Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialni przez cały rok

28 grudnia 2022

Odpowiedzialni przez cały rok

Ten rok upłynął w cieniu wojny. Naszą społeczną odpowiedzialnością stała się odpowiedź na kryzys humanitarny i tragedię wielu ludzi, którzy uciekali przed wojną. Nie zapomnieliśmy o innych tematach społecznych, które były dla nas ważne – integracji, edukacji cyfrowej i różnorodności.

Wojna i kryzys humanitarny

Od pierwszych godzin byliśmy tam, gdzie nas potrzebowano. Na granicy polsko-ukraińskiej zapewnialiśmy działania sieci i dystrybucję kart SIM z bezpłatnymi usługami. Uruchomiliśmy specjalną ofertę bezpłatnych połączeń na Ukrainę. Wzmacnialiśmy sieć, żeby zapewnić łączność  – przede wszystkim na przejściach granicznych i w ośrodkach recepcyjnych. Potem były dworce kolejowe i inne punkty informacyjne, które potrzebowały Wi-Fi, wreszcie miejsca, które przyjmowały uchodźców i udzielały im pierwszej pomocy i dawały zakwaterowanie. Na potrzeby uchodźców oddaliśmy też nasze ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe.

Dostęp do informacji i dobra łączność stały się kluczowe dla wielu organizacji i ośrodków pomocy tworzonych przez władze lokalne. Potrzebne im były nasze telefony, karty SIM, routery, wirtualne centralki czy infolinie. Ponad 50 organizacji otrzymało od Orange ponad 8000 kart SIM zapewniających dostęp do bezpłatnych usług, ponad 1000 telefonów i 30 routerów mobilnych. Dzięki naszym usługom powstały infolinie dla ośrodków pomocy prawnej, socjalnej czy psychologicznej. Część z nich działa do dziś. Jedną z takich infolinii jest dyżurujący od czerwca w języku ukraińskim i rosyjskim telefon zaufania 116 111. To wsparcie psychologiczne, z którego korzystać mogą dzieci i młodzież z Ukrainy przebywające w Polsce.

Wojna trwa, a pomoc nadal jest potrzebna. Dlatego tegoroczne Miasteczko Myśli poświeciliśmy temu, jak mądrze pomagać w czasach  największego u nas od II wojny światowej kryzysu humanitarnego.

Wolontariusze na medal

Do pomocy ruszyli też nasi wolontariusze. Pracownicy Orange od pierwszych dni wojny stali na granicach, by rozdawać darmowe karty SIM. Do tej pory podarowaliśmy ich już ponad 1 milion. Wolontariusze wspierali też akcje pomocowe w swoich lokalnych społecznościach i w firmie. O niektórych z nich pisał Wojtek w swoim cyklu. Ponad 1000 pracowników wzięło udział w 130 lokalnych akcjach wolontariatu na rzecz uchodźców, otrzymując na ich wsparcie granty od Fundacji Orange. Zorganizowaliśmy zbiórki w naszych 14 największych biurach i wysłaliśmy już 50 ciężarówek (ok. 100 ton) z pomocą dla Ukrainy od pracowników (m.in. odzież, żywność, środki czystości, apteczki, powerbanki, krótkofalówki, czołówki, drony, kuchenki gazowe, telefony z cyrylicą). Wysyłaliśmy również pomoc do personelu medycznego. Ze środków zebranych przez pracowników zakupiliśmy 300 powerbanków oraz 6 agregatów zasilających urządzenia medyczne ratujące życie. Te akcje trwają nadal.

Nasi wolontariusze udowodnili, że sprawdzają się w zarówno w czasie wojny jak i pokoju. Wolontariat w Orange ma przecież Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”.

Cyfrowa edukacja

W całym roku realizowaliśmy też nasze stałe działania CSR. W lutym ruszyły kursy dla seniorów – „Mój pierwszy smartfon”.  W trzech cyklach webinarów wzięło udział ponad 2200 seniorów i seniorek. Wróciliśmy też do szkoleń stacjonarnych, które realizowaliśmy w naszych salonach – wzięło w nich udział blisko 300 osób starszych. Pod czujnym okiem trenerów seniorzy uczyli się, jak wykorzystywać różne funkcjonalności smartfona i aplikacji, jak zadbać o swój komfort, zdrowie i bezpieczeństwo.

W ramach akcji „Pomagamy Gigabajtami” zaprosiliśmy naszych klientów do przekazania niewykorzystanych gigabajtów na potrzeby edukacji seniorów. Podczas kilkunastu dni zebraliśmy liczbę gigabajtów, która pozwoli przekazać 100 tabletów z dostępem do internetu uniwersytetom trzeciego wieku. Urządzenia w nowym roku trafią do wybranych placówek.

Edukacja cyfrowa to także nauka bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z sieci. Jednym z tematów, który staje się coraz ważniejszy w natłoku fake newsów jest problem dezinformacji. Dlatego Fundacja Orange wydała podręcznik  „Dezinformacja. Jak się przed nią chronić?”. Tego roku wiele mówiliśmy też o bezpieczeństwie w sieci, o higienie i równowadze cyfrowej. Zachęcaliśmy też firmy o zadbania o swój zrównoważony ślad cyfrowy.

W październiku otworzyliśmy Orange Digital Center, którego celem jest wsparcie ludzi w rozwoju kompetencji przyszłości, niezbędnych dziś w życiu społecznym i zawodowym. Szczególnie grup, które z różnych powodów mogą mieć aktualnie utrudniony dostęp do nowoczesnej edukacji lub są zagrożone wykluczeniem. Od października trwała rekrutacja na darmowe kursy programowania, które rozpoczęły się już pod koniec roku.

Różnorodność jest cenna

Tematem, które poświeciliśmy sporo uwagi, także w kontekście naszych gości z Ukrainy, była różnorodność i docenienie jej zalet dla firmy i otoczenia.  Orange znalazł się wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością, dbających o inkluzję w organizacji. W badaniu Diversity IN Check znalazł się wśród firm, które osiągnęły najwyższą ocenę.

Angażowaliśmy się w wydarzenia wspierające obecność kobiet w IT. Byliśmy partnerem  konferencji Perspektywy Women in Tech 2022, która przyciągnęła ponad 10 tys. uczestniczek i uczestników ze 100 krajów. W firmie uruchomiliśmy program Liderki Razem. W 2022 roku pierwszych 37 kobiet ukończyło kurs, a kolejnych 60 weszło na tę ścieżkę rozwoju.

W grudniu Orange otrzymał nagrodę specjalną z okazji X-lecia Karty Różnorodności w Polsce. To wyróżnienie za aktywną pracę nad przyjęciem Karty w Polsce, bycie jej opiekunem i aktywnym sygnatariuszem od 2012 roku oraz otwartość na dzielenie się wiedzą o zarządzaniu różnorodnością z innymi firmami i organizacjami.

Docenienie jest ważne

Lubimy doceniać zaangażowanie i pracę społeczną innych, dlatego jak co roku nagrodziliśmy naszych wolontariuszy wyróżnieniem „Razem dla innych”.  Wśród nauczycieli znaleźliśmy tych, którzy będąc świadomymi wyzwań edukacji XXI wieku, mają odwagę uczyć inaczej. Po raz drugi razem z Głosem Nauczycielskim wybraliśmy Nauczyciela Jutr@.

Lubimy też, jak to my jesteśmy doceniani. O nagrodach Fundacji w swoim podsumowaniu roku wspomniała już Tosia. Nagrody społeczne trafiły też bezpośrednio do Orange.

Orange Warsaw Festival został uznany za najbardziej dostępne wydarzenie w Warszawie w plebiscycie Lider Dostępności.

Byliśmy wśród laureatów Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Orange zajął pierwsze miejsce w kategorii „telekomunikacja, technologia, media i rozrywka” oraz drugie miejsce w zestawieniu ogólnym.

Po raz 11 redakcja tygodnika „Polityka”, we współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte, przyznały Listki CSR. Do Orange trafiły: Złoty Listek za systemowe podejście do zrównoważonego rozwoju oraz Zielony Listek za działania, których celem jest neutralność klimatyczna. Wyróżnienie otrzymała nasza pierwsza usługa neutralna klimatycznie – Orange Flex.

A Raport Orange Polska 2021 otrzymał nagrodę główną w kategorii “Raport zintegrowany” w 16. edycji konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju.

Udostępnij: Odpowiedzialni przez cały rok

Odpowiedzialny biznes

Wyjątkowa nagroda dla Orange Polska

2 grudnia 2022

Wyjątkowa nagroda dla Orange Polska

Orange Polska otrzymał nagrodę specjalną z okazji X-lecia Karty Różnorodności w Polsce. Wyróżnienie dostaliśmy za aktywną pracę nad przyjęciem Karty w Polsce, bycie jej opiekunem i aktywnym sygnatariuszem od 2012 roku oraz otwartość na dzielenie się wiedzą o zarządzaniu różnorodnością z innymi firmami i organizacjami.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa podjęta w 26 krajach Europy. Jest zobowiązaniem podpisywanym przez organizacje, firmy i instytucje, które chcą wprowadzić zakaz dyskryminacji w miejscu pracy i podjąć działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania w te działania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych. Organizacje, które decydują się wprowadzić to narzędzie, działają na rzecz spójności i równości społecznej. Siłą Karty jest bowiem to, że dzielimy wspólne wartości – szacunek do drugiego człowieka, ale też wspólnie promujemy je w naszych organizacjach i na zewnątrz oraz to, że dzielimy się między sobą dobrymi praktykami, doświadczeniem i wiedzą. Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jak rozumiemy różnorodność

W Orange przyjęliśmy Politykę Zarządzania Różnorodnością, która obejmuje między innymi tworzenie środowiska pracy otwartego na różnorodne sposoby myślenia oraz budowanie kultury organizacyjnej czerpiącej z różnorodności.

Za kluczowe wymiary różnorodności przyjmujemy: płeć; wiek; kompetencje, wiedzę, doświadczenie i sposób myślenia; zdolności psychofizyczne – (nie)pełnosprawność; status rodzicielski. Pozostałe wymieniane wymiary to: religia i światopogląd; lokalizacja miejsca pracy (centrala lub region); forma zatrudnienia; narodowość / pochodzenie etniczne.

Ważne jest, aby w zarządzaniu różnorodnością brać pod uwagę wszystkie te aspekty. Zadbać o pracowników z niepełnosprawnościami, umożliwić międzypokoleniową wymianę wiedzy czy też budować taką kulturę organizacyjną, która umożliwia wymianę poglądów bez polaryzacji. I co więcej, różnorodność należy odnosić nie tylko do pracowników, ale także do innych interesariuszy, np. klientów. Dlatego w obszarze naszych zainteresowań są klienci starsi czy z niepełnosprawnościami.

Co robimy w Orange

Realizacja polityki jest wspierana przez Komitet ds. równości płci w miejscu pracy oraz różnorodności. Potwierdzeniem jakości zarządzania różnorodnością jest od 2015 roku międzynarodowy certyfikat – Gender Equality European and International Standard (GEEIS).

W firmie realizowanych jest wiele programów, które wspierają różne aspekty zarządzania różnorodnością. W odpowiedzi na potrzebę zapewnienia kobietom większego wsparcia w rozwoju, dostępu do stanowisk, ale także możliwości godzenia roli zawodowej i rodzinnej, firma stworzyła program Razem. Jego celem jest ukazanie, jak ważne dla działalności biznesowej jest wykorzystanie potencjału każdego pracownika poprzez budowanie zrównoważonych zespołów. Postawiliśmy sobie ambitne cele zapewnienia 40% kobiet na stanowiskach managerskich (co odpowiada procentowi kobiet w firmie) czy 25% kobiet w obszarach technicznych do roku 2025. W ramach programu realizujemy wiele inicjatyw w tym zakresie tj. Liderki Razem, Włącz.One.

Orange Polska jako pracodawca działa na rzecz równego traktowania w zatrudnianiu i pracy zawodowej oraz zapobiega wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Program Zdrowie na TAK ma na celu budowanie otwartego i przyjaznego środowiska pracy, w szczególności dla pracowników z niepełnosprawnościami. Jest częścią programu #dbamyosiebie oraz Polityki inwestycji w jakość zdrowia i samopoczucia pracowników w Orange Polska.

To tylko niektóre z aktywności Orange Polska na rzecz różnorodności, równego traktowania i niedyskryminacji.

Udostępnij: Wyjątkowa nagroda dla Orange Polska

Odpowiedzialny biznes

Zapraszamy na Targi CSR

24 maja 2022

Zapraszamy na Targi CSR

Wracamy do tradycyjnej, stacjonarnej formuły po okresie pandemii.
9. Targi CSR, których hasło to triada Klimat – Rozwój – Biznes, stanowić będą przestrzeń do dyskusji, prezentacji dokonań firm i organizacji w zakresie CSR oraz zrównoważonego rozwoju.

Wśród wystawców są też Orange Polska i Fundacja Orange. Zapraszamy na stoisko 43. Zapraszamy 25 maja 2022 r. do Centrum EXPO XXI w godz. 9.00-17.00. Wstęp wolny.

Program Targów

Część konferencyjna

W programie między innymi:

 • dyskusja „Zrównoważony rozwój a odpowiedzialny biznes”, którą otworzy Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego;
 • wykład prof. Adama Bodnara o odpowiedzialności i sprawczości firm i obywateli w realiach konfliktów;
 • rozmowy o klimacie;
 • publikacja Raportu Dobrych praktyk FOB 2021;
 • ogłoszenie wyników badania Diversity in Check i listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie różnorodności i inkluzji.

Część konferencyjna będzie trwać w godzinach 10:00-17:00. Zobacz pełen program Targów.

Część wystawiennicza

Ponad 50 firm i organizacji społecznych zaprezentuje swoje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Część wystawiennicza będzie dostępna w godz. 9:00-17:00. Zobacz wystawców 9. Targów CSR.

Strefa Różnorodności

Specjalne miejsce w części wystawienniczej Targów CSR, którego ideą jest promowanie dobrych praktyk odnoszących się do różnorodności i inkluzji. W programie Strefy Różnorodności znajdą się m.in.:

 • Żywa Biblioteka – możliwość rozmowy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub spotykającymi się na co dzień z dyskryminacją;
 • Oferty pracy partnerów i sygnatariuszy Karty Różnorodności;
 • Prezentacja dobrych praktyk diversity & inclusion;
 • Hyde Park – nagrania rozmów o różnorodności (wśród nich także o naszym programie Razem.One i Liderki.Razem);
 • Quiz o różnorodności.

Strefa Ukraińska

Wspólnie z organizacją CSR Ukraine zobaczycie projekty wspierające Ukraińców i Ukrainki w obliczu wojny. Poznacie programy i projekty CSR Ukraine, działania CSR prowadzone przez ukraińskie podmioty biznesowe i ich zaangażowanie we wsparcie mieszkańców Ukrainy w czasie wojny. Chcemy w ten sposób podkreślić znaczenie współpracy polsko-ukraińskiej i zjednoczenia się przeciwko rosyjskiej agresji.

Scena „S

Scena „S” poświęcona jest kwestiom społecznym podejmowanym przez biznes. Sytuacja w Ukrainie przypomniała nam, jak istotna i jednocześnie trudna jest ta problematyka oraz z jak wieloma wyzwaniami się wiąże.

Strefa dla dzieci

Zapraszamy również wszystkie dzieci do strefy funkcjonującej w godz. 9:00-17:00. Jej opiekunem jest Fundacja Zaczytani.org specjalizująca się w promocji czytelnictwa i edukacji społecznej. Specjalnie przeszkoleni wolontariusze przeprowadzą trzy bezpłatne zajęcia z bajkoterapii dla dzieci w wieku 4-10 lat w godz. 10:00, 11:30 i 13:00.

Udostępnij: Zapraszamy na Targi CSR

Odpowiedzialny biznes

Karta Różnorodności ma 10 lat

15 lutego 2022

Karta Różnorodności ma 10 lat

Minęło 10 lat od inauguracji Karty Różnorodności w Polsce i 10 lat od jej podpisania przez Orange Polska. Byliśmy w gronie firm, które zaangażowały się we wprowadzenie Karty w naszym kraju i podpisały ją jako pierwsze. Od początku jesteśmy też jej opiekunem.

Czym jest Karta Różnorodności

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej. W Europie funkcjonuje już 26 Kart Różnorodności. Koordynatorem Karty w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz promowania różnorodności. Jest wyrazem gotowości firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Inauguracja polskiej odsłony Karty, stworzonej z inicjatywy firm z francuskim kapitałem oraz organizacji pozarządowych, odbyła się 14 lutego 2012 r.

Obecnie w gronie polskich pracodawców, którzy zobowiązali się do wypełniania jej zapisów poprzez jest już ponad 240 podmiotów. Są to zarówno duże korporacje, mniejsze firmy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

10 lat Karty w Orange Polska

W ciągu tych 10 lat wiele zmieniło się w naszej firmie, a różnorodność zyskiwała na znaczeniu.

Różnorodność weszła do standardów naszego zarządzania. Przeprowadziliśmy dialog z interesariuszami na temat różnorodności i przyjęliśmy Politykę zarządzania różnorodnością.

Nasze główne cele w tym zakresie to:

 • tworzenie środowiska pracy otwartego na różnorodne sposoby myślenia;
 • budowanie kultury organizacyjnej czerpiącej z różnorodności;
 • zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do rozwoju;
 • wspieranie zaangażowania wszystkich pracowników;
 • podnoszenie jakości zarządzania ludźmi w firmie.

Za kluczowe wymiary różnorodności w Orange Polska przyjmujemy: płeć, wiek, kompetencje, wiedzę, doświadczenie i sposób myślenia, zdolności psychofizyczne – (nie)pełnosprawność oraz status rodzicielski. Pozostałe zdiagnozowane wymiary to: religia i światopogląd, lokalizacja miejsca pracy (centrala lub region), forma zatrudnienia oraz narodowość / pochodzenie etniczne.

W Orange działa Komitet ds. równości płci i różnorodności, którego zadaniem jest monitowanie realizacji celów dotyczących różnorodności m.in. w obszarach takich jak równowaga płci we wszystkich rolach, równe szanse kariery, równe płace, work-life balance czy przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy.

Nasze programy

W firmie realizowanych jest wiele programów i projektów dotyczących różnorodności. Od kilku lat działamy wspólnie w sieci Razem.One. Chcemy pokazać, jak ważne jest wykorzystanie potencjału każdego z nas – zachęcając do  tworzenia zespołów, składających się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn. Są to działania wzmacniające potencjał kobiet, ich odwagę do podejmowania nowych wyzwań, rozwoju kariery i możliwości promocji.

Szczególną uwagę przykładamy do tych obszarów, w których równowaga płci jest zachwiana – np. techniki. W programie Włącz.One, poprzez kampanię edukacyjną i informacyjną zachęcamy kobiety do prowadzenia kariery w dziedzinie technologii.

Jednym z naszych celów jest zwiększenie obecności kobiet na stanowiskach managerskich. Pomoc w realizacji tego celu zapewnia nam między innymi program Liderki.Razem.

Mamy też specjalny program dedykowany pracownikom z niepełnosprawnościami – Zdrowie na TAK, oferujący im dodatkową opiekę medyczną czy dofinansowanie, szereg działań w zakresie dobrostanu pracowników i work–life balance, które w pandemii zyskały na znaczeniu.

Wysoki standard zarządzania różnorodnością potwierdza certyfikat – Gender Equality European and International Standard.

Przez te kilka lat wiele rzeczy zrealizowaliśmy, wiele zadań jeszcze przed nami. Karta Różnorodności to dla nas zobowiązanie do dalszych starań.

rożni ludzie - kolor skóry, płeć, pochodzenie - robią sobie wspólne zdjęcie telefonem

Udostępnij: Karta Różnorodności ma 10 lat

Odpowiedzialny biznes

Internet nie dla wszystkich

26 listopada 2021

Internet nie dla wszystkich

Włączenie społeczno – cyfrowe to ważna część naszej strategii w obszarze społecznej odpowiedzialności Aby lepiej zrozumieć, jak budować to „włączenie”, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się problemowi wykluczenia cyfrowego. Tak powstała myśl o raporcie na temat tego zjawiska.

Raport o wykluczeniu społeczno – cyfrowym

Działaliśmy w warunkach pandemii, a więc wszelkie badania, które pozwoliłyby nam dotrzeć bezpośrednio do osób wykluczonych cyfrowo okazały się niemożliwe. Zdecydowaliśmy się więc skorzystać z ogólnodostępnych badań rynkowych.

Dla pełnego obrazu zjawiska postanowiliśmy pokazać czas przed pandemią i obecnie – aby zobaczyć, jak pandemia wpłynęła na grupy wykluczone cyfrowo. Czy pomogła im włączyć się do cyfrowego świata, czy też pogłębiła dotychczasowe różnice w korzystaniu z nowych technologii.

Wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowo społeczne znalazły się: osoby z niskim wykształceniem, osoby starsze, mieszkańcy wsi, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie bezdomności i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Raport pokazuje, że wykluczenie dla każdej z tych grup oznacza coś innego – brak motywacji, brak umiejętności albo niewłaściwy sposób korzystania z cyfrowego świata.

Obecnie wykluczenie wiąże się z naszymi postawami wobec nowych technologii, umiejętnościami i wiedzą bardziej niż z fizycznym dostępem do sieci. Raport dostępny na stronie www.orange.pl/cyfrowyswiatdlawszystkich.

Opinie internautów o wykluczeniu cyfrowym

Przygotowaliśmy też dodatkowe badania opinii na temat zjawiska wykluczenia cyfrowego- zapytaliśmy internautów co myślą o tym problemie.

Wielu z nas nie spotkało się dotąd z tym pojęciem lub nie jest świadomych jego złożoności (50% badanych). Wielu uważa też, że nie jest ono istotnym problemem, lub że jest problemem w pewnym sensie nieuchronnym (związanym z wiekiem). Dla znacznej części polskich internautów (38%) jest to wreszcie zjawisko ugruntowane nie tyle w obiektywnych uwarunkowaniach, ale w postawach i motywacjach – co stanowi wystarczającą legitymizację dla rezygnacji z prób zmierzenia się z wykluczeniem.

Ale ponad połowa z nas ma świadomość, że „bez nowych technologii nie można dziś uczestniczyć w społeczeństwie”. Co więcej wielu z nas widzi naokoło siebie osoby (często osoby nam drogie), które są pod tym względem defaworyzowane. Często też pomagamy im aktywnościach związanych z nowymi technologiami.

W tym kontekście hasło „wykluczenie społeczno – cyfrowe” nabiera nowego znaczenia. Chodzi tu nie tylko o wykluczenie ze społeczeństwa nie tylko tego informacyjnego, ale wykluczenie przez społeczeństwo – społeczną zgodę na alienację tych, którzy nie są w stanie samodzielnie dołączyć do cyfrowej wspólnoty.

wyniki badań

Udostępnij: Internet nie dla wszystkich

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej