dobrostanu

Jednymi z tematów, na których skupiliśmy się w minionym roku, była równowaga miedzy życiem prywatnym i zawodowym oraz dobrostan pracowników czyli tzw. wellbeing. Oferowaliśmy pracownikom wsparcie w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, organizacji czasu pracy i życia rodzinnego, pomoc w radzeniu sobie ze stresem i izolacją społeczną czy zadbaniu o zdrowie psychiczne i fizyczne.
Te obszary zyskują na znaczeniu, dlatego niedawno utworzyliśmy w Orange Polska stanowisko Menedżera ds. Wellbeingu, który w kompleksowy sposób będzie zarządzał tym tematem.

Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom będziemy umieli dostrzegać także tę niewidzialną pracę, aby nie stała się przeszkodą dla rozwoju czy kariery zawodowej kobiet.

Kobieta z tabletem

Udostępnij: Niewidzialna praca

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej