Odpowiedzialny biznes

Ciąg dalszy nastąpił …

24 lipca 2012

Ciąg dalszy nastąpił …

Wczoraj, gdy Marek podsumował Pracownie z Orange,  pytaliście, czy to nasze ostatnie słowo. Oczywiście, że nie!  A oto dowody, że tworzenie przyjaznych i twórczych przestrzeni edukacyjnych w małych społecznościach – jest dla nas ważne.

„Wyjątkowa koalicja”, „jedna z najważniejszych w ciągu ostatnich lat inicjatyw na rzecz poszerzenia dostępu do wiedzy i kultury w małych miejscowościach”- Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „To cenna i ważna inicjatywa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, „ten program łamie bariery w dostępie do wiedzy”- Michał Boni, Minister Cyfryzacji i Administracji. „Znacząca inicjatywa publiczno-prywatna” – Jerzy Koźmiński, przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. O czym mowa? O naszym wspólnym Programie internetyzacji polskich bibliotek publicznych.

Wczoraj 23 lipca 2012 r. podpisaliśmy Porozumienie o kontynuacji tego Programu na kolejne 3 lata. Dzięki niemu ponad 3 500 placówek bibliotecznych w małych miejscowościach ma już podstęp do darmowego Internetu, szkoleń i wiedzy, nowoczesnego sprzętu. Czekamy na kolejne.

PlayWyłącz głos

Biblioteka zawsze była oknem na świat, teraz także ten wirtualny. Wg. badań FRSI 37% osób właśnie tu po raz pierwszy skorzystało z Internetu!

Udostępnij: Ciąg dalszy nastąpił …

Informacje prasowe

Biblioteki z darmowym Internetem przez kolejne trzy lata!

23 lipca 2012

Biblioteki z darmowym Internetem przez kolejne trzy lata!

Ponad 3500 bibliotek publicznych w Polsce przez następne trzy lata będzie nadal bezpłatnie korzystać z Internetu. Darmowy dostęp do sieci będą mogły uzyskać także kolejne placówki. To efekt Porozumienia, jakie 23 lipca 2012 roku zawarło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Polska.

Sygnatariuszami Porozumienia są Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji; Maciej Witucki – Prezes Orange Polska; Jerzy Koźmiński – Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Rafał Kramza – Prezes Zarządu FRSI.

Porozumienie jest przedłużeniem programu internetyzacji bibliotek publicznych z 2009 roku. Orange Polska (wówczas Grupa TP) zadeklarowała w nim bezpłatne podłączenie Internetu do wszystkich gminnych bibliotek publicznych. Z oferty do tej pory skorzystało ponad 3500 placówek, dzięki czemu ich użytkownicy mają swobodny dostęp do cyfrowego świata. Fundacja Orange wspiera biblioteki w popularyzacji Internetu jako narzędzia nowoczesnej edukacji, przekazując dotacje na ten cel oraz materiały na temat bezpieczeństwa w sieci.

Badania prowadzone w bibliotekach uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek (realizowanym przez FRSI) pokazują, że 37% osób właśnie w bibliotece po raz pierwszy skorzystało z sieci, a dla jednej trzeciej jest ona jedynym miejscem kontaktu z Internetem. Dostęp do sieci pomaga w nauce, umożliwia komunikowanie się z innymi ludźmi, załatwianie codziennych spraw. Jest także pomocny w poszukiwaniu pracy – 10 procent użytkowników bibliotek przeglądało w Internecie oferty pracy, tworzyło życiorysy i kontaktowało się z pracodawcami.

Program internetyzacji bibliotek jest jednym z wzorcowych przykładów udanej współpracy publiczno-prywatnej. Działania na rzecz rozwoju i modernizacji bibliotek prowadzą także pozostali Sygnatariusze Porozumienia.

W 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjował wieloletni program  z budżetem 150 mln zł, przeznaczonym na budowę, remonty i przebudowę bibliotek. Jest to kontynuacja realizowanego przez MKiDN w latach 2009-2010 programu małych grantów, w ramach którego wyremontowano lub wyposażono ponad 460 placówek bibliotecznych w małych miejscowościach. Za pośrednictwem Instytutu Książki, MKiDN sfinansował ponadto szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich skierowane do pracowników bibliotek z najmniejszych miejscowości oraz udostępnia elektroniczny system biblioteczny MAK+, dzięki któremu czytelnik otrzymuje informacje o książkach i innych zbiorach w całej Polsce (ponad 1,8 mln opisów książek on-line).

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego od 2009 roku realizuje ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić bibliotekom z małych miejscowości dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program, w którym uczestniczy obecnie ponad 3300 placówek bibliotecznych, jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczestniczące w Programie biblioteki zostały wyposażone w sprzęt informatyczny, z którego korzystają mieszkańcy (łącznie ponad 6000 komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i projektorów multimedialnych), a bibliotekarki i bibliotekarze wzięli udział w kilku cyklach szkoleń. Biblioteki otrzymują także granty na realizację własnych pomysłów, wspólnie z innymi organizacjami prowadzą projekty dla mieszkańców, dowiadują się jak efektywnie współpracować z urzędem gminy, szkołą czy lokalnym stowarzyszeniem.

Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:Podpisane trzy lata temu Porozumienie na rzecz internetyzacji polskich bibliotek publicznych to wynik naprawdę wyjątkowej koalicji. Po raz pierwszy we wsparcie bibliotek zaangażował się nie tylko rząd, nie tylko samorząd czy organizacje pozarządowe, ale również wielki i liczący się na rynku partner biznesowy. Dziś widać rezultaty pracy każdej ze stron. Są to dziesiątki wyremontowanych, zmodernizowanych, wyposażonych w sprzęt komputerowy i podłączonych do Internetu bibliotek, które pomagają odkryć i przybliżyć świat, dzięki dostępowi do książek, kultury i globalnej sieci. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że biblioteki w Polsce stanowią największą sieć placówek kultury, obejmująca swym zasięgiem każdą, najmniejszą nawet gminę, możemy śmiało powiedzieć, że współpraca pomiędzy Orange Polska a ministerstwem i pozostałymi sygnatariuszami porozumienia to jedna z najważniejszych w ciągu ostatnich lat inicjatyw na rzecz poszerzenia dostępu do wiedzy i kultury w małych miejscowościach. Cieszę się, że możemy ją kontynuować”.

Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji:to cenna i ważna inicjatywa  na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  Pozwoli na efektywną walkę z wykluczeniem cyfrowym w Polsce oraz wzmocni rolę bibliotek w życiu społeczności lokalnych,  przekształcając je w nowoczesne centra kultury i życia społecznego. Powszechny dostęp do Internetu, rozwój e-usług, rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej  stanowią bardzo istotne elementy dla podnoszenia efektywności polskiej gospodarki, zwiększania jej innowacyjności i konkurencyjności  oraz dla równomiernego rozwoju poszczególnych regionów Polski. Kluczowym czynnikiem zmiany cywilizacyjnej ściśle związanym z potencjałem nowych technologii  cyfrowych jest Impet cyfrowy, powodowany posiadaniem odpowiednich warunków oraz odpowiednich kompetencji. Wyrażam nadzieję, że podpisane dziś porozumienie w jeszcze większym stopniu będzie służyć realizacji celów na drodze do rozwoju cyfrowego społeczeństwa.

Maciej Witucki, prezes Orange Polska:To ogromna satysfakcja i zaszczyt, że przy udziale Orange Polska biblioteka przestaje być tylko „świątynią książki”. Staje się miejscem, gdzie można spotkać się z ludźmi, uczyć się i pracować, korzystając z nowoczesnych technologii. To ogromny krok na drodze do wyrównywania szans kulturalnych i rozwojowych różnych grup społecznych, a także różnych regionów naszego kraju. Dzięki temu bliżej nam do standardów społeczeństwa informacyjnego. Wspieramy i nadal będziemy wspierać takie inicjatywy. Przykładem jest uruchomiona ostatnio sieć pracowni internetowych Orange w małych miejscowościach”.

Jerzy Koźmiński – Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:Porozumienie na rzecz internetyzacji bibliotek publicznych to jedyna tak znacząca inicjatywa publiczno–prywatna w krajach, gdzie Fundacja Billa i Melindy Gatesów wspiera biblioteki publiczne. Cieszy nas, że Porozumienie jest kontynuowane, a my możemy stawiać je za wzór w kontaktach międzynarodowych. Nie ulega wątpliwości, że dzięki Porozumieniu  jesteśmy w stanie skuteczniej realizować Program Rozwoju Bibliotek, w którym idzie o przekształcanie bibliotek w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej. Jesteśmy też przekonani, że wysiłek i zaangażowanie wszystkich Sygnatariuszy pozwoli nadal z powodzeniem realizować nasze wspólne cele ”.

Rafał Kramza – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:Program Rozwoju Bibliotek nie mógłby przynieść takich efektów, gdyby nie wsparcie Partnerów. Jednym z kluczowych wydarzeń było zaoferowanie przez Orange Polska wszystkim bibliotekom publicznym bezpłatnego dostępu do Internetu. Ta wyjątkowa inicjatywa pozwala użytkownikom tysięcy bibliotek w małych miejscowościach w pełni wykorzystywać sprzęt informatyczny i oprogramowanie dostarczone w ramach Programu Rozwoju Bibliotek”.

Tutaj dostępny jest film Akademia Orange dla bibliotek.

Udostępnij: Biblioteki z darmowym Internetem przez kolejne trzy lata!

Odpowiedzialny biznes

Surfuj w bibliotece

14 września 2010

Surfuj w bibliotece

Wczoraj, gdy Marek podsumował Pracownie z Orange,  pytaliście, czy to nasze ostatnie słowo. Oczywiście, że nie!  A oto dowody, że tworzenie przyjaznych i twórczych przestrzeni edukacyjnych w małych społecznościach – jest dla nas ważne.

„Wyjątkowa koalicja”, „jedna z najważniejszych w ciągu ostatnich lat inicjatyw na rzecz poszerzenia dostępu do wiedzy i kultury w małych miejscowościach”- Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „To cenna i ważna inicjatywa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, „ten program łamie bariery w dostępie do wiedzy”- Michał Boni, Minister Cyfryzacji i Administracji. „Znacząca inicjatywa publiczno-prywatna” – Jerzy Koźmiński, przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. O czym mowa? O naszym wspólnym Programie internetyzacji polskich bibliotek publicznych.

Wczoraj 23 lipca 2012 r. podpisaliśmy Porozumienie o kontynuacji tego Programu na kolejne 3 lata. Dzięki niemu ponad 3 500 placówek bibliotecznych w małych miejscowościach ma już podstęp do darmowego Internetu, szkoleń i wiedzy, nowoczesnego sprzętu. Czekamy na kolejne.

PlayWyłącz głos

Biblioteka zawsze była oknem na świat, teraz także ten wirtualny. Wg. badań FRSI 37% osób właśnie tu po raz pierwszy skorzystało z Internetu!

Udostępnij: Surfuj w bibliotece

Informacje prasowe

Dzięki Grupie TP 2600 bibliotek gminnych ma już szybki internet

17 maja 2010

Dzięki Grupie TP 2600 bibliotek gminnych ma już szybki internet

Już ponad 2600 bibliotek gminnych otrzymało od Grupy TP szerokopasmowy dostęp do internetu w ramach porozumienia na rzecz internetyzacji bibliotek gminnych.

Sygnatariuszami podpisanego w sierpniu 2009 roku porozumienia są, obok Telekomunikacji Polskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego celem jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Porozumienie zostało zawarte na 3 lata.

Specjalnie w tym celu Telekomunikacja Polska powołała program „Biblioteki z Internetem TP”, a Fundacja Orange – „Akademię Orange dla Bibliotek”.

„Od słów przeszliśmy do czynów, codziennie nowe biblioteki zyskują dostęp do globalnej sieci. Zyskują na tym przede wszystkim lokalne społeczności, ale ostatecznie na rozszerzeniu dostępu do dóbr kultury i wiedzy zyskujemy wszyscy. Jednym z najważniejszych aspektów budowy społeczeństwa informacyjnego jest umożliwienie każdemu mieszkańcowi naszego kraju dostępu do szybkiego internetu. Brak takich możliwości pogłębia istniejące podziały społeczne i to nie tylko w sferze gospodarki, czy wykształcenia, ale nawet na polu osobowościowym. Nasze porozumienie jest dowodem jak można skutecznie temu przeciwdziałać” – powiedział Maciej Witucki, prezes TP.

W ramach Programu tam, gdzie jest to możliwe, TP dostarcza internet w technologii kablowej, w pozostałych lokalizacjach w systemie bezprzewodowym. Dzięki technologii CDMA Grupa TP może zapewnić dostęp do internetu nawet w najbardziej odległych bibliotekach i ich filiach.

Z badań przeprowadzonych przed wejściem w życie porozumienia wynika, że blisko 40% spośród 8500 polskich bibliotek nie miało dostępu do internetu. Problem ten dotyczył szczególnie placówek położonych z dala od ośrodków miejskich. Takich bibliotek na wsi i w małych miastach jest 2500.

Grupa TP od lat angażuje się w budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Fundacja Orange, stworzona w 2005 roku przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (Orange), aktywnie działa na rzecz wyrównywania szans w dostępie do edukacji. Poprzez program Akademia Orange promuje nowoczesną edukację dzieci i młodzieży, wspiera nowatorskie działania organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury (teatry, galerie, muzea, biblioteki, etc.). Dzięki programowi „Edukacja z Internetem TP” już 14,5 tys. szkół uzyskało dostęp do internetu na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że ponad 4 mln uczniów ma stały dostęp do internetu w szkole.

Udostępnij: Dzięki Grupie TP 2600 bibliotek gminnych ma już szybki internet

Informacje prasowe

Grupa TP zapewni Internet gminnym bibliotekom

6 sierpnia 2009

Grupa TP zapewni Internet gminnym bibliotekom

Grupa TP wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podpisały dziś Porozumienie w sprawie utworzenia programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych. Jego celem jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne. W ramach projektu Grupa TPzapewni bibliotekom szerokopasmowy dostęp do Internetu. 

– Biblioteki, szczególnie w mniejszych miejscowościach, są ważnym elementem życia społecznego i oświatowego. Aby mogły tę rolę pełnić w sposób nowoczesny, konieczny jest dostęp do środków komunikacji na miarę XXI wieku. Chcemy, aby dzięki udostępnianym przez nas technologiom, Internet stał się zwykłym narzędziem pracy wszystkich polskich bibliotek. Także tych, które z przyczyn technicznych pozbawione były dotychczas takiej możliwości. To dowód naszej odpowiedzialności za rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce” – wyjaśnił Maciej Witucki, Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej.

Ze wstępnych analiz wynika, że  blisko 40% spośród 8500 polskich bibliotek nie ma dostępu do Internetu. Problem ten  dotyczy  szczególnie placówek położonych z dala od ośrodków miejskich.  Takich bibliotek na wsi i w małych miastach jest 2500.

W ramach porozumienia, Grupa TP jest gotowa rozpocząć podłączanie bibliotek do Internetu od września – tam, gdzie będzie to możliwe, w technologii kablowej, w pozostałych lokalizacjach w systemie bezprzewodowym. Dzięki technologii CDMA Grupa TP może zapewnić dostęp do Internetu nawet w najbardziej odległych bibliotekach i ich filiach. Do końca bieżącego roku zasięg radiowego Internetu ma objąć 98% powierzchni kraju. Porozumienie zostało zawarte na 3 lata.

Grupa TP od lat angażuje się w budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Przykładowo, od 2004 roku prowadzi program „Edukacja z Internetem TP”. Dzięki niemu już 14,5 tys. szkół uzyskało dostęp do Internetu na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że ponad 4 mln uczniów posiada stały dostęp do Internetu w szkole dzięki Grupie TP.

Udostępnij: Grupa TP zapewni Internet gminnym bibliotekom

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej