Odpowiedzialny biznes

Rozwijamy umiejętności cyfrowe w Polsce!

23 czerwca 2017

Rozwijamy umiejętności cyfrowe w Polsce!

Fajne uzupełnienie dzisiejszych i wczorajszych newsów. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce ogłosiło listę 100 osób wyróżnionych za działania na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w naszym kraju. W tym gronie znalazło się czworo przedstawicieli Orange Polska: prezes Jean-François Fallacher, dyrektor wykonawczy ds. korporacyjnych Witold Drożdż, prezes Fundacji Orange Ewa Krupa… oraz nasza blogowa koleżanka – Monika Kulik.

Nominacji dokonali eksperci, którzy na co dzień działają na tym polu. Co dla Was pewnie ciekawe, a dla nas bardzo ważne, jesteśmy jedynym operatorem telekomunikacyjnym, którego przedstawiciele znaleźli się w tym doborowym gronie. Pełną listę znajdziecie na stronie umiejetnoscicyfrowe.pl.

Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o Szerokim Porozumieniu na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, przyszedł najwyższy czas.

Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych powstało z inicjatywy Ministra Cyfryzacji i Lidera Cyfryzacji, pod patronatem Prezydenta RP. Jest nieformalnym zrzeszeniem dobrej woli instytucji, organizacji oraz firm, które identyfikują się z jego celami i zamierzają działać na rzecz ich realizacji.

Udostępnij: Rozwijamy umiejętności cyfrowe w Polsce!

Informacje prasowe

Orange Polska włącza się w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ

6 czerwca 2017

Orange Polska włącza się w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Orange Polska zobowiązał się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (tzw. SDGs, ang. Sustainable Development Goals), wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ich zadaniem jest walka z wyzwaniami współczesnego świata m.in. ubóstwem, nierównościami, zmianami klimatycznymi oraz dążenie do równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Orange jest jedną z 48 firm i jedynym telekomem, który  w Polsce dołączyły do partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Deklarację podpisano podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju konferencji „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich”.

Firma zobowiązała się do szczególnego wsparcia realizacji 2 z 17 celów wyznaczonych przez ONZ:

  • Budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności;
  • Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie.

Zobowiązanie firmy dotyczy przede wszystkim inwestycji w wydajną, nowoczesną infrastrukturę oraz edukację cyfrową dzieci i młodzieży.

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju wpisuje się w politykę Grupy Orange, która podejmuje podobne zobowiązania na poziomie globalnym oraz zachęca do tego poszczególne kraje.

Deklaracja SDGs to wyzwanie i szansa dla firm, by bardziej świadomie spojrzały na swoją działalność, na wartość, jaką przynoszą społeczeństwu oraz gospodarce danego kraju. Warto zwrócić uwagę czy ta wartość jest oparta na mądrym, odpowiedzialnym podejściu m.in. do kwestii ochrony środowiska, czy nie pogłębia nierówności i różnych form wykluczenia i dopasować ją do wyzwań współczesnego świata –  powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, dyrektor CSR i komunikacji korporacyjnej. – Inwestując w nowoczesną infrastrukturę, upowszechniając szybki internet otwieramy wiele możliwości do rozwoju, edukacji i innowacji. Żeby inwestycje przełożyły się jednak na rozwój społeczny, musimy zadbać o umiejętności cyfrowe. Dlatego uczymy dzieci, jak korzystać z internetu bezpiecznie i twórczo, nie tylko dla rozrywki. Dbamy też o edukację cyfrową tych grup społecznych, którym może być trudnej odnaleźć się w świecie szybkiego rozwoju technologicznego, czyli seniorów oraz mieszkańców mniejszych miejscowości – dodał.

Orange Polska planuje przeznaczyć na inwestycje światłowodowe do 2,2 mld zł w latach 2016-2018. Do końca 2018 roku w zasięgu Orange światłowodu znajdzie się co czwarte gospodarstwo domowe w kraju. Inwestycje są realizowane zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach. Skala tego projektu sprawia, że będzie miał istotny wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną. W krótkim okresie poprzez wzrost produkcji, konsumpcji, zatrudnienia czy wpływów do budżetu, a w długim poprzez zwiększenie potencjału rozwojowego Polski.

Orange Polska podłączy do światłowodu ponad 4,5 tys. szkół, umożliwiając korzystanie z internetu o prędkości, co najmniej 100 Mb/s. Dzięki temu szkoły zostaną włączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a tym samym zyskają dostęp do multimedialnych narzędzi i nowoczesnych treści edukacyjnych. Pozwoli to również wyrównać szanse edukacyjne uczniów w całym kraju, zwłaszcza zamieszkujących mniejsze miejscowości.

Ponadto, za pośrednictwem Fundacji Orange firma zobowiązała się do prowadzenia programów edukacyjnych rozwijających umiejętności cyfrowe. Programy MegaMisja i #SuperKoderzy skierowane do dzieci szkolnych uczą kompetencji przyszłości tzn. podstaw programowania, edycji grafik, tworzenia materiałów wideo, ale też współpracy, krytycznego podejścia do treści znalezionych w sieci oraz dbania o bezpieczeństwo. Programy  obejmą  ponad 20 tys. dzieci z ok. 1200 szkół, a przynajmniej 1400 nauczycieli zostanie przeszkolonych z zakresu wykorzystania nowych technologii w pracy z dziećmi.

Cele zrównoważonego rozwoju zostały zdefiniowane w rezolucji ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej w 2015 roku przez 193 państwa ONZ. 17 celów i 169 powiązanych z nimi zadań to wyznaczniki działań o kluczowym znaczeniu dla ludzkości i planety, takich jak eliminacja głodu i ubóstwa, rozwój gospodarczy i technologiczny w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, niwelowanie nierówności w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej, ale też wody czy energii. Duże znaczenie dla realizacji celów ma partnerstwo i solidarność.

W Polsce rolę koordynatora Agendy 2030 pełni Ministerstwo Rozwoju.

Mediateka

Udostępnij: Orange Polska włącza się w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Mediateka

Kluby Sportowe Orange

15 grudnia 2016

Kluby Sportowe Orange

Program Kluby Sportowe Orange zachęca dzieci i młodzież do aktywności fizycznej. Orange Polska wspiera 100 klubów w całej Polsce, w których  ćwiczy ponad 7000 młodych sportowców. Wsparciem merytorycznym objęliśmy 300 trenerów. Każdy klub otrzymał ogólnorozwojowy sprzęt sportowy oraz specjalistyczny do dyscypliny, którą uprawiają. Otrzymali również tablety i darmowy dostęp do internetu. W programie oprócz inicjowania wielu rodzajów aktywności sportowych, uczymy także modrego korzystania z nowoczesnych technologii poprzez platformę programu www.klubysportoweorange.pl. Ambasadorami programu są znani sportowcy: Jerzy Dudek, Milena Radecka, Artur Siódmiak, Marcin Urbaś i Tomasz Jankowski.

Udostępnij: Kluby Sportowe Orange

Mediateka

Bezpiecznie Tu i Tam – program Fundacji Orange

9 marca 2016

Bezpiecznie Tu i Tam – program Fundacji Orange

Specjalny serwis internetowy, konkurs grantowy oraz działania edukacyjne to odpowiedź Orange na wyzwania związane z zagrożeniami w sieci. Kompleksowy program Bezpiecznie Tu i Tam powstał, aby internet był bezpieczniejszym miejscem, szczególnie dla dzieci.

Więcej na stronie https://fundacja.orange.pl/kurs/

Udostępnij: Bezpiecznie Tu i Tam – program Fundacji Orange

Odpowiedzialny biznes

Raport Społeczny Orange 2014. Rozmawiamy o zawartości

25 listopada 2015

Raport Społeczny Orange 2014. Rozmawiamy o zawartości

Jak co roku chcemy podzielić się z Wami naszymi wynikami. Ale nie tylko tymi finansowymi, lecz także opowiedzieć jak udało nam się wpłynąć na świat w około nas. Mówiąc w skrócie, jak co roku, już od 7 lat wydaliśmy raport społeczny.

Postanowiliśmy porozmawiać z Moniką Kulik o najnowszym Raporcie Społecznym, w końcu to ona jest jego autorką, zna masę ciekawostek i smaczków. A więc do dzieła!

Piotr Domański bloger Orange Polska

 

Piotr Domański – Moniko, zabrałem się do lektury najnowszego raportu społecznego Orange. Pierwszą rzeczą, która zwraca uwagę to medium. Poprzedni raport społeczny, został wydany w wersji papierowej, podobnie zresztą jak większość podobnych publikacji w Polsce. Dlaczego zdecydowaliśmy się na stronę internetową?

Monika Kulik blogera Orange Polska

Monika Kulik – Nasza decyzja o wydaniu elektronicznej wersji Raportu poprzedzona była wnikliwą analizą … czytelnictwa w Polsce 😉

A mówiąc poważnie już od jakiegoś czasu myśleliśmy o bardziej interaktywnej – elektronicznej formie Raportu. Ten temat pojawił się m.in. w naszej ubiegłorocznej dyskusji na blogu „Piszemy raport CSR” a także na zajęciach ze studentami. Szukaliśmy formy, która w przyjazny sposób pokaże nasze podejście do tematu społecznej odpowiedzialności, nasze konkretne działania, nasz wpływ na otoczenie. Raport w takiej wersji pozwala szybko przejść do treści znajdujących się na innych naszych stronach  np. pobrać scenariusz lekcji o bezpiecznym interwencie, oddać stary telefon czy sprawdzić, który salon Orange jest dostępny dla klientów z niepełnosprawnościami.  Pozwala także znaleźć dane, porównać je, a także skopiować wybrane fragmenty.

Nie do końca zrezygnowaliśmy z wersji papierowej. Dla tradycjonalistów mamy też wersję linearną – nieco skróconą wersję dostępną na stronie pdf.

Czuję się nawet przekonany, co do formy, a co z treścią? Zainteresowało mnie to, co we wstępie do raportu mówi Prezes Orange Polska, Bruno Duthoit. Zaznacza wszystkie obszary prezentowane w raporcie, jednak dla mnie najważniejsze były trzy aspekty – szacunkowy wpływ na PKB, rynek pracy i wartość inwestycji. Czy nie jest w gruncie rzeczy tak, że pozostałe obszary mają mniejsze znaczenie dla takiej firmy jak Orange? Rozumiem, że działania na rzecz środowiska naturalnego są ważne, jednak, choćby biorąc pod uwagę emisję CO2 czym jest emisja na poziomie 413 tysięcy ton, wobec 316,8 milionów ton naszego kraju? Bardzo dobrze, że udało się ograniczyć zużycie papieru i kartonu o prawie połowę, lecz jakie ma to znacznie dla czytelników raportu?

Mówić o odpowiedzialności firmy nie możemy traktować jej wyrywkowo, ale pokazywać nasze podejście do całego otoczenia społecznego czy środowiska naturalnego. Raport powinien być kompleksowy i mówić co robimy, aby zwiększyć pozytywny wpływ, a zmniejszać ten negatywny.

Jest to też warunek przyjętego przez nas, międzynarodowego standardu raportowania. Mówi on, wprost, że mamy się odnieść do tego, co ważne dla naszych interesariuszy (klientów, pracowników, dostawców, inwestorów, kontrahentów, czy obrońców środowiska naturalnego). Raport powinien być kompleksowy, zawierać odpowiedzi na istotne kwestie a także prezentować je w sposób przejrzysty. Tak więc, można w nim znaleźć dane, które odnoszą się do naszego wkładu w polską gospodarkę i te, które dotyczą ochrony środowiska. Swoją drogą mam ciekawą grafikę na ten temat

Wpływ środowiskowy Orange Polska - redukcja o 25% emisji CO2 od 2009r., 16 tys. drzew oszczędzono dzięki wprowadzeniu e-faktur, ponad 1 mln urządzeń odnowionych i ponownie wprowadzonych na rynek

Biorą pod uwagę naszą skalę działania, nawet oszczędność papieru w przypadku naszej firmy jest znacząca – ta wewnątrz organizacji i ta wśród naszych klientów, którzy korzystają z e- faktury.

Ale cieszę się, ze wróciłeś wagę na takie dane jak PKB czy inwestycje społeczne. Zwykle w standardowych raportach społecznych pokazywane są określone wskaźniki, dane dotyczące działań firmy. W tym roku postanowiliśmy iść krok dalej i pokazać szerzej, jaki jest nasz wpływ społeczny – nie tylko ten bezpośredni – sprowadzający się do rezultatów czy efektów naszych działań, ale też ten pośredni czy indukowany – czyli np. obliczyć jak przyczyniamy się do wzrost PKB, ile warte są nasze zakupy u dostawców, czy ile miejsc pracy generujemy dzięki współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Takie dane zajedziemy w tegorocznym Raporcie.

Znalazłem w raporcie nieco danych dotyczących naszego wpływu na rynek pracy. Oto one.

Raport Społeczny Orange Polska za 2014r. Dane dotyczące zatrudnienia - 15% wszystkich zatrudnionych w sektorze łączności zatrudniownych w Orange Polska, 50 tys. miejsc pracy generowanych w innych firmach dzięki współpracy z Orange Polska, 280 mln zł składem na ZUS zapłaconych przez Orange Polska w 2014 r.

A jeżeli chodzi o samych naszych pracowników, to bardzo fajnie wygląda balans zarówno między kobietami i mężczyznami jak i pomiędzy młodymi pracownikami i tymi nieco bardziej doświadczonymi. W końcu 43% zatrudnionych to kobiety, zajmują one też 28% miejsc w kadrze menedżerskiej. Z kolei 21% pracowników ma już powyżej 50 lat i jest ich nawet więcej, niż tych młodszych. To troszkę odstaje od wizerunku „firmy technologicznej”, ale mam wrażenie, że to nic złego.

Dla firmy technologicznej, która chce być innowacyjna ważna jest różnorodność – kwestie wieku, płci, naszych postaw, poglądów, sprawności czy umiejętności wszystko to przekłada się na przykład na naszą innowacyjność.  Różnorodnie zespoły to są bardziej innowacyjne. Należy tez pamiętać, ze nie jesteśmy wyłącznie dostawcą technologii a więc dostawca usług – więc kwestie takie jak doświadczenie, umiejętność współpracy, empatia są bardzo cenione. Uznaliśmy, że zarządzenie różnorodnością w firmie jest ważne dla nas, dlatego tej kwestii poświęcamy część raportu pokazując, jakie cele sobie stawiamy w tym zakresie, jak je mierzymy, monitorujemy i jakie są wyniki tych działań.

Dla firmy, która chce być odpowiedzialna ważne jest odpowiedzialne traktowanie pracowników – dlatego zwykle w każdym raportowani społecznym wiele czas poświecą się kwestiom wewnętrznym tj. dostęp do stanowisk, szkoleń, czy innych benefitów dla rożnych grup pracowników.  Te informacje są także w naszym Raporcie.

Szczególnie dużą wagę kładziemy na bezpieczeństwo w sieci. Zarówno, jeżeli chodzi o projekty, nazwijmy je edukacyjne realizowane przez Fundację Orange z naszymi partnerami społecznymi, dzieje się sporo. Jest Dzień Bezpiecznego Internetu, który odbywa się w ponad 1200 miejsc, serwis edukacyjny – Sieciaki.pl, na który w ciągu roku zajrzało 285413 osób, czy serwis Helpline.org.pl. Tylko jak to się przekłada na bezpieczeństwo? W poprzednim roku doszło do 18062 incydentów bezpieczeństwa w naszej sieci. To prawie trzy razy więcej niż w 2013. Z drugiej strony w raporcie pojawiła się też informacja, że dzięki naszym działaniom udało się ograniczyć ilość spamu wysyłanego przez polskich internatów o 80%. Taka nasza rola jako firmy telekomunikacyjnej.

Badania naszych klientów indywidualnych czy biznesowych pokazują, że bezpieczeństwo znajduje się wśród ich priorytetów. Dlatego Bezpieczna sieć to jeden z 4 głównych filarów strategii CSR, i w Raporcie poświęcamy tej kwestii wiele wagi.  Pokazujemy z jednej strony jak chronimy sieć, dlatego pokazujemy informacje na temat zabezpieczeń w sieci na temat rożnych „incydentów”, prezentujemy naszą ofertę w tym zakresie np. pakiety bezpieczeństwa, odnosimy się też do spraw związanych z ochroną danych osobowych naszych klientów.  Naszą odpowiedzialność traktujemy tu jednak szerzej – odnosząc się do kwestii budowania świadomości zagrożeń i pokazania, jak się przed nimi chronić. Dużo miejsca poświęcamy kwestii ochrony najmłodszych użytkowników sieci i edukacji w tym zakresie.  Raport prezentuje nie tylko nasze podejście do tych kwestii, ale przekierowuje na konkretne strony, gdzie można znaleźć materiały nasze czy naszych partnerów społecznych dla dzieci, rodziców czy nauczycieli.

I jeszcze jedna kwestia, czyli zapewnianie dostępu do sieci. Tutaj także mamy grafikę!

Inwestycje Orange Polska w dostęp do internetu w całej Polsce - 300 mln złotych zainwestowane w RSS i 600 małych miejscowości podłączonych do internetu; 1,29 mln nowych lini telekomunikacyjncyh zbudowanych od 2009 roku; 71% gospodarstw domowych korzystających z internetu na obszarach wiejskich, 83 tys. kilometrów sieci opytcznej Orange Polska. Dane na koniec 2014 r.

To chyba spora odpowiedzialność. Jednak mam wrażenie, że to tylko część działań. Dostępność to nie tylko zasięg sieci, ale też umożliwienie korzystania z niej osobom starszym czy z niepełnosprawnościami. A jak jest z tym w Orange.

Zgadza się, dostępność to nie tylko kwestia infrastruktury, ale też wiedza, jak z niej skorzystać – dlatego dużą część naszego Raportu stanowi temat edukacji cyfrowej – młodych i tych starszych czy mieszkańców mniejszych społeczności.   Jak można zauważyć stawiamy na efektywne wykorzystanie nowych technologii w praktyce.

To bardzo ciekawy temat także w kontekście naszego wpływu społecznego. W Raporcie można znaleźć wiele ciekawych informacji o programach edukacyjnych Fundacji Orange. Weźmy choćby Pracownie Orange, które są lokalnymi centrami aktywności, nauki, kultury. W praktyce pokazują, jak można wykorzystać sieć i nowe technologie do budowanie sieci powiazań społecznych.  Od kilku już lat obserwujemy, jak ich aktywność przekłada się na funkcjonowanie ich otoczenia społecznego.

W Raporcie informujemy również o tym, w jaki sposób wywiązujemy się z obowiązku zapewnienia dostępności do naszej oferty i obsługi dla klientów z niepełnosprawnościami. Po hasłem „Orange bez barier” realizujemy działania związane z dostępnością salonów, dokumentów, obsługi czy naszej strony internetowej dla klientów z różnymi niepełnosprawnościami.

Jako, że raport społeczny to efekt ogromnej pracy Moniki, stwierdziłem, że to ja Was zachęcę do jednej rzeczy… otóż nasz raport społeczny startuje w konkursie „Raporty Społeczne”. Mogą tam też zagłosować internauci, więc jeżeli podoba się Wam to, w jaki sposób mówimy o naszej działalności wejdźcie na stronę konkursu, i zagłosujcie na raport.  

P.S. jeżeli macie swoje uwagi, pomysły, albo chcecie po prostu porozmawiać z nami (albo ze sobą) o naszym raporcie społecznym, zapraszamy do komentowania.

P.S. 2 mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko długości tekstu. Raport Społeczny to olbrzymia ilość informacji dotyczących rzadziej poruszanych, a bardzo ważnych dla nas kwestii. Dlatego pozwoliliśmy sobie na nieco dłuższą rozmowę 🙂

Udostępnij: Raport Społeczny Orange 2014. Rozmawiamy o zawartości

Dodano do koszyka.

zamknij
informacje o cookies - Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza,
że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. dowiedz się więcej